Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  terrorist threats
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The paper presents problems of terrorism threats for transportation infrastructure. The range of transportation infrastructure has spread, and includes railway, inland waterways, road, maritime, air, intermodal transport infrastructure and intelligent transport systems (ITS). ITS means systems in wh[...]
2
100%
Logistyka
PL Zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa terenów portowych, przybrzeżnych instalacji i urządzeń oraz cumujących na danym akwenie jednostek są coraz bardziej krytyczne. W wyniku ataków terrorystycznych giną ludzie oraz powstają ogromne straty materialne. Z tego względu wszystkie newralgiczne obiekty, k[...]
EN The security matters of port areas, coastal installations and mooring vessels are becoming increasingly critical. Results of terrorist activities are fatalities or an economic and material loss. There-fore, all critical objects that may be potential target of terrorist threats should be equipped wit[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Przedstawianie alarmujących wieści dotyczących cyberterroryzmu w środkach masowego przekazu nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Stanowisko mediów jest bowiem efektem nieznajomości definicji tej formy terroryzmu. Swoista psychologia strachu przed atakami na struktury informatyczne wynika ze [...]
EN Alarming news related to cyberterrorism presented in the media are not confirmed in reality. The views of the media result from lack of knowledge of definition of this form of terrorism. Psychology of fear of attacks against information structures stems from the degree contemporary societies depend [...]
4
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2012 R. 109, z. 3-A 343--346
PL Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie procesów oraz skutków zagrożeń związanych z działaniami terrorystycznymi w kontekście procesów rewitalizacji. Urbanistyka i architektura współczesna po ataku terrorystycznym z 11 września 2001 na budynki Word Trade Center w Nowym Yorku stanęły przed nowymi w[...]
EN This paper aims to explain the processes and consequences of the risks associated with terrorist activities in the context of the revitalization process. City planning and contemporary architecture after the terrorist attacks of 11 September 2001 at World Trade Center buildings in New York faced wit[...]
5
75%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono problemy dotyczące zagrożeń terrorystycznych dla infrastruktury transportowej. Zakres infrastruktury transportowej uległ rozszerzeniu, obejmuje infrastrukturę transportu kolejowego, śródlądowego, drogowego, morskiego, lotniczego, intermodalnego oraz inteligentne systemy tra[...]
EN The paper presents problems of terrorism threats for transportation infrastructure. The range of transportation infrastructure has spread and includes railway, inland waterways, road, maritime, air, intermodal transport infrastructure and intelligent transport systems (ITS). Based on the analyses, t[...]
6
75%
Analityka : nauka i praktyka
2002 nr 3 24--27
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 293-302
PL W artykule przedstawiono problemy dotyczące zagrożeń terrorystycznych dla infrastruktury transportowej. Zakres infrastruktury transportowej uległ rozszerzeniu, obejmuje infrastrukturę transportu kolejowego, śródlądowego, drogowego, morskiego, lotniczego, intermodalnego oraz inteligentne systemy tran[...]
EN The paper presents some problems referring to transport infrastructure as a potential target of terrorism attacks. The range of transport infrastructure has spread and includes railways, inland waterways, road, maritime, air, intermodal transport infrastructure and intelligent transport systems (ITS[...]
8
63%
Scientific Journal of the Military University of Land Forces
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów zarządzania ryzykiem w bezpiecznej organizacji imprez masowych. W artykule poruszono kwestie ataków terrorystycznych podczas imprez sportowych, które miały miejsce we współczesnym świecie. Dodatkowo omówiono wybrane techniki zarządzan[...]
EN The purpose of this article is to present selected aspects of risk management in the context of safety issues when organizing mass events. The article deals with the issue of terrorist attacks during sports events that have taken place in the modern world. Additionally, selected risk management tech[...]
9
63%
Wiedza Obronna
2019 nr 1-2 90--116
PL Autor omawia przebieg wewnętrznych konfliktów w Jemenie w latach 2011–2012. Separatyści na południu Jemenu i szyiccy rebelianci Hutich na północy kraju powodowali osłabienie władzy centralnej państwa. Mieszanie się Arabii Saudyjskiej w wewnętrzne sprawy Jemenu (także zbrojnie) i terror Al-Kaidy utru[...]
EN The author discusses the course of internal conflicts in Yemen in 2011–2012. Separatists in the south of Yemen and Shi’ite Houthi rebels in the north of the country caused a weakening of the central government. The meddling of Saudi Arabia in the internal affairs of Yemen and Al-Qaeda’s terror threa[...]
10
63%
Logistyka
2014 nr 1 48--54
PL W artykule poddane zostały analizie zagadnienia problematyki zarządzania logistycznego zagrożeniami (Disaster-Management), w zakresie ataków' terrorystycznych typu CBRN (C - atak chemiczny, B - atak biologiczny, dla R - atak radiologiczny i dla N - atak nuklearny) w węzłach transportowych obszarów z[...]
EN The topie scrutinized in the following article concerns the Disaster Management and concentrates particularly on terrorist attacks of CBRN type (C - Chemical attack/weapon, B - bio- logical attack/Weapon, R - radiological attack/weapon, N - nuclear attack/w'eapon) in transport junction of urban area[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last