Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thickness measurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
2007 nr 2 66-69
PL Metoda analizy obrazu to nowoczesne rozwiązanie stosowane w charakterystyce materiałów. Metoda ta znajduje praktyczne zastosowanie m.in. w ustalaniu grubości powłok w procesie obróbki powierzchniowej. Cynkowanie jest metodą najszerzej stosowaną w ochronie przed korozją i założona trwałość pokrytego [...]
EN Image analysis is an innovative solution in material characterization. One of the areas where image analysis can be put to use effectively is in establishing the thicknesses of coatings encountered in surface fi nishing applications. Galvanizing ranks among the most widely used corrosion protection [...]
2
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 2067--2073
EN The paper presents research results of multilayer systems composed of alternate Cu/Ni layers. The layers thickness obtained by the galvanic treatment was determined by using the transmission electron microscopy and X-ray diffraction method in the grazing incidence diffraction geometry. The surface m[...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9a 142-145
PL W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania wieloczęstotliwościowego sygnału pomiarowego do badania wielowarstwowych powłok antykorozyjnych. Symulację wykonano z zastosowaniem systemu pomiarowego DasyLab. Dokonano analizy możliwości ograniczenia błędów pomiarowych oraz przedstawiono sposoby zw[...]
EN Article presents possibility of using multifrequency measuring signal for testing multilayer anticorrosion coatings. Simulation was performed using a measurement system DASYLab. Analysis of possibility of reducing measurement error and presents methods of increasing accuracy and reliability of measu[...]
4
75%
Diagnostyka
PL Pomiar i ocena korozji materiału jest istotnym aspektem dla zachowania bezpieczeństwa konstrukcji. Artykuł przedstawia dwie metody, C-scan amplitudowy i time-of-flight do pomiaru grubości przy użyciu jednego ultradźwiękowego przetwornika. Pomiar został dokonany w trybie zanurzeniowym przy użyciu dwu[...]
EN Measurement and determination of the corrosion in the material is an important aspect of the structure safety. For that purpose article presents amplitude and time-of-flight C-scan method for thickness evaluation with single ultrasonic transducer. Test was performed using immersion setup with automa[...]
5
75%
Przegląd Spawalnictwa
PL W ramach niniejszej pracy opracowano procedurę nieniszczącą, ilościowej oceny grubości warstw chromowych. Do tego celu wykorzystano metodę prądów wirowych, w zakresie analizy fazoczułej, czyli oceny zmian kąta fazowego impedancji w funkcji grubości warstwy. Taka analiza stosowana jest w przypadku po[...]
EN The work has developed non-destructive, quantitative evaluation of the thickness of chrome layers. For this purpose, the method of vortex currents in the phase-phase analysis was used, i.e. the assessment of phase angle change impedance as a function of layer thickness. Such analysis is used for con[...]
6
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono techniki oparte na interferometrii niskokoherentnej jednoczesnego pomiaru współczynnika załamania i grubości struktur warstwowych. Zaproponowano dwie metody: pierwsza oparta jest na pomiarze położenia górnej powierzchni granicznej warstwy i jej grubości optycznej (położenie dol[...]
EN The paper presents a technique based on Iow-coherence interferometry for simultaneous measurement of refractive index and thickness of layered structures. Two methods are proposed: the first one is based on the measurement of the position of the upper boundary surface of the layer and its optical th[...]
7
63%
Optica Applicata
EN Ellipsometry is a very powerful and totally nondestructive technique for determining optical constants, film thickness in multilayered systems, surface and interfacial roughness and material microstructure. Ellipsometric measurements can be made in vacuum, air and other environments. Ellipsometry ha[...]
8
63%
Nowa Elektrotechnika
2005 nr 6 (10) 24--25
9
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 211-215
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej badania zmian grubości blachy w wytłoczce podczas wybranych etapów procesu tłoczenia. Do analizy wykorzystano program Ansys Ls-Dyna. Zastosowano powłokowe elementy skończone typu Shell, w celu minimalizacji czasu obliczeń i możliwości [...]
EN This paper presents the results of computer simulation research of changes in drawpiece thickness at selected stages of the drawing process. Ansys Ls-Dyna program has been used for this analysis. Shell finite elements has been used, to minimize the computation time and for the possibility of thick[...]
10
63%
Dozór Techniczny
2006 z. 4 81--85
11
51%
Optica Applicata
EN The investigation of the optical properties of the novel polyarylates with heterocyclic side chain groups is reported. Optical properties of the polymers obtained have been measured. Mechanical and thermal properties are also presented. The refractive index n( lambda ) and susceptibility chi /sup (1[...]
12
51%
Autex Research Journal
2005 Vol. 5, no. 4 236--246
EN This paper presents an automatic method that can measure the thickness of three-dimensional (3-D) braided composite preforms. The thickness of 3-D braided composite material preform is an important parameter of 3-D braided composites. With the development of 3-D braided composite technology, an auto[...]
13
38%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 5 32--35
PL W dobie dzisiejszych czasów konstruktorzy stają coraz częściej przed wyzwaniem zaprojektowania nadbudowy lub adaptacji istniejących budowli pod nowe obciążenia. Konieczne jest tym celu stosunkowo szybkie i ekonomiczne rozwiązanie w rozpoznaniu wszystkich elementów konstrukcji. W przypadku rozpoznani[...]
EN In recent times, the designers, more and more often, face the challenge of designing an additional part of the building or a challenge of adapting the building in a way that would make it possible for its structure to withstand the newly imposed loads. In order to face the above challenges, it is re[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last