Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tensor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Applied Computer Science
EN In this paper the specialized software called quantum computation simulator is presented. Basic properties of quantum computation simulations are discussed. The algorithm of parallel implementation of a vector state transformation is presented also. Some examples of the presented software applicatio[...]
2
100%
Journal of Technical Physics
EN Performances of the controlled active magnetic bearings can be sufficiently improved with the exact knowledge of the bearing force in the entire operating range. Therefore the magnetic force calculation of the laboratory implementation of a radial magnetic bearing, using 2D finite element method, is[...]
3
99%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 167 57-77
PL W artykule przedstawiono modyfikację metody prądów magnetyzacji wykorzystywanej do obliczania sił bądź momentów sił w polu magnetycznym. Wykorzystanie różnicowego pseudotensora pola elektromagnetycznego pozwala na uściślenie obliczeń prowadzonych tą metodą w przypadku gdy środowisko otaczające obsza[...]
EN The paper deals with the problem of electromagnetic torque calculation by means of the equivalent magnetisation currents. The residual energy quasitensor of electromagnetic field enables to generalise the method of equivalent magnetization currents if the outer region differs from the vacuum. The el[...]
4
85%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN The aim of this paper is to present an algorithm for the determination of co-ordinates of inertia tensors of manipulator links and objects manipulated, which employs homogeneous transformations. A division of a manipulator link (an object manipulated) and local systems of reference, which correspond[...]
5
85%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 118 407--418
PL Prorozwojowa koncepcja działania przedsiębiorstw w erze wiedzy i informacji, tkwi w czwartej rewolucji przemysłowej. Rozwinięta na poprzedniej – automatyzacji poszczególnych procesów uwzględnia dotychczasowe zmiany organizacyjne w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz wskazuje kierunki d[...]
EN The Nowadays, dynamic development of many science disciplines is observed, including economics, organization and management as well as technical sciences, in particular computer science, automation and telecommunications. The result of these changes is very fast development of the Internet and artif[...]
6
80%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2015 Vol. 24 165--172
EN Glioma detection and classification is an critical step to diagnose and select the correct treatment for the brain tumours. There has been advances in glioma research and Magnetic Resonance Imaging (MRI) is the most accurate non-invasive medical tool to localize and analyse brain cancer.The scientifi[...]
7
71%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł prezentuje opis metody umożlwiającej wyznaczenie parametrów orientacji obiektu w przestrzeni 3D. Kąty rotacji wyznaczane są w oparciu o fuzję sygnałów uzyskanych z układu pomiarowego IMU zrealizowanego w technologii MEMS. Układ IMU dostarcza informacje z trójosiowych czujników przyspieszenia[...]
EN This paper presents a description of the method orientation determining of an object in 3D space. The rotation angles are calculated based on the fusion of the signals obtained from the IMU measurement system. IMU system provides information of triaxial accelerometers, magnetometers and gyroscopes s[...]
8
70%
Engineering Transactions
2014 Vol. 62, iss. 3 241–-267
EN In this work the mathematical foundations of the mechanics of elastic undamageable materials are presented. In particular the governing differential equations are derived for both the scalar and tensorial cases. In the isotropic case it is found that the resulting scalar differential equations are s[...]
9
57%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 37--42, CD
PL W artykule opisany został doświadczalny sposób (wg PN- EN 12195-1: 2003) wyznaczenia współczynnika k przeniesienia siły naciągu pasa transportowego przy zastosowaniu uchwytów mocowania ładunku. Współczynnik „k” charakteryzujący stosunek przeniesienia siły przez pas transportowy musi się zawierać w p[...]
EN The article discusses the experimental method of determining the transfer coefficient of the transport belt tension force "k" according to EN12195-1: 2003 using the cargo lashing holders.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last