Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  temperature changes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN In the paper, a 2D domain in which the temperature field is described by the Laplace equation and the assumed boundary conditions is considered. To estimate the changes of temperature due to the change of the boundary local geometry, the implicit approach of shape sensitivity analysis is used. In th[...]
2
88%
Journal of KONES
EN There is presented an effect of the changes of the concentration of magnetic particles included in the ferro-oil on its dynamic viscosity in the presence of external magnetic field in this paper. The study was conducted in the context of temperature’s changes. The authors assume that the concentrati[...]
3
75%
Engineering Transactions
EN The experimental results obtained during low-cyclic tensile deformation of woven polyamide belts were presented. The temperature and mechanical characteristics of tension, low-cyclic loading, unloading and stress relaxation processes were found. The temperature changes accompanying the woven belt de[...]
4
75%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 6 206--209
EN : Experimental results of effects of thermomechanical couplings occurring both in natural vulcanized rubber and rubber with self-healing polyurethane subjected to tension at different strain rates are presented. Mechanical characteristics were recorded by testing machine, while the sample temperatu[...]
5
75%
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
2015 Vol. 14, nr 3 149--156
EN The paper presents an analysis of the impact of the mass matrix on the changes in temperature during the computer simulation (using the method of finite elements) of the heat conduction process. The temperature variations of the phenomenon was taken into consideration, which is required during the s[...]
6
75%
Journal of KONBiN
2020 No. 50 (1) 259--268
PL Stan naprężenia w betonowej płycie nawierzchni zmienia się w cyklu dobowym i rocznym. Dobowe zmiany temperatury powietrza zalegającego na granicy środowisk zależą od: szerokości geograficznej, w której położony jest obiekt, i pory roku. Zmiana temperatury powietrza powoduje zmienny stan naprężenia t[...]
EN Stress occurring in concrete pavement slab changes on daily and annual basis. Daily changes of air temperature in between environments depend on the following: latitude where the structure is located and season. Change of air temperature causes the variable thermal stress of a slab and consequently [...]
7
63%
Archives of Mining Sciences
PL W miarę postępowania robót górniczych na coraz większe głębokości, dochodzi także do wzrostu temperatury masywu skalnego otaczającego wyrobiska górnicze. Pomimo tego, że intensywność dopływu ciepła na określonej głębokości z upływem czasu zmniejsza się do pewnego stałego poziomu to jego oddziaływani[...]
EN The article describes the distribution of temperature fields of deep mines in the selected part of Ostrava-Karviná Coalfield and provides the partial explanation of causes of temperature variations at the same depth in the Upper Silesian Basin. Horizontal differences - variations in original tempera[...]
8
63%
AGH Journal of Mining and Geoengineering
PL W artykule rozważany jest wpływ temperatury na masywne konstrukcje betonowe obiektów hydrotechnicznych. Praca składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej określany jest rozkład temperatury występujący w betonowej ścianie budowli wodnej na skutek rocznych, wolnych zmian temperatury wody. Wnio[...]
EN The paper deals with the problem of temperature effect on a massive concrete hydraulic structure. The article is split into two parts. In the first part is an investigation concerning temperature distribution in a concrete wall of a hydraulic structure due to annual changes in water temperature. The[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last