Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telescopic boom
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 1-M 257--263
PL W pracy przedstawiono sformułowanie i rozwiązanie zagadnienia drgań swobodnych układu belek i ciała sztywnego, które modelują dwuczłonowy wysięgnik teleskopowy połączony sprężyście z układem podparcia. Dokładne rozwiązanie zagadnienia otrzymano, stosując metodę funkcji Greena. Przeprowadzono badania[...]
EN In this paper the formulation and solution of free vibration problem of a combined system consisting of elastically connected two beams and Three-degree-of-freedom rigid body is presented. The system models a two members telescopic boom with a supporting system. The exact of the supporting system on[...]
2
75%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 3 114-118
PL Na podstawie przeprowadzonej eksperymentalnej analizy modalnej oraz poprzez rozwiązanie zagadnienia optymalizującego bazującego na algorytmie genetycznym, w pracy dokonano identyfikacji stałych sprężyn reprezentujących elastyczne pod parcie układu trójczłonowy wysięgnik teleskopowy - siłownik zmiany[...]
EN In the paper thefree vibration problem of the system consisting of the three member type telescopic boom of the laboratory crane, the hydraulic cylinder of crane radius change and the elastic support system has been presented. The model has been formulated in order to represent the vibrations in the[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 60 [197] 547-554
EN In the work the dynamic system of laboratory model of the truck crane consisted of a telescopic boom and a hydraulic cylinder and a rotary platform is considered. The result in the form of frequency curves for changing both the load and the geometry of the system have been presented.
4
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Artykuł dotyczy zagadnienia drgań swobodnych układu wysięgnik teleskopowy - siłownik zmiany wysięgu w płaszczyźnie obrotu. Sformułowano przy zastosowaniu metody mnożników Lagrange'a równania i zależności w odniesieniu do rozważanych układów, w których wysięgnik jest reprezentowany przez różną liczbę[...]
EN The problem of free vibrations in rotary plane of the telescopic booms with consideration of the hydraulic cylinder of crane radius changes has been presented. The proposed procedure has been based on the Lagrange'a multiplier formalism. The systems contained of different number of the members of te[...]
5
75%
Machine Dynamics Research
EN In the paper the identification of the discrete-continuous model of the laboratory truck crane has been presented. In the theoretical model, the laboratory truck crane has been represented by three member type telescopic boom, hydraulic cylinder of crane radius change and the elastic support system.[...]
6
75%
Problemy Maszyn Roboczych
2008 Z. 31 89--99
PL Opracowano model numeryczny dwusekcyjnego wysięgnika teleskopowego żurawia samochodowego. Zbadano, jaki wpływ na rozkład naprężeń w sekcji stałej ma sposób mocowania tylnego górnego ślizgu na sekcji wysuwnej, przyjmując, że może być ono sztywne albo jedno- lub dwuprzegubowe. Sprawdzono również, jak [...]
EN FEM model of two-section telescopic boom has been worked out. It has been tested with the use of this model, how the local stress state in the first section depends on the type of connection of the rear upper slide błock with the second section. The influence ol slide błock stiffness on the stresses[...]
7
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Praca dotyczy opracowania modelu dyskretnego drgań układu dwuczłonowy wysięgnik teleskopowy - siłownik zmiany wysięgu. Model dyskretny składa się z połączonych sprężyście belek reprezentujących wysięgnik oraz połączonych elementami sprężystymi prętów modelujących siłownik. Do sformułowania i rozwiąz[...]
EN The discrete model of vibration of the system: two member type telescopic boom - hydraulic cylinder of crane radius change is presented. The model consist of elastically connected beams representing the boom and elastically connected rods representing the cylinder. The Langrange multiplier method ha[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL Opracowano model numeryczny dwusekcyjnego wysięgnika teleskopowego żurawia samochodowego. Zbadano, jaki wpływ na rozkład naprężeń w sekcji stałej ma sposób mocowania tylnego górnego ślizgu na sekcji wysuwnej, przyjmując, że może być ono sztywne albo jedno- lub dwuprzegubowe. Sprawdzono również, jak [...]
EN FEM model of two-section telescopic boom has been worked out. It has been tested with the use of this model, how the local stress state in the first section depends on the type of connection of the rear upper slide block with the second section. The influence of slide block stiffness on the stresses[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 244-249
PL W pracy przedstawiono procedurę identyfikacji stałych sprężyn łączących belki układu modelującego trójczłonowy wysięgnik teleskopowy. Identyfikacja jest przeprowadzana na podstawie znanych kilku pierwszych częstości drgań swobodnych wysięgnika. Wykorzystywane w procedurze identyfikacji równanie częs[...]
EN In the paper a procedure to determination of elastic connection stiffnesses of a system of beams modelled a there-member telescopic boom is presented. In the procedure the free vibration frequencies of the boom are used. The free vibration frequencies of the system of beams by using the Green's func[...]
