Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telematic systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 157--166
EN The paper presents problems of quantification for quality of services with respect to selected telematic systems that are applicable to roadway transportation. As about the SOS telecommunication systems, the numerical parameters related to network reliability and its transmission performance were co[...]
2
75%
Archives of Transport System Telematics
EN The paper presents an analysis of the basic principles of telematic systems in which the timely execution of tasks and the interaction of those systems distributed modules is the critical element. The first part lists the most important ideas and concepts of real-time systems. The second part refers[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono koncepcję urządzenia do pomiarów prędkości dla wybranego odcinka drogi. W urządzeniu wykorzystano metodę promieniowania optycznego dwóch nadajników oraz dwóch odbiorników podczerwieni. Urządzenie wykorzystuje środowisko programowania graficznego LabView.
EN This article presents the concept of a device for automatic section speed control. The device uses a method of optical radiation, two transmitters and two receivers IR. The device uses LabView graphical programming environment.
4
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2015 nr 10 XV--XX
PL Międzynarodowy transport drogowy towarów jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią gospodarki, a wzrost podaży usług i coraz większa konkurencja na rynku determinują firmy spedycyjne i transportowe do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań systemowych. Kompleksowe i efektywnie zarządzanie flotą pojazdó[...]
EN International road transport of goods is a rapidly growing sector of the economy and the growth in the supply of road transport services and fiercer competition in the market determine the forwarding and transport companies to seek innovative system solutions. Comprehensive and effective fleet manag[...]
5
63%
Magazyn Autostrady
2016 Nr 6 45--48
PL Artykuł przybliża rozwój i wykorzystanie systemów telematycznych do wspomagania zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w miastach na przykładzie rozwiązań wdrożonych w Białymstoku. Przedstawiono składowe elementy funkcjonującego od maja 2015 r. systemu zarządzania ruchem drogowym. Jednym z pods[...]
EN The article presents the development and use of telematic systems to support road safety management in cities based on the example of the solutions implemented in Białystok. The components the traffic management system operating since May 2015 have been described. One of the subsystems of the implem[...]
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 718--722, CD
PL Artykuł zawiera przegląd nowoczesnych rozwiązań dla pojazdów chłodniczych. Opisano najważniejszych producentów naczep chłodniczych. Omówiono rozwiązania oparte na adaptacji pojazdu do chłodnictwa. Przedstawiono charakterystyki popularnych naczep, przyczep i nadwozi wykorzystywanych jako chłodnie. Om[...]
EN The article contains an overview of modern solutions for refrigerated vehicles. The most important manufacturers of refrigerated trailers were described. Then, solutions based on adaptation of a refrigeration vehicle were discussed. The characteristics of popular trailers, trailers and bodies used a[...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 605--610, CD
PL W artykule przedstawiono analizę rozwoju systemów telematyki w polskich firmach transportowych. Zawarto w nim wybrane systemy z zakresu obsługi transportu wykorzystywane w działalności gospodarczej. Analizie poddano skuteczność oraz zasadność zastosowania systemów telematycznych w aspekcie rywalizac[...]
EN The paper presents an analysis of the development of telematics systems in selected transport companies. It includes the selected transport systems used in business. The effectiveness and validity of telematics systems in terms of competition and future development were analyzed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last