Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  toksyczne składniki spalin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule omówione zostały wyniki badań emisji toksycznych składników spalin pochodzących z pojazdów poruszających się powybranym odcinku sieci drogowej Krakowa. Przeprowadzono liczenie pojazdów na wybranym odcinku z uwzględnieniem struktury ruchu wg systemu "Copert". Do obliczeń emisji zastosowano[...]
EN The article discusses the invertigation on toxic components of exhaust emission from vehicles in the chosen road section. Vehicles in this section were counted considering traffic structure accordind to the "Copert" system. For emission calculation coefficient of emission according to "Corinair" met[...]
2
88%
Prace Instytutu Lotnictwa
2011 Nr 4 (213) 252-257
PL W artykule przedstawiono najważniejsze mechanizmy powstawania toksycznych składników spalin w komorach spalania turbinowych silników odrzutowych. Ogólnie opisano jakie parametry pracy silnika i komory spalania powodują wzrost intensywności tworzenia się tlenków azotu (NOx), sadzy, niespalonych węglo[...]
3
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1999 Vol. 6, nr 8 769-778
PL Począwszy od wynalezienia silnika spalinowego do chwili obecnej odnotowywany jest stały rozwój jego konstrukcji. Samochód jest jednak jednocześnie przyczyną powstawania zanieczyszczeń powietrza w postaci szkodliwych składników spalin. Podstawowym źródłem substancji zanieczyszczających atmosferę jest[...]
EN Since the invention of a combustion engine the continuous development of construction have been noticed. But the car engine has become the main cause of air pollution. The essential source of toxic gases polluting the atmosphere is the exhaust system of combustion engines. So analyses of the exhaust[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2015 z. 1/101 91--102
PL W artykule poddano analizie proces spalania oraz osiągi i emisję toksycznych składników spalin silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego wybranymi paliwami w tym biopaliwami. Przebadano pośrednie parametry procesu spalania uzyskane w procesie modelowania matematycznego przy użyciu algorytmu stworzon[...]
EN In this study the performance and emissions as well as combustion process of diesel engine fuelled by chosen fuels, including biofuels was analyzed. The intermediate engine parameters which were obtained in the process of mathematical modeling, using an algorithm developed in MathCAD were investigat[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 106--107
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu kąta wyprzedzenia wtrysku na emisję toksycznych składników spalin silnika z zapłonem samoczynnym. Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone na silniku Star 359 zasilanym biodiesel (B20), przy różnych wartościach kąta wyprzedzenia wtrysku. W wyniku badań d[...]
EN Influence of fuel injection timing on the exhaust toxicity Diesel engine. Experimental tests were conducted on a Star 359 engine fuelled with biodiesel at different fuel injection timing values. As a result of engine test bench testing, the characteristic curves of toxic exhaust gas component emissi[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 5 (77) 361-369
PL W ostatnich latach cały wysiłek konstruktorów był skierowany na zmniejszenie emisji związków toksycznych wydalanych przez silniki spalinowe pojazdów. W pracy tej przedstawiono wpływ zmian stanu silnika (jakości procesu spalania oraz rozregulowań silników) na wzrost toksycznych składników spalin.
EN In the past years designers' efforts was directed into the reduction of toxic compounds produced by vehicle combustion engines. The paper introduces the influence of combustion engine process as well as putting out of combustion process order on growth of toxic compounds emission.
7
75%
Diagnostyka
2004 Vol. 32 71--76
PL W ostatnich latach cały wysiłek konstruktorów był skierowany na zmniejszenie emisji związków toksycznych wydalanych przez silniki spalinowe pojazdów. W pracy tej przedstawiono wpływ zmian stanu silnika (jakości procesu spalania oraz rozregulowań silników) na wzrost toksycznych składników spalin.
EN Last years whole constructors' effort was directed into reduction of toxic compounds emission, voided by vehicles combustion engines. The paper introduces the influence of combustion engine process as well as putting out of combustion process order on growth of toxic compounds emission.
8
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono analizę wyników pomiarów poziomu emisji CO i HC w spalinach z silników o ZI samochodów osobowych, które przeprowadzono w ramach przeglądów technicznych przez uprawnionych diagnostów w kilku Stacjach Kontroli Pojazdów w tym Okręgowych na terenie kraju. Celem zasadniczym tej a[...]
EN The greatest impend over environment including people occurs during operating. It is caused (among others) with emission exhaust gas, which are contained carbon monoxide (CO), hydrocarbons (HC), nitric oxide (NOx ) and particulate solids (PM). Governments of each country especially where a lot of ca[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 1/105 23--35
PL Toksyczne składniki spalin stanowią podstawowy problem tłokowych silników spalinowych. Wymagania jakie są im stawiane dotyczą przede wszystkim ograniczenia emisji związków szkodliwych ze spalinami silników. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych silnika Fiat 1.3 Multijet wyp[...]
EN The toxic components of the exhaust gas pose a major problem related to internal combustion piston engines. The requirements that those engines have to meet concern the reduction in emissions of the exhaust gas harmful compounds. The paper presents selected results of experimental investigations int[...]
10
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 569--572, CD
PL Rosnąca liczba pojazdów na świecie oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego powoduje wzrost wymagań w zakresie emisji szkodliwych składników spalin. Ograniczanie emisji szkodliwych składników spalin pochodzących ze spalania paliw w silnikach zasilających środki transportu oraz emisji pyłów z inn[...]
EN The increasing number of vehicles in the world and environmental pollution increases the requirements for pollutant emissions. Reducing pollutant emissions originating from the combustion of fuels for engines supplying means of transport and dust emissions from the other systems and vehicle componen[...]
11
51%
Silniki Spalinowe
PL W skład gazów odlotowych z silników o zapłonie samoczynnym wchodzi ponad 100 niebezpiecznych dla człowieka i ekosystemów związków chemicznych, które w wyniku licznych przemian fizyko-chemicznych w atmosferze tworzą ponad 10,000 nowych substancji. Do najgroźniejszych składników spalin, ze względu na [...]
EN The exhaust from diesel engines contains over 100 individual hazardous chemical components that when combined, can result in as many as 10,000 chemical compounds. A large majority of these compounds, especially Volatile Organic Compounds and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons are listed by as being ca[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last