10
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W pracy sformułowano i rozwiązano, z użyciem formalizmu mnożników Lagrange 'a, zagadnienie drgań swobodnych w płaszczyźnie podnoszenia układu złożonego z trój członowego wysięgnika teleskopowego żurawia samojezdnego w połączeniu z siłownikiem zmiany wysięgu. Wysięgnik teleskopowy i siłownik hydrauli[...]
EN In the paper the problem of free vibrations of the system consisted of the three member type telescopic boom of truck crane and hydraulic cylinder of crane radius change has been presented. The telescopic boom and the hydraulic cylinder have been substituted by the discrete-continuous models. The fo[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
1999 z. 52 [174] 195-200
EN The problem of free transverse vibrations of telescopic booms is considered. The model of the boom consists of Bernoulli-Euler beams connected by translational spring system. The frequency equation for the combined system is derived by means of the Lagrange multiplier formalism. The validity of the [...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
1999 z. 52 [174] 171-176
EN This paper deals with the problem of free vibration of a system of elastically connected Timoshenko beams. The system of beams is a model of the three-member telescopic boom. The investigation concerns the transverse vibration of the boom. The solution of the problem has been obtained by applying a [...]
13
63%
Archive of Mechanical Engineering
PL W niniejszej pracy zbudowano model układu wysięgnik teleskopowy-siłownik zmiany wysięgu żurawia samochodowego. Zagadnienie formułuje się z wykorzystaniem zasady Hamiltona i rozwiązuje jako geometrycznie nieliniowe metodą małego parametru. W zakresie drgań swobodnych wyznaczono częstości drgań układu[...]
EN In this work, authors present the development of a model of the system: telescopic boom - hydraulic cylinder (that one which controls the crane radius of the track crane). The problem is formulated by means of the Hamilton's pronciple and is solved as a geometrically non-linear problem by the small [...]
14
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono opracowany model dyskretny drgań o jednym stopniu swobody wysięgnika teleskopowego żurawia samojezdnego w płaszczyźnie obrotu. W rozważanich uwzględniono wpływ silnika zmiany wysięgu. Do sformułowania i rozwiązania zagadnienia zastosowano formalizm mnożników Langrange'a.
EN In this paper the discrete model of vibration of one degree of freedom of the telescopic boom of truck crane in the rotary plane has been presented. In the model the influence of the hydraulic cylinder of crane radius change has been considered. The formulation and solution of the problem has been b[...]
15
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Zaprezentowano wybrane zagadnienia z wykonanych analiz wytrzymałościowych wysięgnika samojezdnej maszyny górniczej. Przedstawiono przykłady liczbowe uzyskane poprzez rozwiązanie zagadnienia z wykorzystaniem metody elementów skończonych.
EN The study presents chosen issues of strength analysis of telescopic boom of self-propelled mining machine. The number instances obtained by probiem solution with the use of finite clement method are presented in the article.
16
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy zbudowano model dyskretno-ciągły układu: wysięgnik teleskopowy -siłownik hydrauliczny - rama obrotowa - rama podwozia. Przeprowadzono redukcje układu rzeczywistego do mas i sprężystości zastępczych. W zbudowanym modelu uwzględniono (w porównaniu z wcześniejszymi modelami) sprężystość ramy po[...]
EN In the work the dynamic system oflaboratory model of the truck crane and is eonsidered. The model consisted of a telescopic boom, a hydraulic cylinder, a rotational platform and a frame construction which replaced chassis. The result in the form of frequency curves for changing both the load and the[...]
17
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy przedstawiono sformułowanie i rozwiązanie zagadnienia drgań układu belek, które połączone sprężynami translacyjiiymi modelują trójczlonowy wysięgnik teleskopowy. Dokładne rozwiązanie zagadnienia otrzymano stosując metodę funkcji Greena, Przeprowadzono badania numeryczne wpływu wybranych para[...]
EN The paper deals with the problem of free vibration of a combined system consisting of three beams and a spring-mass discrete system. The considered combined system models a three-member telescopic boom. The exact solution of the problem by applying the Green's function method is found. The effect of[...]
18
63%
Machine Dynamics Research
EN In this paper the analysis of vibrations on the basis of two computational models of the crane: the simulating model, worked out with help of the finite elements method (FEM) and the modal model which is the result of the experimental modal analysis conducted on the real object have been presented. [...]
19
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2005 z. 65 [222] 117-124
EN The free vibration problem of the truck crane chassis frame with attached rotating frame and telescopic boom is considered. The formulation and solution of the problem have been done by the use of finite element method and the system COSMOS/M. On the basis of the formulated model the investigations [...]
20
51%
Machine Dynamics Research
EN In this paper the discrete-continuous model and one degree of freedom discrete model of vibration of the system consisted of the three member type telescopic boom and hydraulic cylinder of crane radius change have been presented. The formulation and solution of the problem has been based on the Lagr[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last