Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thin-walled beam
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2001 Vol. 39 nr 2 269-281
PL Pręt cienkościenny otwarty jako belka Timoszenki. Celem pracy jest analiza wpływu sił poprzecznych na deformację prętów cienkościennych o profilu otwartym. W artykule zaprezentowano szkic algorytmu wprowadzenia wzorów rządzących problemem wpływu sił poprzecznych na wielkości statyczne i kinematyczne[...]
EN The principal aim of the present paper is to analyse influence of shear stress on drformation of thin-walled beams with open cross-sections. In particular, the text presents critical remarks on the hitherto existing attempts to consider the shear effect by substituting function defining warping of a[...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2000 Vol. 38 nr 2 367-375
PL "Więzy deplanacji" przyłożone do belki cienkościennej Celem pracy jest analiza więzów zewnętrznych, którym poddana jest belka o profilu cienkościennym. W zsczególności omówione zostały więzy uniemożliwiające spaczenie ścianki poprzecznej, do której zostały one przyłożone. Sformułowano i udowodniono [...]
EN This paper is principally aimed to present an analysis of constraints applied to a thin-walled beam. A particular type of constraints; i.e., the constraints of warping are considered in detail. A theorem on the constraints that make warping impossible has been proved.
3
100%
Engineering Transactions
EN In this paper, the results of laboratory tests and numerical analyses of thin-walled beams strengthened with carbon fiber reinforced polymer (CFRP) are presented. In particular, tensile tests of the steel and carbon fiber Sikar CarboDurr S tapes were conducted. Full scale laboratory tests included s[...]
4
100%
Engineering Transactions
EN The aim of the paper is to analyse the load-capacity at collapse for thin walled beams under the assumption of static approach. I-section beams subjected to torsion and bending with torsion are studied. The general formula for an interaction surace was derived. The comparison of the examples solved [...]
5
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2009 Vol. 47 nr 3 553-571
PL W artykule rozważane są belki o przekrojach poprzecznych w kształcie Z-, S- oraz w kształcie klotoidy. Zamieszczono krótki przegląd zagadnień optymalnego projektowania belek cienkościennych o przekrojach otwartych. Opisano właściwości geometryczne trzech rozważanych przekrojów. Zapisano warunki wytr[...]
EN The paper deals with cold-formed thin-walled beams with the Z-, S- and Clothoid-section. A short survey of optimal designs of thin-walled beams with open cross-sections is given. Geometric properties of three cross- sections are described. Strength, local and global buckling conditions for thin-wall[...]
6
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL W artykule zbadano wykładniki Lapunowa i momentowe wykładniki Lapunowa układów o dwóch stopniach swobody poddanych parametrycznemu wymuszeniu białym szumem. Zastosowano regularną metodę perturbacyjną do wyznaczenia jawnych wyrażeń na te wykładniki w obecności szumów o małej intensywności. Wykładniki[...]
EN The Lyapunov exponent and moment Lyapunov exponents of two degrees-of-freedom linear systems subjected to white noise parametric excitation are investigated. The method of regular perturbation is used to determine the explicit asymptotic expressions for these exponents in the presence of small inten[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 81-85
PL Klasyczne podejście w projektowaniu stalowych elementów cienkościennych polega na wykorzystaniu jedynie sprężystego zakresu ich pracy. Tymczasem uwzględnienie przy projektowaniu rezerw wynikających z pozasprężystej pracy elementów cienkościennych prowadzi do wyraźnych oszczędności materiałowych. W p[...]
EN Classical design of steel thin-walled elements is based on their elastic behaviour. An element in the analysis under Wlasow assumptions is treated as a 1D beam while in reality it consists of a number of shell components. In consequence, necessity of taking into account additional stress components [...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono wyniki optymalnego kształtowania przekroju poprzecznego pręta cienkościennego o profilu dwuteowym. Rozpatrzono pręt ściskany siłą na mimośrodzie. Zastosowano założenia Własowa oraz uwzględniono wpływ przemieszczeń na wielkości sił przekrojowych. Obliczenia wykonano, opierają[...]
EN The paper presents the results of the optimal design of a thin-walled beam of I-cross section subjected to eccentric compression. The Vlasov theory assumptions are used taking into acconut the influence of the displacements on section forces. The goal function is defined as the minimum of the maximu[...]
9
75%
Archives of Civil Engineering
PL Wyznaczono pierwszą wariację siły krytycznej wyboczenia skrętnego słupa o przekroju bisymetrycznym otwartym względem zmiennych projektowych. Przyjęto, że wariacje zmiennych projektowych opisują niedokładności geometrii przekroju poprzecznego i parametry naprężeń powalcowniczych lub pospawalniczych. [...]
EN The first order variation of critical buckling load of thin-walled columns with bisymmetric open cross-section due to some variations of the design variables such as: cross-section dimensions, or material characteristics is derived. The considerations are based on the classical linear theory of thin[...]
