Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  terrace
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL W konstrukcji tarasu z powierzchniowym odprowadzeniem wody (uszczelnieniem zespolonym - podpłytkowym) woda odprowadzana jest po powierzchni użytkowej. Bardzo ważne jest w tym rozwiązaniu niedopuszczenie do tego, by woda i wilgoć penetrowały w głąb konstrukcji.
2
100%
Izolacje
PL Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie byt przyczyną kłopotów w użytkowaniu budynku, projektant i wykonawca powinni rozwiązać kilka nieła[...]
3
100%
Izolacje
PL Tarasy są chętnie stosowane w apartamentach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej [kawiarniach, restauracjach], a także w małych domkach jednorodzinnych. Nic w tym dziwnego - ładnie wykonany taras może znacznie poprawić atrakcyjność budynku, a w przypadku restauracji, kawiarni itp. może by[...]
4
75%
Izolacje
PL Nierzadkie są rozwiązania architektoniczne balkonów i tarasów - konstrukcji i tak wystarczająco skomplikowanych - które trzeba nazwać szczególnymi. Charakteryzują się one tym, że pewne rozwiązania zastosowano w nich bezmyślnie, co jest przyczyną wciąż powtarzających się napraw tych konstrukcji.
5
75%
Izolacje
PL Taras jest to dach płaski z warstwą wierzchnią przeznaczoną do ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. Tarasy nad pomieszczeniami mieszkalnymi odgrywają dodatkową rolę - chronią wnętrza przed opadami atmosferycznymi oraz zmianami temperatury. W związku z tymi funkcjami warstwy nawierzchniowe tarasów powi[...]
6
75%
Izolacje
PL Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia zaś to wnęka w elewacji budynku powstała na skutek cofnięcia ściany (ścian], zabezpieczona od zewnątrz balustradą i dostępna z jed-nego [...]
7
75%
Izolacje
PL Trudno sobie wyobrazić konstrukcję tarasu, balkonu, basenu, pomieszczeń sa.nitarnych [pryszniców] czy niektórych użytkowych [np. kuchni w zakładach zbiorowego żywienia, warsztatów samochodowych] bez odpowiedniego za.bezpieczenia przeciwwodnego. Taką funkcję pełni uszczelnienie zespolone - jest to st[...]
8
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2004 nr 2 40-43
9
63%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 609-616
PL Ten artykuł przedstawia renowację historycznego obiektu przy użyciu rozmaitych metod napraw. Jedna z tych metod polega na zastosowaniu taśm Sika CarboDur do naprawiania balkonu i tarasu Zespołu Pogimnazjalnych Szkół w Biedrzychowicach.
EN In this article, we discuss the renovation of a historic building using various methods of repairing. One of the methods consists in using Sika CarboDur tapes to repair the balcony and the terrace in the Secondary Schools Complex in Biedrzychowice.
10
63%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z hydroizolacją tarasów. Opisano obciążenia oddziałujące na konstrukcję i ich skutki oraz poprawne rozwiązania pozwalające na trwałe i skuteczne zaprojektowanie i wykonanie tarasu. Podano rozwiązania technologiczno-materiałowe w odniesieniu do wariantów [...]
EN The article presents issues related to the waterproofing of terraces. It describes factors which influence these structural components, as well as appropriate solutions which allow for a durable and effective design and implementation of a terrace. It also specifies technological and material soluti[...]
11
63%
Izolacje
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z projektowaniem i wykonywaniem tarasu znajdującego się na dachu budynku. Opisano wpływ nawałnicowych opadów deszczu i obfitych śniegu na konstrukcję tego typu dachu. Szczególną uwagę zwrócono na miejsce wejścia na taras oraz na liczbę i rozmieszczenie wpustó[...]
EN The article discusses issues related to the design and performance of a terrace located on the roof of a building. It describes the influence of heavy rainfall and snowfall on the struc-ture of this type of roof. Particular attention has been paid to the entrance to the terrace, as well as the numbe[...]
12
63%
Izolacje
PL W drugiej części artykułu poświęconego wykładzinom posadzkowym z płytek opisano podział i dobór klejów do łączenia płytek z podłożem. Szczególną uwagę zwrócono na odkształcalność zaprawy. Zdefiniowano zakres zastosowań klejów klasy C1 i C2. Wyszczególniono wymagania stawiane klejom przeznaczonym do [...]
EN The second part of the article on the issue of tile floor coverings describes the classification and selection of adhesives used for affixing the tiles to the floor base. Particular attention has been paid here to mortar deformability. The article defines the range of application of C1- and C2-class[...]
13
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2010 nr 1 32-33
PL Prawidłowe rozwiązanie zagadnień wodnych na tarasach sprowadza się nie tylko do dobrania odpowiedniego układu warstw hydroizolacyjnych, ale również do prawidłowego skonstruowania systemu odprowadzenia wody. Rozpatrzymy problem odprowadzenia wody z tarasów w układzie tradycyjnym i "odwróconym". Dla u[...]
14
63%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 11 601-603
PL Omówiono rozwiązanie projektowe i realizację zabiegów rehabilitacyjnych XVII-wiecznego Zamku Ostrogskich, w którym obecnie znajduje się Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Pierwszym etapem prac było wykonanie izolacji przeciwwodnej tarasu wschodniego, pod którym są zlokalizowane piwnice, poddawane [...]
EN The design solution and the realization of the repairs to the XVII century Ostrogski's Castle, where nowadays the Fryderyk Chopin National Institute is housed, are discussed. The first stage of the renovation work is devoted to the execution of the anti-water isolation of the east terrace, under whi[...]
15
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2008 nr 4 24-28
16
63%
Landform Analysis
2011 Vol. 16 124-127
EN In the study the morphology of Noteć-Warta Parolina (streamway) in the vicinity of Osiek upon Noteć and lithology of floodplain nearby the archaeological site in Żuławka Mała are presented. The genesis of identified forms i also show. The attempt of the age determination of the flooded dune in flood[...]
17
63%
Izolacje
2014 R. 19, nr 1 44--53
PL W artykule opisano typowe problemy, z jakimi borykają się użytkownicy lokali z balkonami czy tarasami. Zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia odpowiedniej izolacyjności cieplnej ścian w obszarach przyległych do balkonów i tarasów oraz samych tarasów. Podano wskazówki dotyczące wyboru materiałów d[...]
EN The article describes typical problems faced by users of premises with balconies or terraces. The need to ensure adequate thermal insulation of walls in areas adjacent to balconies and terraces as well as the terraces themselves is highlighted. Furthermore, guidelines on the selection of materials f[...]
18
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 10 53--54
19
63%
Izolacje
PL Taras to odsłonięta część budynku otoczona balustradą, umieszczona na parterze, na piętrze albo na płaskim dachu [1]. Często jest to rodzaj dużego balkonu usytuowanego w parterowej części budynku, który ma postać płyty z balustradą lub parapetem i niekiedy jest wsparty na podporach [2]. Inne źródła [...]
20
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 200
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last