Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tempered glass
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Ceramiczne
PL W artykule podsumowano badania dotyczące pojawiania się w szkłach inkluzji siarczku niklu. Inkluzje badano w odprężonych szkłach sodowo-wapniowo-krzemianowych oraz w szkłach hartowanych. Przeprowadzone badania mają na celu wyjaśnienie przyczyn powstawania inkluzji NiS oraz mechanizmu pękania szyb ha[...]
EN A brief review of the magnitude of the nickel sulphide problem is discussed. Nickel sulphide inclusions have been studied in soda-lime annealed glass and SLS tempered glass. The discussion was meant to clarify the cause for appearing nickel sulphide inclusions in glass, and explain how these inclusi[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 185-187
PL W artykule omówiony został bardzo istotny problem dotyczący recyklingu szkła pochodzenia motoryzacyjnego wynikający częściowo z mało precyzyjnej m.in. w tym zakresie ustawy recyklingu samochodów w Polsce. Czy bezwzględnie ponosić kilkukrotnie wyższe koszty uzdatniania szyb z SWE (samochody wycofane [...]
EN The article discusses the dilemma for the origin of the automotive glass recycling due in part to low precision in this area car recycling law in Poland. Is absolutely bear the cost of treatment several times higher glass recycled from cars to re manufacture in the industry at the same time saving o[...]
3
84%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2016 Vol. 16, no. 4 935--948
EN Tempered glass panels in the point supported glass facade (PSGF) are usually subjected to large in-plane load. In order to investigate the bearing capacity of tempered glass panels against in-plane load, three tests are firstly carried out. Afterwards, finite element method (FEM) is adopted to study[...]
4
67%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
PL Wymagania zakładowej kontroli produkcji nakładają na producentów szkła hartowanego stosowanie badań do kontroli i oceny wyrobu gotowego. Do tej pory, by określić wytrzymałość mechaniczną tych wyrobów stosowano metodę zginania czteropunktowego, dzięki której uzyskiwano wynik w postaci wartości liczbo[...]
EN The requirements of Factory Control of Production put on manufacturers of tempered glass the applying tests for control and opinion of finished article. To this time in order to qualification of mechanical resistance were applied was the method of four – point bending, which result was got of numeri[...]
5
67%
Materiały Budowlane
2016 nr 9 38--40
PL W artykule przedstawiono badania pozwalające potwierdzić lub wykluczyć obecność inkluzji siarczku niklu w szkle hartowanym jako przyczyny samoistnego pękania tego szkła. Wtrącenia badano z wykorzystaniem próbek pobranych z szyb hartowanych, które uległy destrukcji po kilku latach od montażu na elewa[...]
EN The article presents research to confirm or exclude the presence of nickel sulphide inclusions in tempered glass as the cause of spontaneous glass breakage. Inclusions analyzed using samples taken from tempered glass, which were destroyed a few years after installation on facades of buildings withou[...]
6
67%
Szkło i Ceramika
2015 R. 66, nr 2 26--29
7
67%
Builder
2017 R.21, nr 1 62--65
PL Dzisiejsze szkło budowlane posiada wiele cech i funkcji specjalistycznych, które pozwalają tworzyć z niego przegrody zewnętrzne i wewnętrzne spełniające różne wymagania techniczne czy funkcjonalne współczesnych budynków. W cyklu kolejnych artykułów poświęconych rozpoczętej tematyce szkła zostaną prz[...]
8
67%
Szkło i Ceramika
2018 R. 69, nr 6 40--42
9
67%
Szkło i Ceramika
2018 R. 69, nr 4 33--36
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last