Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  test wytrzymałościowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2012 R. 85, nr 12 1076--1077
PL Opracowano metodykę testów wytrzymałościowych do celów balistycznych z zastosowaniem nowoczesnej kamery o bardzo zaawansowanych parametrach
EN Strength test methodology instruction has been developed for the purpose of ballistic tests supported with modern cine-camera of highly advanced operation parameters.
2
63%
Archives of Foundry Engineering
EN This research paper will present and analyze selected testing of wax patterns - bending strength test, test of resistance to creep and penetration hardness test. Evaluation of these tests will be carried out in terms of the shape accuracy of wax patterns. Additionally, statistical evaluation will be[...]
3
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2016 Nr 2 (116) 73--80
PL Celem pracy było badanie efektu prowadzonych nierównomierności masy liniowej przędzy na badanie odkształcenia tkanin podczas testów wytrzymałościowych. W wątku zastosowano przędze fantazyjne pęczkowe o różnym rozkładzie masy liniowej dla wyprodukowania tkanin o splocie płóciennym. Zastosowano metodę[...]
EN The aim of this work was to study the effect of induced mass irregularities of yarn on the strain monitoring of fabric during a tensile test. Slub yarns with different induced mass irregularities were produced and used as weft yarns in plain woven fabric. The Digital Image Correlation (DIC) method w[...]
4
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 1 161--164
PL Celem artykułu jest analiza zachowań niszczących materiały energetyczne w elektrotechnice, jak również określenie istotnych parametrów, mających wkład w wyższe wartości krytyczne wytrzymałości na złamania. Przeprowadzono ocenę jakości stali odpornej na wysokie temperatury używanej w naczyniach ciśni[...]
EN The aim of this paper is to analyse the fracture behaviour of energy materials for application in electrical engineering, and also to determine the relevant parameters that contribute to higher critical values of fracture toughness. The quality assessment of high temperature resistance steel used fo[...]
5
44%
Journal of Machine Construction and Maintenance - Problemy Eksploatacji
2017 no. 4 71--80
PL Często konieczne jest przeprowadzenie badania zachowania się urządzenia zanim będzie pracowało w warunkach rzeczywistych. Jednym z przydatnych narzędzi to umożliwiających są systemy CAD oraz symulacje numeryczne przeprowadzane na wirtualnych modelach geometrycznych. Pozwalają one na dokonanie stosun[...]
EN It is necessary to carry out investigations on device behaviour before it will work in real conditions. Helpful tools are CAD systems and numerical simulations on virtual geometric models. They allow relatively cheap and fast analysis of devices without using expensive real models. This paper presen[...]
6
44%
Pojazdy Szynowe
2019 Nr 3 24--34
PL Tłok wraz z pierścieniami oraz powierzchnią cylindra jest bardzo złożonym zamkniętym systemem trybologicznym. Pierścienie tłoka – cylinder jest jedną z najbardziej globalnie rozpowszechnionych par tarcia silników spalinowych. Para tarcia TPC jest rozwiązaniem wytwarzającym znaczące tarcie w silnikac[...]
EN The piston with piston rings and bearing surface is a self-contained and highly complex tribological system. One of the most widespread global friction pairs traversed by reciprocating a pair of piston rings - cylinder internal combustion engine. Group PRC combustion engine is the solution generatin[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last