Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 197
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal comfort
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN People more and more time spend in vehicles (cars, trains, planes, buses or subway). This is the reason why the thermal comfort has more and more paid attention. In one hand people try to make comfort (in each situation) whatever they are at home, office or in car. In the other hand the thermal cond[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Celem prowadzonych prac jest wykorzystanie właściwości LabVIEW do budowy przyrządów stosowanych w ocenie mikroklimatu i komfortu termicznego. Napisany program umożliwia wprowadzenie wszystkich danych pomiarowych i parametrów dodatkowych określonych w obowiązujących przepisach. Na tej podstawie są ob[...]
EN The aim of the research is to utilize the properties of LabVIEW environment in order to build instruments for the evaluation of the microclimate and thermal comfort. The designed programme allows entering relevant measurement data and additional parameters specified in the applicable legislation. On[...]
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 3 122-125
PL W pierwszej części artykuł przedstawiono model mieszkania (segmentu budynku wielorodzinnego) utworzony w programie TRNYSY. Modelowane są konstrukcje przegród, zacienienie przez pozostałą część budynku, działanie instalacji HVAC oraz, zróżnicowany w ramach tygodnia, profil użytkowania lokalu. Profil [...]
EN In the first part of the paper, a model of an apartment is presented (a section of multifamily building) designed according to the TRNYSY program. The model includes the structure of apartment bulkheads, shadiness caused by the remaining part of the building, operation of HVAC installation and user [...]
4
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W pierwszej części artykuł przedstawiono model mieszkania (segmentu budynku wielorodzinnego) utworzony w programie TRNYSY. Modelowane są konstrukcje przegród, zacienienie przez pozostałą część budynku, działanie instalacji HVAC oraz, zróżnicowany w ramach tygodnia, profil użytkowania lokalu. Profil [...]
EN In the first part of the paper, a model of an apartment is presented (a section of multifamily building) designed according to the TRNYSY program. The model includes the structure of apartment bulkheads, shadiness caused by the remaining part of the building, operation of HVAC installation and user [...]
5
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 3 22-25
PL W artykule omówiono czynniki wpływające na kształtowanie się mikroklimatu pod odzieżą na podstawie wymiany ciepła między organizmem a otoczeniem. Przedstawiono wyniki badań fizjologicznych uzasadniających ograniczenie czasu stosowania nieprzepuszczalnej odzieży ochronnej. Opisano również sposoby zmn[...]
EN This paper presents factors that influence the shaping of the microclimate under clothing on the basis of the heat exchange between the human body and the environment. Results of physiological studies that justify the limitation of the duration of use of impermeable protective clothing are presented[...]
6
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 6 16-19
PL Zapewnienie pracownikom poczucia komfortu cieplnego poprzez regulację odpowiednich parametrów środowiska pracy przekłada się, m.in. na zmniejszenie liczby popełnianych błędów, ograniczenie liczby wypadków oraz chorób zawodowych, a także poprawę wydajności pracy oraz jakości produktów i usług. Dokume[...]
EN Ensuring employees' thermal comfort by means of regulating and controlling relevant environment parameters means, inter alia, a decrease in the number of mistakes, accidents, and an increase in productivity and quality of products and services. A document prepared by the Research on Work and Health [...]
7
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 7/8 16-19
PL Stres termiczny, będący integralnym elementem pracy w wielu sytuacjach życia zawodowego i pozazawodowego, ma istotny wpływ na sprawność i bezpieczeństwo działania człowieka. W artykule przedstawiono procesy fizjologiczne oraz sprawności i funkcje poznawcze, których poziom ulega istotnemu obniżeniu w[...]
EN Thermal stress, an integral element of work in both professional and non-professional life, has a vital influence on man's physical performance and safety. This article presents physiological as well as cognitive functions and capacities, which decrease considerably under thermal stress, as well as [...]
8
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 2 23-24
PL Szczelna (barierowa) odzież ochronna jest bardzo często źródłem obciążenia cieplnego jej użytkownika, gdyż utrudnia odprowadzanie potu i wymianę ciepła oraz pary wodnej między ciałem i otoczeniem. Dyskomfort pracy w szczelnej odzieży ochronnej można w znacznym stopniu ograniczyć poprzez stosowanie p[...]
EN Hermetic (barrier) protective clothing often puts a considerable thermal strain on the user`s body. This is due to the limited possibility of eliminating secreted sweat and heat generated by the body. It is possible to reduce the discomfort associated with work in hermetic protective clothing by usi[...]
9
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 217-219
PL W artykule przedstawiono wyniki badań temperatury i wilgotności powietrza w piwnicy budynku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, które wskazują, że pomimo odpowiedniej temperatury powietrza wewnętrznego, okresowo występuje uczucie zimna. Ten rodzaj dyskomfortu powodowany jest niską temperaturą powier[...]
