Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tension test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2004 Vol. 42 nr 4 805-816
PL W pracy badano charakterystyki mechaniczne oraz efekty sprzężeń termomechanicznych w biodegradawalnych polimerach. Trzy rodzaje próbek polimeru, tzn. materiał odniesienia oraz modyfikowany w kierunku podwyższonej biodegradawalności, poddano badaniom rozciągania oraz badaniom relaksacyjnym. Temperatu[...]
EN Environment friendly polymeric materials were investigated using an infrared camera in order to identify the relationship between their structure and properties including biodegradability. The experimental technique, based on the thermomechanical coupling phenomenon, was applied to investigation of [...]
2
100%
Polish Journal of Chemical Technology
2017 Vol. 19, nr 1 132--142
EN Carbon nanotube (CNT)-, carbon black (CB)-filled fluoroelastomer (FE) and unfilled-FE compounds were prepared (CNT/FE, CB/FE and FE). The compounds were subjected to heat air aging and characterized by tensile test and X-Ray Diffraction (XRD) analysis. Results show that CNT improved tensile properti[...]
3
86%
Archives of Mechanics
EN Experimental results concerning cyclic tension tests performed on polyamid based - braiding samples and on usual samples machined of the same PA66 polyamid are presented. The measurements are thermomechanical: the temperature of the surface of the sample is recorded, resulting in the estimation of t[...]
4
86%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule podano metodę wyznaczania wartości granicznej całki Cockrofta-Lathama w warunkach obróbki plastycznej na gorąco, na przykładzie stali kolejowej gatunku R200. Polega ona na wykonaniu prób rozciągania, które następnie symulowane są numerycznie. Symulacje wykonano metodą elementów skończonyc[...]
EN The method of determining limiting value of Cockroft-Latham integral under hot metal forming conditions on the example of R200 steel grade is presented in this paper. It consists of tension tests, which are later numerically simulated. Simulations were made using finite element method in the conditi[...]
5
86%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W opracowaniu przedstawiono metodę określania granicznej wartości całki Cockrofta-Lathama, w warunkach obróbki plastycznej na gorąco, na przykładzie stali łożyskowej gatunku 100Cr6. Metoda ta polega na przeprowadzeniu prób rozciągania, które następnie symulowane są numerycznie. Symulacje wykonywane [...]
EN The method of determining of limiting value of Cockroft-Latham integral under hot metal forming conditions on example of 100Cr6 bearing steel grade is presented in this paper. It consists of tension tests which are next numerically simulated. Simulations were made using finite element method under t[...]
6
86%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 6 206--209
EN : Experimental results of effects of thermomechanical couplings occurring both in natural vulcanized rubber and rubber with self-healing polyurethane subjected to tension at different strain rates are presented. Mechanical characteristics were recorded by testing machine, while the sample temperatu[...]
7
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W pracy zawarto wyniki badań nad możliwością zastąpienia tradycyjnych połączeń nitowych z nitem zakuwanym i zrywalnym nowymi połączeniami z użyciem nitu samowykrawającego. Dla czterech różnych systemów scalania wykonano połączenia z blach stalowych DC01 oraz stopu aluminium AW-5754 o grubości 2 mm. [...]
EN In this paper investigation results of the possibility to replace traditional riveted joints with a blind rivet and blind hermetic rivet with the new solution of using solid self-piercing rivet is presented. The connection for the four different joining systems was made from DC01sheet steel and AW-5[...]
8
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 7 129-152
PL W pracy przedstawiono wyniki badań jednoosiowego rozciągania stali konstrukcyjnej zwykłej jakości o oznaczeniu ST3s. Badania prowadzono na maszynie wytrzymałościowej ZWICK. Wyznaczono zależności między działającą siłą i odkształceniem w kierunku jej działania oraz równolegle przeprowadzono pomiary o[...]
EN This paper presents the results of a single-axial tension test of low-carbon regular quality steel marked ST3s. The research was conducted on a material-testing machine ZWICK. The relationship was determined between force and the strain of its direction. Simultaneously, measurements of transverse st[...]
9
72%
Energetyka
2012 nr 8 455-459
PL Przedstawiono metodykę wyznaczania charakterystyki plastycznej (wzmocnienia) stopu aluminium AW-7020 pobranego z konstrukcji nadbudówki okrętu po 25 latach eksploatacji, na potrzeby symulacji numerycznych w programie CAE. Charakterystykę materiałową wyznaczono na podstawie wyników statycznej próby r[...]
EN Presented is the methodology of determining the aluminum alloy AW- 7020 plastic characteristics (strain hardening) of the sample taken from a 25 years old ship superstructure for the needs of numerical simulations in the CAE program. Material characteristics is determined on the basis of results [...]
10
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Praca prezentuje znaczenie wykonywania analizy wieloosiowego stanu naprężenia i odkształcenia. Scharakteryzowano metodę i modele stosowane do analizy wieloosiowego rozciągania materiałów elastycznych. Różnorodność metod i modeli jest wynikiem braku odpowiednich unormowań. Z zaprezentowanych modeli o[...]
EN This paper presents the importance of performing multiaxial stress and strain state analysis. Method and presented models for the analysis of multiaxial tensile elastic materials were characterized. The variety of methods and models is the result of the lack of appropriate legislation. From the pres[...]
11
72%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 9 1002--1005
PL W pracy zawarto opis podstawowych właściwości, przykłady zastosowań oraz wyniki badań efektów sprzężeń termomechanicznych poliuretanu z pamięcią kształtu w procesie rozciągania. Otrzymane charakterystyki mechaniczne i temperaturowe wskazują na dużą wrażliwość tego polimeru na prędkość deformacji. Wy[...]
EN Mechanical properties and temperature changes of a new multifunctional material - polyurethane shape memory polymer (PU-SMP) subjected to tension at room temperature with various strain rates are presented (Figs. 1-3), [1, 2]. The stress and strain data were recorded by an MTS 858 testing machine. T[...]
12
72%
Aviation Advances & Maintenance
2017 Vol. 40, Issue 2 101--114; 115--127
PL Jednym z najbardziej ekonomicznych sposobów naprawy uszkodzonej struktury statku powietrznego jest jej wzmocnienie poprzez nałożenie na nią kompozytowego pakietu naprawczego – Composite Patch Bonded Repair (CPBR). Powszechnie stosowanym materiałem jest m.in. kompozyt epoksydowo-borowy (BFRP). Materi[...]
EN The Composite Patch Bonded Repair (CPBR) is one of the most cost-efficient types of aircraft structure repair. In the CPBR, the damaged structure is reinforced by applying a composite patch. The boron-epoxy composite (BFRP) is a popular choice for these types of repair. The BFRP was utilized to repa[...]
13
58%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Materiały o drobnoziarnistej strukturze wykazują wysokie własności wytrzymałościowe. Silne rozdrobnienie ziarn podwyższając wytrzymałość powoduje jednocześnie spadek własności plastycznych. W przypadku materiałów o strukturach silnie rozdrobnionych wykorzystanie właściwej oceny mechanizmów odkształc[...]
EN The grain refinement causes an improvement in the material strength, but on the other hand, the ductility decreases in ultrafine grained (UFG) materials (the materials with a grain size below 1�Ęm). Proper understanding of the deformation and strengthening mechanisms that control the mechanical resp[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last