Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  towarowy transport kolejowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Podstawowe zasady i różne oblicza liberalizacji transportu kolejowego w krajach UE. Sytuacja na polskim rynku kolejowych przewozów towarowych. Licencjonowanie przewoźników. Kolejowe przewozy ładunków i praca przewozowa w Polsce. Udziały rynkowe PKP Cargo S.A. i przewoźników prywatnych w latach 2003-[...]
EN The Basic principles and different aspects of the rail transport liberalization in the countries of the European Union. The Situation on the Polish market of the railway commodity transports. The Licensing of the carriers. The Railway freight transports and transport work in Poland. The marketable p[...]
2
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 97-106
PL Transport intermodalny uważany jest obecnie za jeden z istotnych czynników rozwoju towarowego transportu kolejowego w wielu regionach świata, porównywany często do roli, jaką odgrywają koleje dużych prędkości dla rozwoju transportu pasażerskiego. Zarówno na kontynencie amerykańskim, jak też w Europi[...]
EN In many regions of the world intermodal transport is presently regarded as one of the key factors in the development of rail freight transport; its role is often compared to the one played by high-speed railway in the development of passenger transport. Both on the American continent as well as in E[...]
3
63%
Pojazdy Szynowe
2015 Nr 4 11--17
PL Silniki spalinowe o zapłonie samoczynnym pojazdów szynowych, ze względu na zalety jakimi dysponują, nadal pozostają głównym źródłem napędu tego typu pojazdów. Szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne tych silników jest jednak znaczące. W Polsce jest eksploatowanych wiele rodzajów spalinowych [...]
EN Combustion engines with self-ignition of rail vehicles, due to the good points that they have, still remain the main source of drive of such type vehicles. However, the harmful effect on natural environment of these engines is significant. In Poland many types of combustion traction vehicles, whose [...]
4
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 1173--1176, CD
PL Efektywne prowadzenie prac rozrządowych wymaga odpowiedniej ich organizacji. Ma to swoje przełożenie nie tylko na względy ekonomiczne (w tym zużycie energii), lecz również ekologiczne (emisja zanieczyszczeń w gazach wylotowych). W artykule dokonano analiz eksploatacyjnych, mających na celu określeni[...]
EN Effective management of marshalling works requires their appropriate organization. This has its impact not only on economic considerations (including energy consumption), but also ecological (emission of pollutants in exhaust gases). In the article, operational analyzes were made to determine the im[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last