Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  topography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optica Applicata
EN The paper presents results of surface condition examinations of martensitic X39Cr13 steel subject to heat and surface treatment (plasma nitriding). The heat treatment consisted of compressed nitrogen quenching from 1050 °C (1323 K) and two-hours tempering at 300 °C (573 K) and 620 °C (893 K) for spe[...]
2
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Przedstawiono topograficzny model i geometryczne parametry czynnej powierzchni ściernicy, którą wykonano z mieszaniny dwóch gatunków ziaren ściernych i mikrosfery. Nowością w budowie takich narzędzi ściernych jest specjalny wypełniacz, zwany przez autorów mikrosferą. Głównym celem badań było określe[...]
EN The paper presents the topographic model and geometrical parameters of the active surface of grind-ing wheels made of the mixture of two types of abrasive grains and a microsphere. A special filler, called a microsphere by the authors, is a novelty in the structure of such abrasive tools. The aim of[...]
3
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2006 nr 12 30--34
4
88%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL Potrzeby gospodarcze wielu krajów Europy, a także ciągle rosnące możliwości i malejące koszty wykorzystania technologii informatycznych przyczyniły się w latach 80. XX w. do zmiany koncepcji gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji o terenie. W wielu krajach decyzji tworzenia baz danyc[...]
EN Economic needs of the European countries as well as the increasing opportunities and low costs of IT technology caused in 80s. changes in collecting, storing and made available to users land data. Most of the countries decided at that time to create topographic databases. One of the factors that can[...]
5
88%
Reports on Geodesy
2001 z. 3/58 23-27
6
88%
Polish Cartographical Review
EN The aim of the article was a comparison of the content’s scope, classification and presentation methods on topographical maps issued at the turn of 19th and 20th century covering the territory of former Russian partition. Three of such maps were chosen for the analysis, namely: Russian (scale 1:84,0[...]
7
88%
Metrology and Measurement Systems
2014 Vol. 21, nr 2 271--280
EN This paper concerns the issues of measurement techniques, analysis and assessment of the machined surface geometric structure. The aim of this work was to show the application of surface analysis in diagnosing the causes of discrepancies occurring in the manufacturing process, which may result from [...]
8
88%
Polish Maritime Research
2017 S 3 123--129
EN Large scaled projects are conducted in South Yellow Sea in recent years. Topographic effect and tidal current are key issues to the coastal engineering and the ocean engineering. In this study, field surveys were conducted to investigate the tidal level, current velocity, and current direction in So[...]
9
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 2067--2073
EN The paper presents research results of multilayer systems composed of alternate Cu/Ni layers. The layers thickness obtained by the galvanic treatment was determined by using the transmission electron microscopy and X-ray diffraction method in the grazing incidence diffraction geometry. The surface m[...]
10
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono wyniki badań i nanokompozytu na bazie lakieru poliestroimidowego zawierającego 1,5% nanokrzemionki, który został sporządzony przy zastosowaniu specjalnie opracowanej metody. Dla próbek standardowego i nanokompozytowego poliestroimidu wykonano badania topografii powierzchni, pomiary prą[...]
EN Polyesterimide matrix has been filled with 1.5 wt% of nanosilica using our special method. The surface topography study and the thermally stimulated depolarization current TSDC, temperature dependence of tan δ as well partial discharges resistarice were investigaled on both pure and filled samples. [...]
11
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Przedstawiono wybrane problemy związane z topografią przestrzennych nasypów ściernych. Omówiono różne nasypy ścierne (od standardowego do nowoczesnego przestrzennego nasypu typu TRIZAC). Podano parametry czynnej powierzchni narzędzi nasypowych. Istotnym zagadnieniem rozpatrywanym są właściwości eksp[...]
EN The paper presents some problems connected with the topography of coated abrasives. Various classes of coating are discussed, ranging from conventional single-layer ones to modern engineered coatings of the TRIZAC type. Actual parameters of the active face for various makes are given. Principal in-s[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 68 417-426
PL Przedstawiono podstawowe założenia analizy topografii powierzchni. Omówiono sposób doboru powierzchni odniesienia dla powierzchni nominalnie płaskich oraz zakrzywionych, a także krótko scharakteryzowano parametry i funkcje stosowane w ocenie stereometrycznej. Pokazano różnice występujące pomiędzy wy[...]
EN The paper briefly presents basic assumptions of surface topography analysis. A procedure of choosing reference tables for both nominally flat as well as nominally curved surfaces is shown. Besides, parameters and functions used in three dimensional analysis are shortly characterized. The differences[...]
13
75%
Reports on Geodesy
2002 z. 2/62 29-50
EN The paper concerns on the conception of a determination of reduced gravity anomalies Ag* after Bjerhammar using the vertical gravity gradient (delta)G determined directly by observations in terrain. The results of gravity anomaly reduction are presented for global model data and for the real gravity[...]
14
75%
Tribologia
2003 nr 5 51-64
PL W referacie przedstawiono zastosowanie mikroskopu sił atomowych do zbadania własności tarciowych ultracienkich powłok wytworzonych techniką elektroplazmową oraz wpływu prowadzenia procesu osadzania warstw "(zmiana temperatury podłoża) na własności uzyskanych powłok.
EN Atomic Force Microscopes (AFM) are used mainly to study surface topography. AFM with the possibility to measure lateral force in the Laboratory of Microtribology of the Institute of Micromechanics and Photonics of the Warsaw University of Technology enables during scanning the measurement of the la[...]
15
75%
Przegląd Geodezyjny
16
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
1999 nr 10 13--19
17
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2000 nr 8 5--9
18
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2001 nr 7 28--32
19
75%
Polish Cartographical Review
EN The authors present a content analysis of the selected textbooks for teaching the natural science in the Polish primary school in the scope of cartography and topography. Two series of textbooks edited by the Nowa Era publishing house and approved by the Ministry of National Education are used by th[...]
20
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN Functionalization of surfaces is an important task for nanotechnology to add specially designed physico-chemical properties to materials. Besides chemical modification of surfaces, physical adaptations gain increasing interest. Thus, understanding the influences of film deposition on surface topogra[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last