EN The paper presents the results of air temperature and humidity in the basement of the Agricultural University in Krakow. They indicate that despite adequate internal air temperature, there periodically appears a feeling of cold. This type of discomfort is caused by the low surface temperature of the[...]
10
100%
Archives of Thermodynamics
EN One of the fundamental problems of long deep water residing is ensuring the appropriate thermal comfort inside the objects destined for deep water diving. It concerns as well the objects destined for carrying out work under simulation conditions of long deep water residing. That results from the fac[...]
11
100%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2016 nr 19(1) 41--58
EN The examinations presented in this article aim at illustrating some possibilities of applying instruments for computational fluid dynamics to assess thermal comfort on the example of a lecture hall in the building of the Institute of Building Engineering at the University of Warmia and Mazury in Ols[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2018 Nr 1(14) 117--126
PL Komfort cieplny wg standardów ISO 7730 [4] definiowany jest następująco: jest to sytuacja stanu umysłu wyrażająca satysfakcję z termicznej sytuacji w otoczeniu człowieka (neutralność cieplna). Ta definicja ma charakter werbalny i specjaliści włożyli wiele wysiłku, aby wyrazić ją językiem matematyki [...]
EN Thermal comfort according to the ISO 7730 standards is defined in the following way: it is the situation of the mind condition expressing satisfaction with the thermal situation in man’s environment (thermal neutrality). This definition is of the verbal character and specialists put a lot of effort[...]
13
88%
Instal
2009 nr 2 8-11
PL W referacie opisano wybrane parametry komfortu cieplnego i klimatycznego odczuwane przez człowieka przebywającego w budynku. Na przykładzie szkieletowego budynku poddanego kompleksowej modernizacji przedstawiono wpływ zastosowanych rozwiązań architektonicznobudowlanych na nadmierne straty ciepła zi[...]
EN The thermal and climate comfort is a subject of this paper. The sensible parameters for a man working or staying inside building are described in relation of the grid construction of buildings rebuild in accordance with new thermal and construction requirements. The influences of architectural and c[...]
14
88%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Urządzenia grzewcze oraz klimatyzacyjne instaluje się w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie w celu wytworzenia w nich komfortu cieplnego. W tak określonych warunkach człowiek może osiągnąć maksymalne intelektualne i manualne zdolności. Instalacje zapewniające korzystne parametry środowiska [...]
EN Heating and air-conditioning devices create a thermal comfort for users. In such conditions, the worker can achieve maximum intellectual and manual abilities. All installations responsible for ensuring proper indoor environment must be designed according to regulations and standards and also obeying[...]
15
88%
Journal of Energy Science
2012 Vol. 1, nr 2 93--102
EN The article summarizes research on the possibilities for ensuring thermal comfort through the use of an adsorption cooling system supplied by solar energy. The main goal was to ensure an adequate level of cooling in a referential room of 40 m3 in volume. Cooling was attained by an adsorption ice wat[...]
16
88%
Journal of New Technologies in Environmental Science
EN The analysis based on dynamic modeling of the parameters changing effect of the building envelope on the thermal state has been carried out. The influence on the building energy need for heating of the mass building thermal inertia features for various thermal resistances and the different glazing a[...]
17
88%
Journal of Ecological Engineering
EN This research presents a comparison study between the vernacular architecture represented by the heritage houses (Fallahy Houses) and the typical contemporary houses in Umm Qais city in the northern part of Jordan, in terms of thermal performance. It analyzes the parameters of the heritage houses to[...]
18
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 2 153-156
PL W artykule przedstawiono główne zagadnienia związane z badaniem komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach metodą pomiarową oraz z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Przedstawione przykłady badań wskazują na potrzebę uwzględnienia w układzie automatycznej regulacji obiektywnej wielkości. [...]
EN The paper describes influence of chosen quantities as well as construction and exploitation conditions of a heating system on heat-flow phenomena in a heated room. It is pointed out that the analysis of heat-flow phenomena can be a valuable source of information as regards methods for creating therm[...]
19
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN This paper includes an evaluation of ventilation conditions in a given living quarters – a room in a single-family house, based on local parameters of thermal comfort determined by numerical calculations. Global parameters (Predicted Mean Vote and Predicted Percentage of Dissatisfied) and local pa[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska
2009 Nr 1 7-14
PL Czynnikami mającymi negatywny wpływ na samopoczucie ludzi to przede wszystkim: czystość i świeżość powietrza, temperatura i wilgotność powietrza, także podwyższone stężenia zanieczyszczeń gazowych (chemicznych), pyłowych i mikrobiologicznych. Miarą czystości powietrza i świeżości jest stopień zanie[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last