Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 234
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  termografia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 86 219-229
PL W pacy przedstawione zostaną wyniki zadań testowych, których celem było określenie warunków przeprowadzenia eksperymentów prowadzących do opracowania metodyki określania powierzchniowych i podpowierzchniowych uszkodzeń konstrukcji betonowych, na podstawie pomiarów temperatury na jej powierzchni, za [...]
EN In this paper results of testing problems are presented, in with conditions of experiments leading to detection of surface temperatures are determined. On the basis of results of such experiments inverse geometrical thermal problems will be solved. At this stage measurement are simulated numerically[...]
2
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2001 nr 2-3 94-103
PL W artykule omówiono podstawy teoretyczne pomiaru temperatury radiacyjnej. Przedstawiono również zasadę działania systemu termograficznego AGEMA 880 LWB pracującego w zakresie 8-13 urn. Na podstawie kilkunastoletnich doświadczeń w pracy z tym systemem zaprezentowano kilka aplikacji termografii w różn[...]
EN In this paper the theory of radiation temperature measurement has been discussed. The principle of operation of thermographic system AGEMA 880LWB working in the range 8-13 fim has been presented. Several years a/experiences with this system were the base for presenting some applications of thermogra[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Dzięki najnowszej kamerze ThermaCAM E2 specjaliści z wielu różnych dziedzin moga pozwolic sobie na zastosowanie podczerwieni do wykrywania usterek i diagnostyki.
4
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule opisano przydatne w praktyce, podstawowe zagadnienia problematyki pomiarów termowizyjnych. Wskazano na problemy związane z metrologiczną interpretacją uzyskanych wyników. Przeanalizowano właściwoąści kamer krótkofalowych (SWB-Short Wave Band) i długofalowych (LWB - Long Wave band). Opisan[...]
EN In the paper there are described practically useful, basic problems of thermovision measurements. Issues connected with metrological interpretation of obtained results are pointed out. Features of both types of cameras: short (SWB - Short Wave Band) and long (LWB - Long Wave Band) are analysed. The [...]
5
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 11 52-55
PL W diagnostyce urządzeń chłodniczych pomocne może okazać się użycie kamer termowizyjnych.
6
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy przedstawiono podstawy i zastosowania termowizji w konserwacji zabytków. Opisano podstawy metody termowizji pasywnej i aktywnej do wykrywania defektów i identyfikacji struktur wielowarstwowych. Przestawiono system i oprogramowanie do rejestracji i przetwarzania obrazów. W programie zaimpleme[...]
EN Abstract - Applications of passive and active thermovision for conservation of monuments, especially architectural ones are presented in the paper. Basis of lock-in thermovision with the details of the system for nondestructive testing are described. The dedicated computer program has been created f[...]
7
80%
Logistyka
PL Celem artykułu jest oszacowanie dokładności pomiaru temperatury powierzchni w metodzie termografii ciekłokrystalicznej. Omówiono stanowisko pomiarowe do przeprowadzania kalibracji termoczułych ciekłych kryształów, celem ustalenia związku pomiędzy demonstrowaną barwą a odpowiadającą jej temperaturą p[...]
EN The article aims to assess surface temperature measurement accuracy in the liquid crystal thermography method. A measurement station for thermosensitive liquid crystal calibration has been discussed in order to establish a connection between the demonstrated hue and corresponding surface temperature[...]
8
80%
Instal
2011 nr 12 6-8
PL Dzięki zastosowaniu termografii wykonywaniej z powietrza możliwa staje się całopowierzchniowa ocena sieci ciepłowniczych oraz można dokonać inwentaryzacji i rozróżnienia słabych punktów w sieci. Może ona być podstawą do obszernej analizy stanu oraz do rentowniejszego planowania odnawiania i remontów[...]
9
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 11 481-483
PL Przedstawiono wyniki badań średniej temperatury skóry człowieka wykonanych za pomocą czujników przyczepionych do poszczególnych części ciała (zgodnie z normą PN-EN ISO 9886: 2005) oraz przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej.
EN Investigation results of the average temperature of human skin are presented by using sensors attached to various parts of the body (according to PN-EN ISO 9886: 2005 standard) and applying thermal imaging camera.
10
80%
Instal
2009 nr 9 37-38
11
80%
Napędy i Sterowanie
PL Termografia, zwana potocznie termowizją, opiera się na detekcji i rejestracji promieniowania podczerwonego emitowanego przez obiekty, których temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego, i przekształceniu tego promieniowania na światło widzialne. Otrzymany obraz termalny jest odwzorowaniem pola te[...]
EN This article presents information about issues requiring particular attention during thermal tests of electrical machines. It presents mistakes that can be made and describes the influence of parameters such as: relative humidity, reflected temperature, atmospheric temperature, distance from an obje[...]
12
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
13
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2010 nr 3 80-83
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2001 nr 13 127-140
PL Przedstawiono podstawy fizyczne rozchodzenia się fali termicznej w konstrukcjach wielowarstwowych wywołanej zewnętrznym źródłem promieniowania. Opisano sprzętową realizację metody termografii synchronicznej. Metodę zastosowano do wykrywania wad w lotniczych konstrukcjach przekładkowych z wypełniacze[...]
15
80%
Mikroelektronika i Informatyka : prace naukowe
2004 Z. nr 4 137-142
PL W artykule przedstawiono wyniki dotychczasowych badań związanych z określeniem możliwości stosowania pomiarów termograficznych w diagnostyce osób, u których stwierdzono wystwowanie objawów choroby Reynaud. Punkt wyjścia do dalszych rozważań stanowi krótkie omówienie przedmiotu badań zjawiska oraz ch[...]
16
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 76 133-136
EN This article presents information about issues requiring particular attention during thermal tests of electrical machines. It presents mistakes that can be made and describes the influence of parameters such as: relative humidity, reflected temperature, atmospheric temperature, distance from an obje[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 37-46
PL W pracy omówiono dotychczasowe wyniki badań eksperymentalnych i analizy numerycznej mających na celu opracowanie metody wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła dla niejednorodnych materiałów (np. betonu) poprzez rozwiązanie parametrycznego zagadnienia odwrotnego przepływu ciepła. Jako źródło d[...]
EN The authors in this study have considered a rigorous analytical approach to the experimental data, as monitored by an infrared camera and grabbed by appropriate software, in order to describe thermal conduc- tivity of non-homogenous construction materials (e.g. concrete). The experimental results (r[...]
18
80%
Świat Szkła
2014 R. 19, nr 9 40, 42--44
19
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
2016 nr 8 201--208
PL W pracy przedstawiono analizę możliwości wykorzystania kamer termowizyjnych w diagnozowaniu stanów zapalnych jamy ustnej. Przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości wykorzystania termografii w diagnostyce stomatologicznej oraz wnioski dotyczące implementacji termowizji i kierunki dalszych badań[...]
EN The paper presents an analysis of the possibilities of using thermal imaging cameras in the diagnosis of inflammatory conditions of the oral cavity. The results of studies on the possible use of thermography in the diagnosis of dental and proposals for the implementation of thermography and directio[...]
20
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
PL W pracy zawarto analizę zdjęć termowizyjnych i histogramów centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej oraz kanałów i przewodów pod kątem rozkładu temperatury i określenia nieszczelności w ciągłości izolacji termicznej. Ocenę izolacyjności termicznej przeprowadzono w placówce zdrowia.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last