Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 231
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 11 13-18
PL Omówiono metodykę pomiarów termograficznych i urządzeń przemysłowych. Pokazano przykładowe zastosowania termografii ze szczególnym uwzględnieniem oszacowania strat ciepła z powierzchni prasy do wulkanizacji.
EN Method of application of thermography to thermal tests of industrial pieces of equipment is described. Examples of application of thermography taking account the estimation of heat losses from the surfaces of vulcanization press are done.
2
51%
Metrology and Measurement Systems
2013 Vol. 20, nr 4 677--688
EN Testing of varistors using thermography was carried out in order to assess their protective properties against possible overvoltage phenomena in the form of high-level voltage surges. An advantage of the thermography technique is non-contact temperature measurement. It was proposed to assess the pro[...]
3
51%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2012 z. 124 85-92
PL Podstawowym parametrem decydującym o możliwościach aplikacyjnych reaktora plazmowego jest generacja plazmy o rozkładzie temperatury właściwym dla prowadzonego procesu technologicznego. Bezpośredni pomiar temperatury plazmy w komorze wyładowczej jest praktycznie niemożliwy. W celu jego oszacowania wy[...]
EN The main parameter determining the application possibilities of the plasma reactor is to generate the plasma with temperature distribution correct to lead plasmo-chemical processes. Direct measurement of plasma temperature in the discharge chamber is virtually impossible. In order to estimate its us[...]
4
51%
Journal of KONBiN
2011 No. 1 (17) 251--256
PL W pracy zaprezentowano zastosowanie badań nieniszczących w poszukiwaniu uszkodzeń kompozytowej łopaty wirnika śmigłowca. Jako metodę do badań wykorzystano system termowizyjny. Przepływ ciepła pozwala na szybką i nieniszczącą próbę łopaty wirnika w zlokalizowaniu typowych wad, takich jak pęcherzyki p[...]
EN In this work, a thermography non-destructive testing method applied to the damage detection in helicopter rotor composite blade is presented. Heat flow thermography enables a fast and non-destructive examination of rotor blades for typical defects such as air inclusions and delaminations. The experi[...]
5
51%
Instal
2011 nr 12 6-8
PL Dzięki zastosowaniu termografii wykonywaniej z powietrza możliwa staje się całopowierzchniowa ocena sieci ciepłowniczych oraz można dokonać inwentaryzacji i rozróżnienia słabych punktów w sieci. Może ona być podstawą do obszernej analizy stanu oraz do rentowniejszego planowania odnawiania i remontów[...]
6
51%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN The article discusses the problems connected with thermography and presents the application used for the analysis of thermograms taken by a infrared camera. The application enables the reading of the temperature of a particular place chosen on the thermogram and the estimation of the area of the sam[...]
7
51%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 11 481-483
PL Przedstawiono wyniki badań średniej temperatury skóry człowieka wykonanych za pomocą czujników przyczepionych do poszczególnych części ciała (zgodnie z normą PN-EN ISO 9886: 2005) oraz przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej.
EN Investigation results of the average temperature of human skin are presented by using sensors attached to various parts of the body (according to PN-EN ISO 9886: 2005 standard) and applying thermal imaging camera.
8
51%
Instal
2009 nr 9 37-38
9
51%
Napędy i Sterowanie
PL Termografia, zwana potocznie termowizją, opiera się na detekcji i rejestracji promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekty, których temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego, i przekształceniu tego promieniowania na światło widzialne. Otrzymany obraz termalny jest odwzorowaniem pola te[...]
EN This article presents information about issues requiring particular attention during thermal tests of electrical machines. It presents mistakes that can be made and describes the influence of parameters such as: relative humidity, reflected temperature, atmospheric temperature, distance from an obje[...]
10
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main objective of the present work was to find relationships between achieved results of the thermal non-destructive testing and the local fibre content in carbon/epoxy composite materials. Design/methodology/approach: The experiments have been performed using thermography testing stati[...]
11
51%
Mikroelektronika i Informatyka : prace naukowe
2004 Z. nr 4 137-142
PL W artykule przedstawiono wyniki dotychczasowych badań związanych z określeniem możliwości stosowania pomiarów termograficznych w diagnostyce osób, u których stwierdzono wystwowanie objawów choroby Reynaud. Punkt wyjścia do dalszych rozważań stanowi krótkie omówienie przedmiotu badań zjawiska oraz ch[...]
12
51%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 6 257--260
EN Light-emitting diodes – LED, appeared on the market in the 60s of the last century, and today it is the fastest developing lighting technology. Due to high heat flux on the small surface of the individual diodes, problems related to the light source cooling become to be one of the basic ones. The pa[...]
13
51%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 6 187--190
EN Noise removal in IR (Infra Red) images is very popular in recent years, however the same approach is utilized as for vision images, with no or minor changes. In this work we wanted to show the results of noise removal for selected filters. We focused on investigation of some filters normally used fo[...]
14
51%
Opto - Electronics Review
EN Trophic disorders like reduced skin blood circulation are well-known epiphenomenon of cerebral palsy (CP). They can influence quality of life and can lead to skin damages and, as a consequence, to decubitus. Therefore, it is important to analyse temperature regulation in patients with CP. Thermal im[...]
15
51%
Opto - Electronics Review
EN Energy efficiency and reduction of building consumption are deeply felt issues both at Italian and international level. The recent regulatory framework sets stringent limits on energy performance of buildings. Awaiting the adoption of these principles, several methods have been developed to solve th[...]
16
51%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 6 223--227
EN This paper presents a comparison of two methods used for non-destructive testing: thermal impedance (Zth) and wavelet transform (WT). The transient heating process of a textolite plate with defects was measured using a thermographic camera. Based on the measurement results, a qualitative and quantit[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 55 25--28
PL Wykorzystanie kamery termowizyjnej do oceny stanu technicznego aparatury rozdzielczej i dystrybucyjnej systemu energetycznego ma bezpośredni wpływ na zachowanie ciągłości dostaw energii elektrycznej. Szczególne warunki środowiskowe, odnoszą się bezpośrednio do sposobu interpretacji wyników pomiarów.[...]
EN The use of a thermal imaging cameras to analyze the technical condition of the switchgear and distribution of the energy system has a direct impact on the continuity of electricity supply. Specific environmental conditions relate directly to how to interpret the results. The presented examples of re[...]
18
51%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr IV/4 1857--1865
EN Municipal Solid Waste (MSW) is the mixture of many waste types, including organic waste (garden and park waste, food and kitchen waste, paper and cardboard etc.). Such waste creates a living environment for various microorganism species, many of which are known as pathogenic. The presence of microor[...]
19
51%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
2016 nr 8 201--208
PL W pracy przedstawiono analizę możliwości wykorzystania kamer termowizyjnych w diagnozowaniu stanów zapalnych jamy ustnej. Przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości wykorzystania termografii w diagnostyce stomatologicznej oraz wnioski dotyczące implementacji termowizji i kierunki dalszych badań[...]
EN The paper presents an analysis of the possibilities of using thermal imaging cameras in the diagnosis of inflammatory conditions of the oral cavity. The results of studies on the possible use of thermography in the diagnosis of dental and proposals for the implementation of thermography and directio[...]
20
51%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 4 181--186
EN The internal combustion engine should be rated for the thermal loads that come from different sources. Thermal analysis is important both for design purposes and for evaluating the conditions of its use. Very good results are obtained by a combination of non-invasive measurement techniques, such as [...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last