Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 402
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Coraz większe wymagania dotyczące efektywności procesu wytwarzania, oszczędności energii i surowców, powodują poszukiwania rozwiązań pomocnych w sprostaniu tym wymaganiom. Złożone problemy techniczne i technologiczne w głównej mierze zależą od stosowania nowoczesnych narzędzi oceny procesu produkcji[...]
EN Greater and greater requirements concerning the effectiveness of the production process as well as the economical use of energy and raw materials involve the search after the ways of fulfilling these requirements. The solution of the complicated technical and technological problems principally depen[...]
2
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono model obliczeniowy układu gruntowego, pionowo- poziomego, rurowego wymiennika ciepła pompy grzejnej. Oprócz głównego elementu w postaci długiej U-rurowej części pionowej układ zawiera poziome elementy rurowe o znacznej długości. Zaprezentowano przykładowe rezultaty analizy o[...]
EN Thermal processes in the complex ground heat exchanger system of heat pump are analysed in the paper. The system consists of horizontal and U-tube vertical long pipes. The worked out numerical model of vertical and horizontal heat exchanger is described in the paper. Temperature field in ground adja[...]
3
80%
Journal of KONES
EN Aluminum is the most popular matrix for the metal matrix composites The Al alloys are attractive due to their low density, their capability to be strengthened by precipitation, their good corrosion resistance, high thermal and electrical conductivity, and their high damping capacity. The characteris[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy oceniono wpływ maleinizowanego etylenu propylenowego (EP-g-MA) na przetwórstwo w stopie niektórych układów zawierających recyklowany kopoliamid i oryginalny EPDM na podstawie analizy zależności wartości momentu obrotowego od czasu oraz warunków przetwórczych mieszaniny. Wyniki sugerują, iż m[...]
EN The effects of maleated ethylene propylene (EP-g-MA) on the melt processing of some systems containing recycled copolyamide and virgin EPDM were studied by analyzing the torque-time curves and processing parameters of melt-mixing. Thermal behavior of the blends with or without EP-g-MA was evaluated [...]
5
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 159 1-92
PL Dokonano przeglądu stanu wiedzy w zakresie zastosowań metod analizy termicznej w badaniach produktów naftowych. Stwierdzono, że najszerzej te techniki analityczne wykorzystuje się w badaniach produktów stałych zawierających węgiel, w tym kerogenu lub substancji trudnolotnych, takich jak smoły węglow[...]
EN The state of knowledge review was executed in field of thermal analysis application for investigations the petroleum products. It was showed, that these analytic techniques are widely used for examination of solid carbon contained products , e.g. kerogen or low volatile substances, such carbon tars [...]
6
80%
Polish Journal of Chemistry
2009 Vol. 83, nr 10 1745-1755
EN Four transition M(II) complexes [where M = Cu(II), Zn(II), Cd(II) and Pd(II)] of the organic ligand, 4-methyl-7-(salicylidineamino)coumarin, HL, have been synthesized and characterized by a variety of physicochemical techniques. An octahedral structure is proposed for Cd(II) complex, a tetrahedral s[...]
7
80%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL W każdej dziedzinie nauki pewne odkrycia pozwalają na stworzenie nowych możliwości badawczych i uczynienie mniejszego lub większego kroku w dziedzinie poznania i zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości. Postęp w nauce nie odbywa się równomiernie. Nowe odkrycie uruchamia najczęściej szereg aplikac[...]
8
80%
Polish Journal of Chemistry
2007 Vol. 81, nr 10 1717-1724
EN The reaction of 6-mercaptopurine-9-D-riboside (6-mpr) with K2PtCl4 and K2PtCl6 has been studied. The obtained complexes: Pt(6-mpr)26H2O(1a) andPtCl2(6-mpr)2CH3OH(2) have been characterized by elemental analysis, thermogravimetry, IR and multinuclear NMR (1H, 13C, 15N). Spectroscopic studies suggest [...]
9
80%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Omówiono metody analizy termicznej i derywacyjnej. Przedstawiono przegląd zastosowania analizy termicznej w badaniach z zakresu spawalnictwa oraz wyniki dotychczasowych prac z zakresu analizy termicznej i derywacyjnej stosowanej w przypadku spoin wykonywanych w rzeczywistych warunkach spawania.
EN It has been discussed the methods of thermal and derivative analysis. A review of applications of thermal analysis in research in the field of welding technology as well as the investigation results obtained by the authors in the field of thermal and derivative analysis applied to real welds are pre[...]
