Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Electrical Engineering
2013 Vol. 62, nr 3 375--386
EN The purpose of this paper is to develop a dynamic thermal model of a permanent magnet excited synchronous motor (PMSM). The model estimates the temperature at specific points of the machine during operation. The model is implemented using thermal network theory, whose parameters are determined by me[...]
2
86%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 188 125-134
PL W artykule przedstawiono układ identyfikacji zmian rezystancji klatki wirnika silnika indukcyjnego, zbudowany w oparciu o metodę zastępczych schematów cieplnych. Układ identyfikuje zmiany rezystancji klatki wirnika silnika pod wpływem zmian temperatury w wirniku, w stanie ustalonym i nieustalonym.[...]
EN The paper presents a system for identification of resistance changes of an induction motor squirrel cage. The system was built on the basis of the thermal equivalent diagram method. The system identifies change in the resistance of the motor squirrel cage basing on temperature changes in a rotor, bo[...]
3
86%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2018 Nr 2 (118) 19--22
PL Sprawność jest jednym z najważniejszych parametrów branych pod uwagę przy wyborze silnika do układu napędowego. Od jej wartości zależą koszty eksploatacji silnika. Wpływ na sprawność silnika mają nie tylko warunki zasilania i obciążenia, ale również temperatura otoczenia. Temperatura otoczenia wpływ[...]
EN Efficiency is one of crucial parameters considered during selection of motor for a particular drive system. Motor’s operational costs depend on efficiency. Efficiency is influenced by supply and load conditions as well as ambient temperature. Ambient temperature affects windings’ temperature, subseq[...]
4
86%
Napędy i Sterowanie
2019 R. 21, nr 1 48--51
PL Sprawność jest jednym z najważniejszych parametrów branych pod uwagę przy wyborze silnika do układu napędowego. Od jej wartości zależą koszty eksploatacji silnika. Wpływ na sprawność silnika mają nie tylko warunki zasilania i obciążenia, ale również temperatura otoczenia. Temperatura otoczenia wpływ[...]
EN Efficiency is one of crucial parameters considered during selection of motor for a particular drive system. Motor’s operational costs depend on efficiency. Efficiency is influenced by supply and load conditions as well as ambient temperature. Ambient temperature affects windings’ temperature, subseq[...]
5
72%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Pole temperatury maszyny elektrycznej ma zasadniczy wpływ na pewność jej pracy, szczególnie w stanach nieustalonych. W literaturze dotyczącej zagadnień cieplnych maszyn elektrycznych i w potocznej świadomości istnieje pewne nieuporządkowanie zarówno w nazewnictwie metod jak i w sposobie ich zastosow[...]
EN The temperature field of an electric machine exerts a significant influence on the reliability of its functioning, particularly when in the transient state. There is a certain ambiguity in the nomenclature of methods and in their application to the particular problem, both in general consciousness a[...]
6
72%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Celem tej pracy jest budowa dynamicznego modelu cieplnego silnika o strumieniu osiowym I magnesach trwałych. Opracowany model może służyć do zaprojektowania nowych metod chłodzenia. W modelu założono znajomość strat mocy w poszczególnych fragmentach konstrukcji. Dynamika modelu została opisuje pracę[...]
EN The aim of this study was to design a dynamic thermal model for axial-flux permanent magnet machine. The model can be used to design new cooling methods and constructions for this machine type. The power losses in each part of the machine were assumed to be known. The dynamic model can be used to si[...]
7
72%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule modelowano pole temperatury wokół podziemnych, bezkanałowych sieci ciepłowniczych w warunkach ustalonych stosując metodę elementu skończonego. Szczególną uwagę zwrócono na określenie warunków brzegowych. Rozważano różne warianty warunków brzegowych Dirichleta oraz Neumanna. Podano również[...]
EN The temperature field near underground heat distribution networks without channels has been modelled in steady state conditions by using the finite element method. Particular attention has been focused on determining the boundary conditions. Diverse variants have been considered, including the bound[...]
8
58%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono podstawy teoretyczne oraz metodę tworzenia zastępczej sieci cieplnej na przykładzie złożonego układu zintegrowanego ogrzewania obejmującego: płaskie kolektory słoneczne, próżniowe kolektory słoneczne, płytowe wymienniki ciepła, objętościowy wymiennik ciepła z wężownicami, zbiorniki aku[...]
EN The paper presents the fundamental theory to create equivalent thermal networks on the basis of an integrated heating supply system based on renewable energy sources and conventional heating media. The system consists of flat plate solar collectors, vacuum collectors, flat plate heat exchangers, a v[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last