Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  teleoperation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN This paper concerns a throwable tactical robot (TTR) for special purposes. The necessity of use of that kind of robots and the existing design solutions are discussed. There are also described construction, parameters, and principles of operation of the robot and the control panel, as well as the co[...]
2
100%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The aim of this paper is to present the Intelligent Robotic Porter System with respect to architecture of Mobile Robotic Platform. The set of requirements for Mobile Robotic Platform was defined and analyzed. Main engineering problems that occurred during the development of Mobile Robotic Platform[...]
3
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN Neutralisation of the terrorist explosive devices is a risky task. Such tasks may be carried out by robots in order to protect human life. The article describes chosen design problems concerning the new neutralisation and assisting robot SMR-100 Expert. The robot was to be designed for the use in co[...]
4
88%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN This paper presents a control system for a humanoid robot based on human body movement tracking. The system uses the popular Kinect sensor to capture the mo- tion of the operator and allows the small, low-cost, and proprietary robot to mimic full body motion in real time. Tracking controller is base[...]
5
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 265-269
PL W dzisiejszych czasach roboty niejednokrotnie zastępują ludzi w pracach monotonnych, w których ruchy można zaprogramować. Istnieją jednak zadania, które należy wykonać w środowisku nieznanym oraz niebezpiecznym dla człowieka. W takich przypadkach możliwe jest wykorzystanie teleoperacji, czyli sterow[...]
EN Nowadays robots are widely used to replace human in monotonous works which movements can be programmed. However, there are tasks that have to be performed in unknown and hazardous environments. In such cases it is reasonable to use teleoperation, i.e. to operate a machine from a distance. Implementa[...]
6
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2014 R. 18, nr 1 112--118
PL W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w celu jakościowego i ilościowego porównywania różnych interfejsów zdalnego sterowania, w szczególności określenia wpływu struktury interfejsu na wydajność operatora zdalnie sterowanego inspekcyjnego robota mobilnego. Stanowisko badawcze to mobilny [...]
EN This article presents a research for qualitative and quantitative comparison of different remote control interfaces, in particular, determine an effect of interface structure on efficiency of the operator remotely controlled mobile inspection robot. The robot is equipped with a manipulator ended wit[...]
7
75%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 7 355--357
EN This paper describes a master-slave teleoperation system that is developed to evaluate the effectiveness of using computer networks to control robot manipulators. The system is designed to examine different hardware and control techniques to develop and improve intuitive user interfaces for the natu[...]
8
75%
Logistyka
2015 nr 3 773--778, CD 1
PL W artykule przedstawiono proces kształtowania systemu wizyjnego dla bezzałogowej platformy lądowej ekstremalnej mobilności w konfiguracji transportowej. Proces ten zakłada opracowanie wymagań, przeprowadzenie badań identyfikacyjnych liczbę i rozmieszczenie komponentów układu akwizycji obrazu, następ[...]
EN The following paper presents the process of developing a vision system for extremely mobility unmanned land platforms in a transport configuration. Presented process involves the development of requirements, identification tests for number and distribution of the image acquisition system components,[...]
9
75%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 273--280
PL W pracy opisano stanowisko do prowadzenia badań nad możliwością wykorzystania technik rzeczywistości wirtualnej do wykonywania zdalnej pracy inspekcyjnym robotem mobilnym. Stanowisko to składa się z interfejsu teleoperacji oraz funkcjonalnego modelu zdalnie sterowanego robota inspekcyjnego. Wchodząc[...]
EN This paper describes the station to conduct research on the use of virtual reality techniques to perform the inspection work using remote mobile robot. Thesystem consists of an human-robot interfaceand a functional model of remote controlled mobile inspection robot. The main control interface consis[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W referacie przedstawiono możliwość wykorzystania standardu CAN jako medium i protokołu przesyłania sygnałów sterujących w bezzałogowym pojeździe ratownicznym, gdzie główny nacisk położony jest na niezawodność pracy. Przedstawiono opis magistrali CAN oraz drogi jej sposoby wykorzystania pojazdów bez[...]
EN This paper is aimed at showing the possibility of using CAN standard for sending and receiving control signaI and sensory data in an high reliability unmanned ground rescue vehicle. It describes the CAN-bus and it historical development from its early stages to present times. Additionally this paper[...]
11
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W nowoczesnych urządzeniach duży nacisk kładziony jest na komunikację pomiędzy operatorem a maszyną. Zauważalny jest trend rozwoju interfejsów sterowania mających na celu zwiększenie interakcji pomiędzy człowiekiem i maszyną. Zastosowanie urządzeń skanujących ruchy człowieka często nie zapewnia wyst[...]
EN In modern devices great emphasis is placed on communication between an operator and machine. Noticeable is the trend of development control interfaces designed to increase interaction between human and machine. The use of human movements scanning equipment often do not provide sufficient interaction[...]
12
63%
Journal of Machine Construction and Maintenance. Problemy Eksploatacji
2017 no. 3 21--30
PL W artykule przedstawiono nowe podejście do projektowania sterowania dwustronnych systemów obustronnego działania ze sprzężeniem siłowym zwrotnym, przeznaczonym wyłącznie do wykrywania obciążenia. W artykule został zaprezentowany opis problemu, analiza dotychczasowych osiągnięć badawczych oraz zakres[...]
EN The paper presents a novel approach to the control design of bilateral teleoperation systems with force-feedback dedicated only for weight sensing. The problem statement, analysis of related papers up to date, and the scope of the study are presented. The new design of a control unit for a master-sl[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last