Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 109
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tissue engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Biomateriałów
2
100%
Engineering of Biomaterials
PL Resorbowalne włókna z kopolimeru L-laktydu z glikolidem (PLG) i PLG z hydroksyapatytem rozprowadzonym w ich objętości (PLG-HAP) zostały otrzymane metodą formowania z roztworu. Włókna zostały przetworzone w trójwymiarowe podłoża za pomocą metody łączenia włókien. Mikrostrukturę otrzymanych podłoży sc[...]
EN Resorbable poly(L-lactide-co-glycolide) fibres (PLG) and poly(L-lactide-co-glycolide) fibres containing hydroxyapatite nanoparticles in volume of PLG fibres (PLG-HAP) were manufactured by solution spinning process. The resultant fibres were processed into three-dimensional scaffolds using fibre boun[...]
3
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 12 1614-1620
4
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN Tissue engineering is a promising tool for the creation of a new type of the heart valve bioprothesis. The biological scaffold composed of decellularized tissue has been successfully used for the constructions of the valve prosthesis. An analysis of the efficiency of the valve leaflet acellularizati[...]
5
80%
Engineering of Biomaterials
6
80%
Engineering of Biomaterials
7
80%
Engineering of Biomaterials
8
80%
Engineering of Biomaterials
EN Several current approaches in tissue and organ regeneration focus on applications of recent achievements of cell-based therapies and biomaterial sciences. Such combined approaches relying on both components such as stem cells (SCs) with high regenerative potential and new biocompatible scaffolds ope[...]
9
80%
Engineering of Biomaterials
10
80%
Inżynieria Biomateriałów
PL Opracowano trzy rodzaje bioresorbowalnych gąbek dla inżynierii tkankowej. Gąbki te miały taką samą chemiczną budowę powierzchni i udział objętościowy porów, ale różny rozmiar porów: około 600 mikrom, 200 mikrom i 40 mikrom. Badania komórkowe (przeżywalność, synteza kolagenu) wykazały, że gąbka o naj[...]
EN Three types of bioresorbable foams for bone tissue engineering proposes have been elaborated. The foams have identical surface chemistry and volume fraction of pores but different pore sizes: about 600 microm, 200 microm and 40 microm, respectively. The results of in vitro osteoblasts study (viabili[...]
11
80%
Engineering of Biomaterials
12
80%
Engineering of Biomaterials
13
80%
Engineering of Biomaterials
EN In this study, nanofibrous composite scaffolds have been fabricated in order to mimic the physical architecture of native extracellular matrix. Gelatin is a good candidate to mimic the chemical composition of natural collagen. It has many integrin-binding sites for cell adhesion and differentiation,[...]
14
80%
Engineering of Biomaterials
15
80%
Engineering of Biomaterials
16
80%
Engineering of Biomaterials
17
80%
Inżynieria Biomateriałów
18
80%
Inżynieria Biomateriałów
19
80%
Engineering of Biomaterials
PL Praca dotyczy modyfikacji powierzchni kopolimeru glikolidu z L-laktydem w 0,1M NaOH przez różne okresy czasu tj. od 2 do 24 h. W pracy scharakteryzowano topografię i budowę chemiczną powierzchni folii polimerowych w funkcji czasu modyfikacji. Zbadano też wpływ zmodyfikowanej powierzchni na jej własn[...]
EN The study was focused on surface modifications of poly(glycolide-co-L-lactide) films (PGLA) after their exposure to 0.1 M NaOH for 2 to 24 h. Topography and surface chemical structure of the films were characterized. The influence of the modified surface on biological properties in contact with huma[...]
20
80%
Engineering of Biomaterials
EN Biodegradable materials for drug delivery and bone tissue engineering are currently intensively developing and improving, but there are still a lot of problems to solve related with bioactivity, biocompatibility, release profile etc. Osteosarcoma is an aggressive malignant neoplasm arising from prim[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last