Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  torque control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Power Electronics and Drives
EN Properties and control of a doubly fed induction machine operating under unbalanced grid voltage conditions have been presented. The proposed method does not include symmetrical sequences decomposition and is realized in a rotating frame not synchronized either with the grid voltage vector or with t[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Optymalne przetwarzanie energii wiatru w elektrowniach wiatrowych realizowane jest przy zmiennej prędkości kątowej wału prądnicy. Strategie sterowania są złożone i wymagają, w trakcie prac badawczych, starannego sprawdzania. Prowadzenie badań w oparciu o model laboratoryjny elektrowni wiatrowej z em[...]
EN Optimal conversion of the wind power into the electrical power requires the variable speed generation systems. Many control strategies of the wind generator can be created and should be laboratory verified. To make the tests possible and independent on the weather a laboratory model of a 2kW wind po[...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 2 263-268
PL W artykule przedstawiono nowy algorytm bezpośredniej regulacji momentu i strumienia silnika indukcyjnego. W algorytmie DTC- ? wyeliminowano podstawowe wady konwencjonalnej metody DTC tj. heksagonalną trajektorię strumienia i silnie odkształcone prądy stojana przy niskich prędkościach napędu, a także[...]
EN In the article a new algorithm of direct torque and flux control of induction motor is presented. In the DTC- ? algorithm the basic disadvantages of the conventional DTC method, that is hexagonal flux and strongly deformed current at low speed range as well start up problem were eliminated. The algo[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1354--1361
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy sterowania siłą lub momentem (ciśnieniem) elementu wykonawczego układu elektrohydraulicznego, którego pompę o stałej wydajności geometrycznej napędza silnik indukcyjny (AC) zasilany z falownika napięcia. Uwzględniając, że siła (moment) elementu wykonawczego jest [...]
EN The analysis results of force or torque (pressure) control of electrohydraulic system, where a constant displacement pump is powered by inverter-fed induction motor, are presented. Taking into consideration that the force (torque) of the hydraulic actuator is approximately proportional to the pressu[...]
5
75%
Elektrotechnika i Elektronika
2006 T. 25, z. 2 182-186
PL Przeprowadzono optymalizację statyczną wektorowego układu sterowania częstotliwościowego silnikiem indukcyjnym klatkowym. Celem optymalizacji jest określenie wartości modułu strumienia skojarzonego z wirnikiem, zapewniającego maksymalną graniczną wartość momentu elektromagnetycznego silnika. Wyznacz[...]
EN In the paper optimal value of rotor flux, which ensures the maximum value of electromagnetic torque of the motor, was calculated. The permissible rate of electromagnetic moment change for the case when follow-up stator current regulation systems operating in the sliding motion are employed was deter[...]
6
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2013 R. 51, nr 9 14--22
PL W artykule zaprezentowano i przeanalizowano układy regulacji prędkości silnika indukcyjnego o trzech parach biegunów z wewnętrznym obwodem bezpośredniego sterowania momentem elektromagnetycznym. Parametry modelu matematycznego silnika indukcyjnego zidentyfikowano metodą ewolucyjną. Badano odpowiedź [...]
EN The authors presented and analyzed speed regulation systems for an induction motor with a three pole-pair set and with an internal system for direct control of electromagnetic torque. The parameters of the induction motor mathematical model were identified with the use of the evolutionary method. Th[...]
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 12 260--264
PL W referacie porównano trzy algorytmy sterowania momentem silnika IPMSM (ang. Interior Permanent Magnet Synchronous Motor) dostosowane do pracy w strefie ograniczonego napięcia wyjściowego falownika, w tym algorytm zaproponowany przez autorów. Rozważane algorytmy zamodelowano w programie Simulink i w[...]
EN This paper compares three torque control algorithms for interior permanent magnet synchronous motor adapted to operate upon inverter output voltage limitation. One of the algorithms is proposed by the authors. The algorithms are modelled in Simulink to quantify selected static and dynamic parameters[...]
8
51%
Systems Science
EN This paper investigates the coordination of Active Rear Steering (ARS) and Variable Torque Distribution (VTD) control to improve the overall vehicle stability and controllability, especially under extreme driving situations. Both ARS and VTD are able to influence the vehicle lateral dynamics to some[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last