Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  temperatura podłoża
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2007 nr (4) 80--85
EN Modern greenhouse structures are equipped with movable thermal screens with shadow and energy-saving properties, which change a thermal profile of a structure. It demand special attention to heat transfer in soil, which part in general balance will grow up. This paper presents the result investigati[...]
2
75%
Inżynieria Materiałowa
PL Temperatura podłoża jest jednym z głównych parametrów obróbki powierzchniowej prowadzonej za pomocą plazmy wyładowania jarzeniowego. Dotyczy to zarówno procesów modyfikacji warstwy wierzchniej, jak i osadzania powłok. W pracy przedstawiono wyniki badań skuteczności grzania podłoży metalowych w plazm[...]
EN Surface temperature is very important in plasma deposition and surface modification processes. In this paper we present measurements of metal surface heating efficiency in glow discharge plasma. To achieve comparable results we held the substrate temperatures constant at 300 or 400°C while varying o[...]
3
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2012 R. 20, nr 2 103-109
PL Badania miały na celu określenie wpływu temperatury podłoża słomiastego i celulozowego na zdrowie i wyniki produkcyjne indyczek rzeźnych. W cyklu produkcyjnym wykonano 7 sesji pomiarowych, podczas których robiono zdjęcia termograficzne podłoży oraz określano: stopień zaskorupiania badanych podłoży, [...]
EN The objective of study was to determine the influence of straw and cellulose bedding temperature on the rate of substrate encrustation, as well as the health state and production results of fattened turkeys. During seven measurement sessions conducted throughout a production cycle, the thermographic[...]
4
63%
Materiały Budowlane
2003 nr 8 58-60
5
51%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2005 R. 13, nr 1 99--106
PL Ocenie poddane zostały słoma i wióry - najczęściej stosowane w produkcji drobiarskiej materiały ściółkowe. Zdjęcia termowizyjne pokazały, iż ściółka z wiórów, pomimo większej wilgotności początkowej o 6,5 pkt %, wykazała o 0,7K większy przyrost temperatury w trakcie przygotowywania obiektu do zasied[...]
EN Straw and wood shavings - the materials most often used as a litter in poultry housing - were evaluated with the use of thermovision technique. The thermovision images showed that the litter of wood shavings, apart from its higher by 6,5% initial moisture content, at preparing the object to settling[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last