Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tomografia mikrofalowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiony niżej tekst opisuje potencjalne możliwości, jakie daje zastosowanie tomografii mikrofalowej w detekcji raka stuka. Przytoczone informacje mają charakter wprowadzający w tematykę zagadnienia.
EN The current paper is aimed at describing the potential possibilities created by implementation of microwave tomography to detect breast cancer. The information given below is supposed to introduce the subject.
2
86%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 12 122-124
PL Praca niniejsza ma na celu numeryczną analizę czułości algorytmu współogniskującego, rozumianą jako zdolność do znalezienia przybliżonego rozwiązania zagadnienia odwrotnego na przykładzie modelu gruczołu piersiowego. W celu uproszczenia zagadnienia założono, że model piersi kobiecej jest homogeniczn[...]
EN The aim of this paper is the application of microwave confocal algorithm to breast cancer detection with regards to sensitivity of the algorithm. In our case sensitivity is understood as the ability of the algorithm to solve the inverse problem with varying parameters of a model. In order to investi[...]
3
72%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmu współogniskującego do detekcji obiektów 3D. Analizę numeryczną przeprowadzono na przykładzie modelu cylindrycznego, odwzorowującego kobiecy gruczoł piersiowy, z właściwościami elektrycznymi opisanymi równaniem Debye’a. Zagadnienie proste rozwiązano met[...]
EN The paper presents the application of confocal microwave imaging technique to detection of 3D objects. The numerical investigation has been carried out on a simplified cylindrical female beast model with electric parameters based on Deby’e approximation. In the inverse scattering approach the forwar[...]
4
72%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2011 nr 3 28-31
PL Artykuł ma na celu zaprezentowanie wybranych metod alternatywnych do mammografii. Przedstawiono krótki opis podstaw fizycznych tomografii mikrofalowej, tomografii optycznej, galaktografii, termografii i mammoscyntygrafi.
EN The study aims at comparing and presenting alternatives methods of breast cancer detection when compare with the mammography. A brief description and the physical basis underlying microwave tomography, optical tomography, galactography, termography and mammoscintigraphy have been done.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last