Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal stresses
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2000 Vol. 38 nr 2 297-314
PL Kiedy można uniknąć paradoksów w zagadnieniu termosprężystego kontaktu dwóch walców Rozpatrujemy zagadnienie kontaktu ściskanych sprężystych walców o równoległych tworzących w polu temperatury. Głównym celem pracy jest wyprowadzenie odpowiednich warunków gwarantujących fizyczny sens rozwiązań odpowi[...]
EN We discuss the problem of a contact of two parallel elastic cylinders heated to different temperatures. The purpose of our investigation is to derive the conditions which have to be satisfied so that the solution to the thermoelastic problem is physically meaningfull (i.e. the paradox of "the cooled[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 11 215-218
PL W pracy omówiono modelowanie matematyczne układów hartowania indukcyjnego elementów z punktu widzenia przemian fazowych, staniu niestacjonarnych naprężeń cieplnych, naprężeń szczątkowych i zmęczenia materiału.
EN Mathematical modelling of regimes of induction hardening of details in view of phase transformations, non-stationary thermal and thermostress state, residual stresses and fatigue has been carried out.
3
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN Grains in form of circles are connected by elastic joints. Grains expand thermally, but do not deform elastically. The joints deform elastically, but do not expand thermally. The special situation is considered when the composite consists of only two kinds of grains, first kind with larger and the s[...]
4
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2016 Vol. 54 nr 2 437--448
EN An approximate analytical solution is presented for thermal stresses in an annular convectiveconductive fin of a hyperbolic profile with temperature dependent thermal conductivity. The classical thermo-elasticity theory coupled with the ADM based polynomial form of temperature field is employed for [...]
5
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2015 Vol. 53 nr 2 357--370
EN The preceding to this study was a finite element analysis (FEA) of transient temperature fields in a disk brake. In this paper, a FE model to determine corresponding quasi-static stresses in a such tribosystem is proposed. Numerical simulation of a single braking process for the 2D axisymmetric mode[...]
6
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2017 Vol. 55 nr 1 343—351
EN A novel approach is employed to a general solution for one-dimensional steady-state thermal and mechanical stresses in a hollow thick cylinder made of a functionally graded material (FGM). The temperature distribution is assumed to be a function of radius, with general thermal and mechanical boundar[...]
7
100%
Acta Mechanica et Automatica
2017 Vol. 11, no. 4 280--284
EN In this paper influence of temporal profile of the specific friction power (i.e. the product of the coefficient of friction, sliding velocity and contact pressure) on thermal stresses in a friction element during braking was investigated. Spatio-temporal distributions of thermal stresses were analyt[...]
8
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W eksploatacji samolotów napędzanych silnikami turboodrzutowymi obserwowane jest częste zjawisko przypadkowego rozrzutu czasu pełnej akceleracji silnika. Przyjęto koncepcję, że jedną z przyczyn tego zjawiska mogą być termiczne deformacje tzw. gorących części jego struktury. W pracy przedstawiono pot[...]
EN In the maintenance of airplanes powered by jet engines a frequently occuring phenomenon, which consists of variation of engine full acceleration time is observed. The authors make the assumption that one reason for this phenomenon may be thermal deformations of hot parts of the engine structure. Pre[...]
9
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2010 Vol. 48 nr 3 605-621
PL W pracy przeanalizowano rozkład naprężeń termicznych w trzy- (tarcza/nakładka/zacisk) oraz dwu- (tarcza/nakładka) elementowych układach nagrzewanych tarciowo podczas hamowania. Dla materiałów tarciowych: żeliwo/metalo- ceramika/stal oraz żeliwo/metalo-ceramika, zbadano ewolucję oraz rozkład normalny[...]
EN Thermal stresses in three-element (disc/pad/metal slice) and two-element (disc/pad) models of frictional heating during braking are analysed. Evolutions and distributions of the lateral normal stresses in depth from the surface of friction are studied for the following frictional system materials: c[...]
10
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL Problem stałego przepływu ciepła zakłóconego istnieniem izolowanej termicznie szczeliny międzywarstwowej w periodycznie dwuwarstwowej przestrzeni jest przedmiotem pracy. Przybliżoną analizę przeprowadzono w ramach liniowej stacjonarnej termosprężystości z parametrami mikrolokalnymi. Podano i zilustr[...]
EN This paper is concerned with the problem of an interface insulated plane crack obstructing a uniform heat flux in a two-layer microperiodic space. An approximate analysis is performed within the framework of linear stationary thermoelasticity with microlocal parameters. A general method of solving t[...]
