Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  topological optimization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Opuscula Mathematica
EN In this paper we propose a new method to detect inclusions. The proposed method is based on shape and topological optimization tools. In fact after presenting the problem, we use topological optimization tools to detect inclusions in the domain. Numerical results are presented.
2
86%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2016 Vol. 21, no. 4 997--1005
EN The present study analyzes the operation length of internal forces (DDSW) understood as the length of the flow of internal forces along the shortest possible internal routes. The operation length of internal forces is determined on the basis of stresses and the given volume in the constructional spa[...]
3
86%
Vibrations in Physical Systems
2016 Vol. 27 143--150
EN A computer program for topological optimization of a rotor for vertical axis wind turbines of various type is presented. The tool is based mainly on two external modules: the GMSH mesh generator and the OpenFOAM CFD toolbox. Interpolation of rotor blades geometry and computational model of the airfl[...]
4
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 380-386
PL W artykule omówiony został pierwszy etap projektowania konstrukcji tj. optymalizacja topologiczna. Celem przedstawionej optymalizacji topologicznej jest określenie najlepszego rozłożenia materiału jednorodnego izotropowego w obszarze projektowym w oparciu o zastosowanie do rozwiązanie zadania kryte[...]
EN In the paper the first stage of construction design such as topological optimization is discussed. The aim of topological optimization is to determine the best distribution of a homogeneous isotropic material in the design area on the basis of the application to the solution of the criterion of min[...]
5
86%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 96 353--359
PL W artykule przedstawiono strategię postępowania przy projektowaniu wybranego elementu konstrukcyjnego obiektu, jakim był samochód wyścigowy wykorzystywany w wyścigu Formuły Studenckiej. Do określenia optymalnej geometrii elementu i obniżenia jego masy zaproponowano metodę optymalizacji topologicznej[...]
EN The paper presents a method of structural element design using the rocker suspension from Formula Student bolide as an example. The shown method allowed to reduce mass of the chosen structural object as well as obtaining lower reduced stresses. Algorithm was based on topologic optimization. Simulati[...]
6
86%
Journal of Machine Construction and Maintenance. Problemy Eksploatacji
2019 no. 2 23--29
PL Tematyka poruszona w artykule dotyczy opisu przykładu zastosowania optymalizacji topologicznej w odniesieniu do konwencjonalnej postaci konstrukcyjnej przykładowego obiektu technicznego. Optymalizacja topologiczna - w rozpatrywanym przypadku - ma za zadanie zmniejszenie masy elementu poprzez automat[...]
EN The article will refer to an example of topological optimization applied to a typical constructional form of an exemplary technical object. Topological optimization, in this case, is to reduce the mass of the element by removing the material that is not necessary to fulfil its objective function, re[...]
7
58%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 8 437--441
PL Przedstawiono współczesne kierunki rozwoju teorii optymalizacji topologii konstrukcyjnej dźwigarów płaskich, przestrzennych oraz rusztów. Omówiono metody konstrukcji bazowych prowadzące do kratownicowych lub belkowych aproksymacji dźwigarów Michella, metodę strut and tie w wersji wspomaganej przez m[...]
EN The paper concerns the contemporary trends of the theory of optimization of structural topology of planar and spatial girders as well as grillages. The following methods discussed are the ground structure method leading to truss-like or beam-like approximations of Michell structures, the strut and t[...]
8
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 343--351
PL W artykule przedstawiono problematykę modelowania i analizy numerycznej procesów technologicznych obróbki części samochodowych. Proces te rozpatrzono jako geometrycznie, fizycznie i cieplnie nieliniowe zagadnienie brzegowo-początkowe, z nieznanymi warunkami brzegowymi w obszarze kontaktu. Do opisu z[...]
EN Paper presents the problem of modelling and analysis of metalworking processes. Technological processes were considered as a geometrical, physical and thermal boundary and initial value problem, with unknown boundary conditions in the contact zone. An incremental model of the contact problem between[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last