Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tourism services market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Transportu i Logistyki
2017 nr 4 (40) 73--84
PL Autorka poddaje analizie istotę alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich jako instytucji wyspecjalizowanych, których możliwości prawne i organizacyjne można wykorzystać dla dochodzenia roszczeń przez konsumentów w zakresie usług turystycznych[...]
EN Author examines the essence of alternative methods of resolving disputes, in particular permanent arbitration consumer courts as specialized institutions, which legal and organizational capacity can be used to pursue consumer claims in the field of tourist services. The work was primarily based on t[...]
2
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 212--220
PL W artykule podjęto próbę zidentyfikowania potencjału wybranych elementów polskiego rynku usług turystycznych i rekreacyjnych w warunkach usytuowania Polski pomiędzy dwoma regionami o wysokim potencjale gospodarczym tj. Europą Zachodnią i krajami WNP. Ułatwia to możliwość poznania wysokiej klasy walo[...]
EN This article attempts to identify the potential of selected elements of the Polish market for tourist and recreational services in the context of Poland's position between two regions with high economic potential, ie Western Europe and CIS countries. This facilitates the possibility of getting to kn[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last