Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  terrorist threat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Security and Defence Quarterly
EN Vulnerability assessment is a crucial aspect for the development of methodologies to define the levels of protection in critical infrastructures. Throughout this research, we discussed the concept of vulnerability and methodologies and processes for its assessment in critical infrastructures due to [...]
2
86%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 10 328-331
EN Analysis of potential terrorist actions aimed at gas transmission grids. Basicfactors influencing gas supply safety. Characteristics of Dynamic Simulation Pack a program implementation of the mathematical model of gas transmission in transmission grids.
3
72%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule podjęto próbę przedstawienia i przedyskutowania współczesnych warunków rozwoju nawigacji morskiej. Na podstawie analizy czynników operacyjnych towarzyszących współczesnemu rozwojowi nawigacji morskiej autorzy doszli do wniosku, że trzy spośród wielu czynników środowiska nawigacji morskiej[...]
EN The paper makes an attempt to present and discuss today's conditions of developments in marine navigation. It is assumed that these present conditions of developments in maritime Józef Urbański, Wacław Morgaś, Mariusz Mięsikowski 116 Zeszyty Naukowe AMW navigation are as follows: protection of marin[...]
4
72%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiony jest kompleks zagadnień odnoszących się do szczególnych procesów dynamicznych, jakie mogą powstać w określonych miejscach systemu elektroenergetycznego po skutecznym ataku terrorystycznym z użyciem mikrofalowej broni dużej mocy. Zasadnicza uwaga została skupiona na konstrukcji [...]
EN The paper is aimed on a worthy of attention set of problems concerning dynamic processes which can result in respective points of a power system after a terrorist threat with using microwave high power weapons. The main attention is focused on presentation of various microwave weapons of very high p[...]
5
72%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2016 Nr 2 47--50
PL Zgodnie z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej 2008/114/WE, pojęcie infrastruktura krytyczna oznacza składnik, system lub część infrastruktury zlokalizowanej na terytorium państw członkowskich. Ma ona podstawowe znaczenie dla utrzymania niezbędnych funkcji społecznych, takich jak ochrona zdrowia, bezpie[...]
EN This paper presents six types of terrorist threats on water supply systems. Thirty selected examples of terrorist attacks on the water supply system from six continents have been made. The paper presents examples of the assumptions made in the 20th century for the purposes of quantifying the effects[...]
6
72%
Zeszyty Naukowe AON
2007 nr 2(67) 38-56
EN Aviation and air activity are particularly convenient and sensitive objects, against which a terrorist activity can be directed. Terrorists can use a variety of forms and ways of influence. The most sensitive place, where the air activity is concentrated, is an airport with its infrastructure. The p[...]
7
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiona została logistyka w ratownictwie podczas imprez masowych z uwzględnieniem możliwości dokonania zamachu terrorystycznego, z użyciem środków chemicznych, biologicznych. Ze względu na szeroki zakres wymogów, procedur oraz technik reagowania, w szczególności zwrócono uwagę na przepro[...]
EN The article discusses the logistics of rescue during mass events including the possibility of a terrorist attack using chemical or biological weapons. Due to the wide range of requirements, procedures and response techniques, in particular attention was paid to carry out the decontamination of the v[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last