Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  toilets
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 4 45-47
PL Do Euro 2012 coraz bliżej. Warszawa, Poznań, Gdańsk i Wrocław już wkrótce będą gościć tysiące kibiców z całego świata. Wspólne oglądanie meczów w wydzielanych specjalnie strefach kibica nakłada na organizatorów wiele zobowiązań. Wśród nich zapewnienie uczestnikom swobodnego dostępu do toalet.
2
75%
Inżynieria Górnicza
2014 nr 1 67--68
PL Artykuł porusza problem niemożności zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych wynikających z braku dostępności toalet w podziemiach kopalń. Zawiera również informacje dotyczące obowiązujących pracodawców przepisów prawa.
3
75%
Forum Eksploatatora
2016 Nr 4 (85) 30-36
PL Problematyka urządzeń hydrotechnicznych spełniających funkcje kanalizacji sanitarnej jest tak stara, jak sama cywilizacja. Jednak często temat ten jest pomijany na kartach historii. Tymczasem okazuje się, że cywilizacje mające dostęp do toalet żyją dłużej. Zaryzykować więc można stwierdzenie, że ust[...]
4
63%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 4 784--788
PL Podjęto próbę opracowania nowoczesnych produktów przeznaczonych do utrzymywania higieny w toaletach. Do badań wytypowano recepturę wyjściową, którą następnie modyfikowano poprzez wprowadzanie różnych zawartości fazy hydrofobowej. Uzyskane emulsje poddawano badaniom pozwalającym na ocenę parametrów j[...]
EN Rapeseed oil fatty acid Me esters were added (up to 16% by mass) to toilet cleaners studied then for dynamic viscosity, foaming properties, hardness, adhesion, yield stress and dissoln. time. The addn. resulted in increasing the viscosity, yield stress of the cleaners, dissoln. time and adhesion.
5
63%
Technologia Wody
2017 Nr 4 (54) 46--57
PL Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Dz. U. 2015, poz. 1989], w odpowiednich załącznikach podane są m.in. wymagania mikrobiologiczne i fizyczno-chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda w cysternach, zbiornikach magazynująch wo[...]
EN In accordance with the new Regulation of the Minister of Health on the quality of water intended for liun consumption (Journal of Laws from 2015, item 1989), in the relevant annexes are microbiological and physico - chemical requirements that should be met by water in tanks, water storage tanks in l[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last