10
80%
Polish Journal of Chemistry
1999 vol. 73 nr 2 245-254
EN Dehydroacetic acid thiosemicarbazone and its copper(II) complexes have been synthesized and characterized by elemental analyses, IR, VIS-UV, magnetic susceptibility, conductivity, DTA and ESR spectra. Molar conductance indicates that the complexes are non-electrolytes except for [Cu(H2L)]SO4×2H20. T[...]
11
80%
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe
2000 R. 52, nr 4 123-126
PL Analiza termiczna DTA/TG jest jedną z najpowszechniej stosowanych technik wykrywania egzo- i endotermicznych procesów zachodzących w trakcie ogrzewania materiałów. Zachodzenie reakcji chemicznej wiąże się często ze zmianą masy reagującego układu. Poznanie mechanizmu reakcji chemicznej, który prowadz[...]
EN Thermal analysis is one of the most important methods of detection of some exo- and endothermal processes taking place during heating of material. Chemical reaction is often connected with change of mass of reacting system. If we are interested in reaction mechanism, the know ledge concerning qualit[...]
12
80%
Polish Journal of Chemistry
2003 Vol. 77 / nr 12 1777-1786
EN QSA (C15H10O10S_5H2O), a ligand, which is non-toxic and well soluble in water, forms complex compounds with cations of toxic metals (Cd, Hg, Pb). New complex compounds with QSA: Cd(C15H9O10S)2_10H2O, Hg(C15H9O10S)2ź8H2O, Pb(C15H9O10S)2ź8H2O and Pb(C15H8O10S)ź4H2O have been synthesized. Some of their[...]
13
80%
Polish Journal of Chemistry
EN The phase equilibrium diagram for the system Tl2Se - Bi2Se3 has been constructed from the results of thermal analysis. The diagram has been compared with that for the analogous system Tl2Te - Bi2 Te3, as well as with that published earlier for the same Tl2Se - Bi2Se3 system, delineated from the data[...]
14
80%
Polish Journal of Chemistry
1999 Vol. 73, nr 12 1937-1945
EN The nickel(II) complex reacted with excess of ethylenediamine to yield a new type of macrocyclic complex. These compounds have been characterized by elemental analysis, IR, UV-Vis spectra, molar conductances, magnetic moment, mass fragmentation spectra, thermal analyses and ESR measurements.
15
80%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 14 5-8
PL Przedstawiono analizę rozkładu temperatur, odkształceń i naprężeń w kanale poboru spalin, będącym elementem instalacji elektrowni przemysłowej, obliczenia termiczne metodą elementów skończonych, wyniki analiz przedstawiono w postaci rozkładów temperatur i naprężeń.
EN An analysis of temperature, strains and stresses distribution in the flue receiving channel which is an element of an industrial power plant installation. Thermal and static calculations were made by the finite element method. Results of the analyses are shown in the form of temperature and strain d[...]
16
80%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2015 Vol. 45 32--41
EN The crystal structure of 1,1’-diylbis (2-methyl-4-phenylene) bis (2-nitrobenzoate) cyclohexane (NBM-2) has been determined by X-ray crystallographic technique. Single crystals were grown by slow evaporation technique. NBM-2 crystallized in the triclinic crystal lattice having space group P-1. Both t[...]
17
80%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
2014 Vol. 13, nr 4 117--122
EN The paper presents thermal analysis as far as tests on polymers are concerned. The obtained results, after being mathematically elaborated, differentiate thermal processes and define normal heat. It also consists of mathematical elaboration of the tests as well as an explanation of the graphical res[...]
18
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2011 T. 16, nr 2 99-105
PL Analiza termiczna znajduje zastosowanie jako metoda badawcza zjawisk fizycznych oraz reakcji chemicznych zachodzących w próbce substancji wskutek zmian temperatury w czasie. W swojej pracy wykorzystujemy metodę termograwimetryczną do badania trwałości termicznej i potwierdzenia składu połączeń koord[...]
EN Thermal methods of analysis are widely used for indicating thermal stability, thermal decomposition and other properties of solid compounds. In this work we report thermal behavior of exemplary complexes with pyridine and imidazole derivatives as the ligands. The results of the thermal analysis corr[...]
19
80%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 4 181--186
EN The internal combustion engine should be rated for the thermal loads that come from different sources. Thermal analysis is important both for design purposes and for evaluating the conditions of its use. Very good results are obtained by a combination of non-invasive measurement techniques, such as [...]
20
80%
Materials Science Poland
2015 Vol. 33, No. 3 560--565
EN The influence of vanadium dioxide VO2(B) on thermal decomposition of ammonium perchlorate (AP) has not been reported before. In this contribution, the effect of VO2 (B) nanobelts on the thermal decomposition of AP was investigated by the Thermo-Gravimetric Analysis and Differen[...]
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last