10
75%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 11, nr 42 351-358
PL W pracy przedstawiono dwukryterialną optymalizację belek cienkościennych o wybranych przekrojach poprzecznych. Za cząstkowe funkcje kryterialne obrano pole przekroju poprzecznego i maksymalne ugięcie belek. Zmiennymi decyzyjnymi były parametry związane z wymiarami poprzecznymi profili. W modelu opty[...]
EN Bi-criteria optimization of thin-walled beams with different cross-sections is presented in this paper. The area of cross-sections and maximum deflection of a beam are objective functions. The geometric parameters of cross-sections are design variables. Stability, strength, technological and geometr[...]
11
75%
Archives of Acoustics
2014 Vol. 39, No. 4 605--613
EN The paper presents a study of a possible application of structure embedded piezoelectric actuators to enhance the performance of a rotating composite beam exhibiting the coupled flexural-flexural vibrations. The discussed transversal and lateral bending modal coupling results from the directional pr[...]
12
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2004 Vol. 9, no 2 333-349
EN The work is devoted to an arbitrary open cross-section of a thin-walled beam. The shape of the cross-section is described with parametric curves, whereas the thickness is given as one parameter function.
13
75%
Prace Instytutu Lotnictwa
2011 Nr 8 (217) 14--34
PL Praca przedstawia implementację teorii Własowa do opisu własności prętów cienkościennych otwartych w stanie granicznym plastycznym. W szczególności zajęto się konstruowaniem rozkładów naprężeń normalnych i stycznych w przegubach plastycznych. Rozważania pokazują, iż teoria Własowa stanowi idealne na[...]
EN The purpose of the paper is to explore the potential applications of the Vlasov theory to description of limit states of thin-walled beam sections. This study addresses static aspects only. The diagrams of stresses in the elastic range (predicted in accordance with the Vlasov theory) are utilised to[...]
14
63%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 11, nr 42 209-216
PL W niniejszej pracy przedstawiono dwa własne stanowiska badań eksperymentalnych belek cienkościennych kształtowanych na zimno poddanych czystemu zginaniu. Wskazano niedoskonałości pierwszego ze stanowisk mające wpływ na wielkość otrzymanych obciążeń krytycznych. Następnie pokazano drugie ze stanowisk[...]
EN This work presents two test stands for bending cold-formed thin-walled beams. The drawbacks of the first test stand, which had influence on the determined critical loads, were shown. Next the second, improved test stand was prepared. Experimental results were compared with numerical ones obtained us[...]
15
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule omówiono dwa zadania optymalizacji prętów cienkościennych przy ustalonej objętości: minimalizację maksymalnego ugięcia i minimalizacje maksymalnego naprężenia normalnego. Obliczenia zostały przeprowadzone na przykładzie płatwi dachowej, która mogła być potraktowana jako belka cienkościenn[...]
EN The paper presents two problem of the thin-walled bars optimization with the assumption of the constant volume: the minimization of the maximum displacement and the minimization of the maximum normal stress. The presented calculations were made for the case of the roof purlin, which can be considere[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
1999 z. 52 [174] 351-356
EN The sensitivity analysis of torsional vibration frequencies of thin-walled I-beams with stiffeners is discussed. First order variation of simple eigenvalues due to the design variable variations is derived. The stiffener dimensions and its material constants are assumed to be the design variables. T[...]
17
51%
Archives of Civil Engineering
PL Wyznaczono pierwszą wariację siły krytycznej wyboczenia słupa o przekroju bisymetrycznym otwartym przy wariacji sztywności i położenia stężeń. Przyjęto założenia klasycznej teorii prętów cienkościennych o nieodkształcalnym przekroju poprzecznym. Analizowano zarówno stężenia boczne jak i stężenia ogr[...]
EN The first order variation of critical loads of thin-walled columns with bisymmetric open cross-section due to some variations of the stiffness and location of bracing elements is derived. The considerations are based on the classical linear theory of thin-walled beams with non-deformable cross-secti[...]
18
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 5--6
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i analiz numerycznych belek cienkościennych typu sigma wzmocnionych taśmą CFRP. Badaniom laboratoryjnym poddano sześć belek typu sigma [3] o wysokości 140 mm, grubości ścianki 2,5 mm i długości 3 m obciążonych w sposób równomiernie rozłożony. Czt[...]
EN In the paper the results of laboratory tests and numerical analyzes of thin-walled CFRP-reinforced beams are presented. Full scale laboratory tests included six sigma [3] beams 140 mm high and 2.5 mm wall thickness, 3 meters long. The laboratory specimens were assumed as simply supported, single-spa[...]
19
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 2/I 291--302
PL W pracy przedstawiono analizę dynamiczną kompozytowej konstrukcji cienkościennej o przekroju zamkniętym prostokątnym, o różnych schematach statycznych. Do analizy wykorzystano modele powłokowe i odpowiadające im uproszczone modele prętowe. W modelach powłokowych uwzględniona została ortotropia mater[...]
EN The paper presents a dynamic analysis of closed thin-walled (CTW) section composite structures with different boundary conditions. Analysis is carried out with a use of shell models and corresponding simplified beam models. The shell models include orthotrophy of the composite material and different[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last