Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  testing laboratory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W oddziale Wrocławskim Instytutu Elektrotechniki działa akredytowane Laboratorium Badawcze. Laboratorium to w 1996r. uzyskało certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) na wykonywanie usług badawczych. W 1998r. zakres akredytowanych badań został znacznie poszerzony. Omówiono podstawy p[...]
EN Within the Wroclaw Division of Electrotechnical Institute acts the Testing Laboratory accredited by Polish Centre for Testing and Certification in 1998. The scope of these services was significantly extended in 1996. The work covers the legal bases and some problems resulted from laboratory activity[...]
3
100%
Management Systems in Production Engineering
2018 nr 1 (26) 42--48
EN The quality management systems compliant with the ISO 9001:2009 have been thoroughly researched and described in detail in the world literature. The accredited management systems used in the testing laboratories and compliant with the ISO/IEC 17025:2005 have been mainly described in terms of the sys[...]
4
75%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
PL W pracy przedstawiono zasady i szczegółowe wytyczne, w tym wymagania jednostki akredytującej (PCA), związane z organizowaniem i uczestnictwem laboratorium badawczego w programach porównań międzylaboratoryjnych. Wykazano przydatność porównań międzylaboratoryjnych w potwierdzaniu kompetencji techniczn[...]
EN This work presents rules and requirements, taking guidelines of accreditation body (PCA) into consideration, connected with organization and participation testing laboratory in interlaboratory comparisons. Usuefulness of interlaboratory comparisons in assessment technical competences with appropiate[...]
5
75%
Nowa Elektrotechnika
6
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Celem opracowania było przedstawienie wyników badań przeprowadzonych w grupie laboratoriów posiadających akredytowany system zarządzania. Zaprezentowano ogólną ocenę skutków implementacji systemu, w tym syntetyczną ocenę obecnej jakości pomiarów w laboratorium względem sytuacji sprzed akredytacji, a[...]
EN The aim of the article was to present the results of research carried out in laboratories that had implemented the accredited management system. The general evaluation of the effect of system implementation (including a synthetic assessment of the current quality relative to the quality before the s[...]
8
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
9
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
10
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
11
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
12
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2014 R. 19, nr 4 28--34
PL Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST, działający w strukturach Centralnego Laboratorium Pomiarowo - Badawczego Sp. z o. o. od 01.05.2012 roku, posiada wdrożony system zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17043:2011 potwierdzony certyfikatem akredytacji Organizatora badań biegłości nr PT-003 wydanym przez P[...]
13
75%
Inżynier i Fizyk Medyczny
PL Akredytacja laboratoriów badawczych jest zazwyczaj wykonywana przez krajowe jednostki akredytujące (w Polsce – Polskie Centrum Akredytacyjne). Podstawową rolą tych organów jest zapewnienie oceny laboratoriów zgodnie z normą ISO 17025.
14
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2016 R. 21, nr 1 50--52
15
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2015 R. 20, nr 3 40--42
16
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2018 R. 23, nr 1 46--48
17
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 12 199-202
PL Celem opracowania było przedstawienie wyników badań przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie laboratoriów badawczych i wzorcujących funkcjonujących w Polsce, posiadających akredytowany system zarządzania. Zidentyfikowano stopień wdrożenia zasad TQM w badanych laboratoriach. Wskazano czynniki proj[...]
EN The aim of the article was to present the results of research carried out in testing and calibration laboratories functioning in Poland that had implemented the accredited management system. The identification of the degree of implementation of the principles of TQM in laboratories was pointed out. [...]
18
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
19
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
20
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL W pierwszej części [1] przedstawiono przykład systemu monitorowania zmienności dwóch czynników: temperatury i wilgotności, które mogą mieć wpływ na prawdziwość uzyskiwanych wyników badań i kalibracji. W przykładzie tym wykorzystana była prosta procedura statystyczna, dostępna w pakiecie STATISTICA P[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last