Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermoplastic material
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2011 R. 84, nr 7(CD) 1013-1020
PL Na podstawie obliczeń i badań eksperymentalnych separowanych przemysłowych źródeł światła, w pracy sformułowano zalecenia dotyczące ich stosowania w zakresie planowania technologi termicznej tworzyw sztucznych.
EN Based on the calculation-experimental researches of separate industrial light sources properties recommendations in relation to their application in planning of technologies of thermal plastic materials are offered.
2
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W artykule omówiono problemy związane z optymalizacją doboru tworzyw sztucznych termoplastycznych, na elementy techniczne w budowie maszyn oraz przedstawiono najważniejsze właściwości, zastosowania i przykłady wybranych nowoczesnych tworzyw termoplastycznych konstrukcyjnych.
EN Problems connected with the optimization of selection of thermoplastic materials for technical elements in machines construction are discussed in the article, The most important properties, applications and constructional examples of the selected modern thermoplastic materials are here as well prese[...]
3
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 3 73-75
PL W pracy przedstawiono założenia konstrukcyjne, budowę i zasadę działania podajnika do kontrolowanego przemieszczania próbek w zastosowaniu do procesów cięcia tworzyw polimerowych. Wykazano zasadność podjętych prac konstrukcyjnych i wykonawczych. Dzięki zautomatyzowaniu pracy dozowania próbek, uzyska[...]
EN The paper presents design assumptions, construction and operation prin-ciple of a feeder for the controlled sample displacement used in polymer material cutting processes. The relevance of undertaken constructional and executive activities was proven. Thanks to sample dosage automation, a small disc[...]
4
67%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 167--172
PL W pracy zestawiono właściwości strukturalne termoplastycznych materiałów nylonowych. Pierwszym etapem badań było wykonanie dokładnej identyfikacji materiału. Następnie przeprowadzono badania twardości oraz nasiąkliwości. Ponadto wykonano zdjęcia strukturalne za pomocą mikroskopu świetlnego oraz zdję[...]
EN The work contains a comparison of structural properties of elastic nylon materials. The first stage of research was to make a detailed material identification. Next the hardness and absorbability tests were carried. Moreover , with the aid of light microscope structural photographs were taken as wel[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last