Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thin-walled frame
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 523-528
PL W pracy podano sposób wyznaczenia linii wpływowych wariacji kąta skręcenia siły wyznaczonego w dowolnym punkcie ramy zbudowanej z prętów cienkościennych ze względu na zmiany sztywności stężeń poprzecznych. Porównano dwa modele ramy: a) dwuwymiarowy - zastosowano powłokowe elementy MES i b) jednowymi[...]
EN In the paper the notion of constrained similar systems has been introduced. There have been considered nonholonomic systems on which constraints of the from dy = (tgφ)dx, where x, y, φ are generalized coordinates. It has been shown that a unified mathematical model for the similar systems under cons[...]
2
100%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono analizę sztywności węzłów łączących pręty cienkościenne ram płaskich i przestrzennych. Jest ona oparta na rozwiązywaniu zadań teorii sprężystości dla połączeń rozumianych jako niewielkie trójwymiarowe ciała poddane kinematycznym wymuszeniom w postaci odpowiadającej przemieszczeniom prz[...]
EN Analysis of the stiffness of joints connecting thin-walled beams of planar and three-dimensional frames is presented. It is based on solving linear elasticity problems for the connections understood as small three-dimensional objects subject to the kinematic enforcements reflecting the displacements[...]
3
84%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 12 642--644
PL Przedstawiono metodę optymalizacji ram stalowych z elementów cienkościennych podlegających nadbudowie. Metoda umożliwia projektowanie konstrukcji nadbudowy z uwzględnieniem rezerwy wytrzymałości konstrukcji istniejącego budynku. Przedstawiono przykład optymalizacji ram istniejącego budynku oraz ramy[...]
EN A method of constructions optimization of metal frames taking into account a heightening is presented. The method allows to design the heightening construction economically and takes into account the strength reserves of the construction of the existing building. An example of the frame optimization[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last