Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tkanka miękka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 17 125-130
PL W niniejszej pracy opracowano model matematyczny ruchu kończyn dolnych człowieka, w którym w uproszczony sposób uwzględniono ruch tkanek miękkich. Oddziaływanie tkanek miękkich na układ szkieletowy zamodelowano poprzez wprowadzenie tzw. mas drgających.
EN Mathematical model of motion of human lower limbs, considering motion of soft tissues, in simplified manner, was elaborated in presented work. The interaction between soft tissues and bones was modeled by introduction of wobbling masses, simulating soft tissues.
2
100%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Identified rheological 2D models of myocardium proposed earlier by us to analyze static 'forcedeformation" curves and ąuasi-static hysteresis loops are used to describe stress relaxation and creep in a wide range of living soft tissues, beginning with myocite level and up to the muscle fibers. The v[...]
3
84%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: During the last decades, derivatives and integrals of non-integer orders are being more commonly used for the description of constitutive behavior of various viscoelastic materials including soft biological tissues. Compared to integer order constitutive relations, non-integer order visco[...]
4
84%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: This paper addresses the diagnostic idea proposed in [11] to measure the parameter called rate of creep of axillary fold of tissue using modified Harpenden skinfold caliper in order to distinguish normal and edematous tissue. Our simulations are intended to help understanding the creep phen[...]
5
84%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The aim of the study was an estimation of the possibility of using hyperelastic material models to fit experimental data obtained in the tensile test for the swine skin tissue. Methods: The uniaxial tensile tests of samples taken from the abdomen and back of a pig was carried out. The mechanical pro[...]
6
84%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2014 Vol. 16, nr 1 125--131
EN An objective in vivo measurement technique for assessing the material properties of soft tissue would be a valuabe tool in diagnosing dermatological pathologies. In order to make advancements in this field, a new hand-held device was designed to measure the stiffness of soft materials. The device me[...]
7
84%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2015 Vol. 21, nr 4 191--200
PL Celem pracy jest zoptymalizowanie połączenia szytego ścian żołądka. Optymalizacja ma obejmować zmianę konfiguracji zszywek, co wpłynie na poprawę szczelności zespolenia. W niniejszej pracy omówiony został sposób tworzenia modelu elementów skończonych MES tkanki miękkiej. Przedstawione założenia będą[...]
EN The main goal of this work is optimization of the surgical connection (sutures) of stomach walls. The staples’ configuration changes should be reflected in the improved anastomotic tightness. In this paper it is explained how to create the FEM model of soft tissue. It will be a base for further modi[...]
8
84%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2012 Vol. 18, nr 4 250--254
PL Artykuł dotyczy numerycznego wyznaczania in vivo przestrzennego i czasowego rozkładu temperatury po oddziaływaniu na tkankę zogniskowaną wiązką ultradźwiękową małej mocy. Celem pracy jest analiza wpływu parametrów fizycznych tkanki na rozkład temperatury oraz przedstawienie wyników obliczeń dla mode[...]
EN The paper concerns the numerical calculation of the spatiotemporal distribution of the temperature field induced by a low power focused ultrasound beam within tissues in vivo. The aim of the study was to analyze the influence of various tissue parameters on the temperature distribution and to presen[...]
9
67%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The aim of this study was to present rules for numerical investigations of mastication efficiency of mucous-borne complete dentures. Design/methodology/approach: Finite element method (FEM) large displacements analysis with denture detaching and sliding at mucous membrane interface was empl[...]
10
67%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Omówiono zagadnienia dotyczące spawania żywych tkanek z zastosowaniem prądów o dużej częstotliwości. Metoda ta jest wykorzystywana do rozdzielania tkanek, jak również w celu zatrzymania lub zapobiegania krwawieniu w wyniku rozcinania tkanek i naczyń. Określono warunki tworzenia się połączeń spawanyc[...]
EN The questions regarding to high-frequency welding of live tissues are discussed. The method is applied in order to separate the tissues as well as stanch blood or prevent bleeding in consequence of cutting tissues and vessels. It has been determined the conditions of formation of live tissue joints [...]
11
67%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Użytkownicy konwencjonalnych protez zębowych osiadających często cierpią z powodu urazów tkanek miękkich i bólu. Mechanizmy oddziaływania pomiędzy twardymi siodłami protez a powierzchnią błony śluzowej, które decydują o biomechanice protezy, są słabo poznane, szczególnie w warunkach obciążeń zgryzow[...]
EN The users of conventional dental prostheses, commonly suffer from pain and injuries. The interaction mechanisms between hard denture saddles and mucous membrane surface, which decide on denture biomechanics, are not deeply understood, especially under the conditions of occlusal loads reflecting real[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last