Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  threshold
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2015 nr 3 32--38
EN At present, solutions of many practical problems require signicant computational resources and systems (grids, clouds, clusters etc.), which provide appropriate means are constantly evolving. The capability of the systems to full quality of service requirements pose new challenges for the developers[...]
2
72%
Środowisko Mieszkaniowe
2014 nr 13 107--113
PL Od czasów „wynalezienia” obudowanej ulicy i placu jako „drogi” w przestrzeni miasta, pojawiła się potrzeba jej skracania. Gęsta zabudowa definiuje przestrzeń miejską, stanowiąc zarazem barierę dla ruchu. Najbardziej piesze miasto świata – Wenecja – jest doskonałym przykładem funkcjonowania skrótu. A[...]
EN Since the days of “invention” of enclosed street and city square, which form “a way” through the city, shortening it became a necessity. Dense development defines urban space, but at the same time, forms a barrier to movement. Most walkable city in the world – Venice – makes a perfect example of how[...]
3
58%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura
2008 Z. 21 81-91
PL Religia wywierała ogromny wpływ na całokształt życia społecznego w kulturze polskiej wsi. Jej oddziaływanie przejawiało się niemal we wszystkich etapach życia: obrzędach, obyczajowości, a także w organizowaniu przestrzeni domostwa. Praktyki religijne wpisane w obręb obrzędowości domowej, tak istotn[...]
EN The theme of this article is showing the sacral space of a rural house. The religion had a significant influence on human life. It appeared in every part of his life: ritual situations, and everyday inhabited space. The house was divided into the profanum and sacrum sphere. First of them was connect[...]
4
58%
Journal of KONBiN
2008 No. 2 (5) 207-237
PL W procesie oceny stanu zdatności obiektu technicznego wymaga się oceny stanu technicznego (diagnostyka) i stanu niezawodnościowego (teoria niezawodności). W artykule przeprowadzono badania związków między stanem diagnostycznym, a niezawodnosciowym obiektu technicznego. Przedstawiono nowatorską metod[...]
EN It the assessment of technical state in process of opinion of state ability technical object was required (diagnostics) and the reliability state (theory of reliability). It the investigation of relationships in article was conducted between diagnostic state and reliability of technical object. It t[...]
5
58%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2011 nr 3 39-45
PL Artykuł opisuje badania w dziedzinie przepływów dwufazowych typu gaz-ciecz. Badania zostały zainspirowane potrzebą stworzenia nowych metod rozpoznawania typów badanych przepływów. Na początku znajduję się opis przepływów dwufazowych typu gaz-ciecz oraz specjalistycznej instalacji gdzie badane przepł[...]
EN Paper presents the description of research on two - phase gas - liquid flows. The research was inspired by the necessity of developing a new method for recognition of tested flows. In the beginning, there is a presentation of two - phase gas - liquid flows and special hydraulic installation where fl[...]
6
44%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 4/76 57-68
PL Nadmierna prędkość pojazdów jest jednym z głównych źródeł zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule omówiono najważniejsze zagadnienia związane z przekraczaniem dopuszczalnych prędkości przez pojazdy samochodowe. Stosowane w praktyce środki uspokojenia ruchu oraz odpowiednie działania sy[...]
EN Excessive speed of vehicles is one of the main sources of threat of road traffic safety. In the paper have been presented most important problems connected with exceeding admissible speeds by vehicles. Installations for limiting speed used in practice and suitable system approach efficiently extort [...]
7
44%
Elektrotechnika i Elektronika
PL W publikacji opisano sposoby analizy nieliniowych danych pomiarowych. Przedstawione zostały metody rekon­strukcji przestrzeni fazowej, skuteczne metody poszukiwania wartości zanurzenia wymiaru oraz czasu opóźnienia, a także graficzne metody analizy danych, polegające na konstruowaniu obrazów powrotu[...]
EN This paper presents special methods of nonlinear time series analysis. Methods for computing the embedding dimension end delay time in phase space reconstruction are shown. A (Cross) Recurrence Plots (CRPs) is proposed as an effective tool for analysis of data series. Applying the CRPs to analysis o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last