11
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2016 Vol. 54 nr 1 205--218
EN The quasi-static thermal stress state within the linear uncoupled elasticity is studied. The calculations were performed using the finite element method (MSC.Patran/MSC.Nastran). In order to examine smooth stress changes in a brake disk during braking, based on the temperature fields at particular t[...]
12
88%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W pracy omówiono układy monitoringu naprężeń termicznych i zużycia kryterialnych elementów instalacji energetycznych. Szczegółowej analizie poddano algorytmy obliczania naprężeń cieplnych w elementach turbin parowych, metody ich numerycznej implementacji i weryfikacji, oraz sposób współpracy z układ[...]
EN The paper presents new design of thermal stress monitoring system. The system is based on thermal stresses simplified model, which allows to real-time simulation of monitored phenomena. Implementation of the system and its verification is presented.
13
88%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2017 nr 136 65--76
EN In this paper the comparison of material eort models: the classic Huber-Mises-Hencky approach and the Burzynski condition was presented. Burzynski yield condition is pressure sensitive and naturally takes into account the strength dierential eect, which has been observed in nickel-base super alloys [...]
14
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2018 Vol. 56 nr 4 1017--1027
EN The influence of the change with time of friction power on thermal stresses in a friction element of a brake system is investigated. For this purpose, a list of ten different temporal profiles of specific friction power is used, which has been experimentally established for a single braking process.[...]
15
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiona została metoda optymalizacji procesu ochładzania dowolnych grubościennych elementów orurowania bloku energetycznego. Wykorzystując sprzężoną analizę przepływowo-cieplno-wytrzymałościową połączoną z procedurą optymalizacyjną Levenberga-Marquardta, wyznaczono przebieg temperat[...]
EN The optimization method of cooling operation for any thick-walled pipeline component is presented. In this algorithm the coupled thermal-fluid and thermal-strength problem is solved using the ANSYS software. The optimization is based on Levenberg-Marquardt method. The aim of the presented method is [...]
16
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Chcąc poprawnie wyznaczyć naprężenia dopuszczalne w elemencie ciśnieniowym, konieczna jest znajomość wartości naprężeń składowych. Jedną ze składowych naprężeń w elemencie są naprężenia cieplne powstające na skutek różnic temperatur w ściance. Artykuł przedstawia porównanie wyznaczenia wartości wspó[...]
EN A non-homogeneous temperature distribution in an element and an affecting pressure are causes of stresses in the material of the element. Knowledge of these stress values is necessary for proper determination of stresses allowable for the element. One of the element stress components is thermal stre[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 4 134-137
PL W celu zmniejszenia zużycia na powierzchniach roboczych układów hamulcowych nanoszone są warstwy ochronne. Powstające w nich podczas tarcia wysokie gradienty temperaturowe, a w następstwie wysokie naprężenia termiczne, powodują w pewnych warunkach inicjację mikroszczelin, co może przyczynić się do n[...]
EN We analyse the distribution of thermal stresses of a piecewise homogeneous body formed by a homogeneous matrix and a layer which is heated up on a free surface by a frictional thermal flow. We find normal stresses induced by the temperature field in the layer according to the formulas of temperature[...]
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 11 210-214
PL Artykuł dotyczy modelowania procesu nagrzewania indukcyjnego. Zawiera prezentację możliwości obliczeniowych zestawu programów pozwalających na prowadzenie sprzężonych obliczeń elektromagnetyczo-temperaturowych (sprzężenie silne) z uwzględnieniem radiacyjnej wymiany ciepła. Dodatkowo w trakcie oblicz[...]
EN The paper presents the calculation possibilities of certain set of software programmes. The calculations carried out concerned induction heating of flat charge. The calculation model was a two-dimensional one, and full coupling of electromagnetic and thermal fields (with radiative heat exchange) was[...]
19
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN In this work, an analytical solution of the thermal stresses for a fiber embedded in a matrix is presented based on the idea of the boundary layer and under some simplifying assumptions. These assumptions include: the properties of both materials, fiber and matrix, remain constant; both materials re[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2002 Nr 54 229-234
EN The paper contains a description of the numerical methods of stress analysis in hardened steel cylinders made of carbon steel. The calculations are based on Sjostrom's model [7-8] and the experimental data of Ericsson and Hildenwall [2-3]. The works of Avrami [1], Fletcher [18] and the theory of Ino[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last