Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  three-dimensional object
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 10 153-160
PL Publikacja niniejsza jest próbą syntetycznej prezentacji systemu laserowego ELS-02, opracowanego przez firmę LOTIS TII i Białoruski Państwowy Uniwersytet Informatyki i Radioelektroniki w Mińsku, przeznaczonego do tworzenia trójwymiarowych obrazów w szkle oraz innych przezroczystych dielektrykach. P[...]
EN The present article is a synthetic presentation attemp of laser system ELS-02 worked out by firm LOTIS TII and Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics in Minsk, wchitch is used for the creations three-dimensional images inside the glass and other transparent dielectrics. The [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2003 Z. 11 231-244
PL Publikacja prezentuje wybrane zagadnienia związane z laserowym formowaniem trójwymiarowych obiektów w szkle i w innych przezroczystych dielektrykach. Opisuje stosowane metody dyskretyzacji obiektów, przedstawia zagadnienia związane z technologią formowania punktowego elementu struktury oraz opisuje [...]
EN The article present select issues of forming 3d objects inside glass and other transparent dielectrics by means of laser. The method of objects discretization related to the technology of forming point elements structures. The method of discretization and the laser system applied to forming proces a[...]
3
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2012 Nr 31 104-109
PL Przełom wieków XX i XXI to początek nowej ery technologii i informatyki. Rozwój tych dziedzin znacząco wpłynął na możliwości i zakres ochrony dziedzictwa kulturowego. Możliwości zapisu cyfrowego stworzyły wirtualny świat, którego częścią stały się m.in. obiekty zabytkowe. W artykule został opisany [...]
EN The turn of the 20th and 21st century was the beginning of a new era of technology and computer science. The development of those disciplines significantly influence the possibilities and range of cultural heritage protection. The possibility of digital recording created a virtual world, which en[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 86 527--536
PL W artykule omówiono strategie odzyskiwania trójwymiarowych obiektów, bazując na opisie danego obiektu za pomocą zbiorów figur geometrycznych. Figury te mogą przyjmować dowolne, nieregularne kształty oraz składać się z różnej liczby punktów. Strategie oparte są na algorytmach automatycznych i półauto[...]
EN The paper describes the strategies of reconstruction of three-dimensional objects basing on sets of two-dimensional geometric figures. The figures can be described by any number of points and have irregular shapes. Described strategies involve automatic and semiautomatic algorithms. The article sugg[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2018 T. 23 82--89
PL Technologie sondowania akustycznego oraz skaningu laserowego stanowią powszechnie wykorzystywane źródło danych przestrzennych dotyczących środowiska podwodnego oraz lądowego, dostępnych w postaci chmur punktów. Ten model danych ma znane wady z punktu widzenia wielu zastosowań, dlatego w przypadku ic[...]
EN The technologies of sonar and laser scanning are commonly used for obtaining spatial information about underwater and over ground environments in the form of point clouds. Since this data model has known disadvantages, a more practical solution of visualising such data involves the creation of solid[...]
6
63%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2001 Vol. 11 8--14
EN In the paper, the author presents precise examples and advantages arising from com-puter support, regarding shaping of students skills in the field of constructions of virtual models and their projections. Last years brought large dissemination of virtual methods of creation of engineering objects p[...]
7
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2009 z. 169 137-144
EN In the paper we deal with the problem of three-dimensional shape reconstruction when its two-dimensional projections from selected directions are available. This situation corresponds e.g. to the trial of digitalizing the shape from photographs. We propose a methods for creating the mesh, projecting[...]
8
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1596--1598
PL Artykuł przedstawia główne aspekty tworzenia wirtualnego środowiska trójwymiarowego na przykładzie prezentowanego symulatora. Opisano w nim podstawowe działania projektowe niezbędne do wykonania w procesie kreowania wirtualnej rzeczywistości oraz sposoby realizacji interakcji pomiędzy operatorem a o[...]
EN The article presents major aspects of a three-dimensional virtual environment development by the presented simulator. Fundamentals of project's activities which were indispensable for carrying out in development process of virtual reality and also the way of achieving interaction between operator an[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last