Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 641
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 557-566
2
80%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN St George's, University of London takes a lead in widening access to medical and healthcare education for those from socially disadvantaged backgrounds. This includes such measures as social class (derived from parental occupation), state funded education, disability, ethnicity, experience of the s[...]
3
80%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The paper proposes a method of numerical encoding of large welded structures with the use of multisets. The method takes the types of details and connections that occur in structures into consideration. Mathematical optimization model for multistage structure assembly schedule was defined. Comparati[...]
4
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przestawiono propozycję systemowego zarządzania technologią. Zaprezentowany system został przygotowany zgodnie z założeniami podobnymi do założeń systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001. Podano typowe składowe technologii (elementy, materiały, produkty), typowy cykl życia techn[...]
EN In the article the proposal of technology management system (TMS) is presented. This technology system management was elaborated similary as the quality management system in accordance with the standard ISO 9001. In this work the general and joint features of technology, different types (elements, m[...]
5
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main reason to commence research concerning new methods of transformation technology into structure was introduced in the process of creating ordered technologies on the basis of series of structure. The worked out datum for these methods is as elaborated ordered families of structure i[...]
6
80%
Systems Science
EN In this paper, principles of modelling of processes are formulated. We call modelling of processes the identification of processes, the creation of models of processes and the verification of these models. The creation of models of processes is a mental expression of processes and an experimental ex[...]
7
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2007 nr 2-3 25-29
8
80%
Mechanik
2007 R. 80, nr 4 279-280
PL Przedstawiono zasady okreslania wymagań jakościowych dla różnych grup wyprasek w postaci tablic, wykresów oraz zaleceń. Omówiono wpływy parametrów procesu na poszczególne cechy jakościowe, dopuszczalne tolerancje tych parametrów, jak również zalecenia dotyczące doboru niektórych parametrów procesu. [...]
EN Presented tables, curves and recommendations provide for more detailed quality requirements which might be set for different component types. Explained is practical effect of process parameters on various component quality features, as well as acceptable tolerances to these parameters and recommenda[...]
9
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Realizacja wzmacniaczy optycznych, siatek dyfrakcyjnych na rdzeniu światłowodu, transmisji solitonowej pozwala nie tylko na budowę linii przesyłowych o pasmach kilku THz i odległości między regeneratorami kilkuset km, ale również na tworzenie skomplikowanych sieci optycznych. Rośnie liczba wykonanyc[...]
EN The implementation of fiber amplifiers. Bragg gratings, soliton transmission in telecommunication industry introduced transmissions in THz range and over 600 km distances between regenerators. In sophisticated and complicated networks special liber devices were developed to replace incompatible bulk[...]
10
80%
Przemysł Chemiczny
11
80%
Applied Mechanics and Engineering
EN The qualitative and quantitative interrelation between parameters of hardening of a steel surface by various methods SPD and module of normal elasticity of a superficial layer by thickness 5-10 microns is established. Criterion of a limiting condition of a surface after hardening is the ratio ?min" [...]
12
80%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN In presented article there are shown new technological performances in a scope of anticorrosion protection which enables to adapt existing and new-built petroleum product storage structures to new regulations. Described System "PM" is successfully adapted in the area of UE for tens of years and for [...]
13
80%
Przegląd Geodezyjny
14
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2014 Nr 6 240--243
PL Realizacja działań systemowych o skali regionalnej ma szczególne znaczenie w zakresie odzysku i unieszkodliwiania zmieszanego strumienia odpadów komunalnych. Odpowiedni jakościowo i ilościowo strumień odpadów kierowany do regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komu[...]
EN Implementation of integrated activities on a regional scale is of particular importance in the recovery and disposal of mixed municipal solid waste (MSW). Suitable qualitatively and quantitatively waste stream directed to the regional plant for mechanical-biological treatment of MSW determines fulfi[...]
15
80%
Budownictwo i Architektura
EN Environment, ecosystem, greenhouse effect emissions, public health, energy, sustainable development. This is an incomplete list of elements that are part of our daily lives, which show today’s human footprint responsibility over the health of the planet. Although these issues have been for decades o[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2015 nr 89 53--61
EN Remarkable changes in terms of alcohol consumption have taken place in Poland in the recent years. These changes refer not only to the amount of the alcohol consumed but also to the structure of the alcohol beverages. Cider is one of beverages whose production and consumption has increased remarkabl[...]
17
80%
Fatigue of Aircraft Structures
2015 Iss. 7 47--51
EN The project to introduce modifications to the air target SZERSZEŃ has been undertaken by the Air Force Institute of Technology. SZERSZEŃ has been used by the Polish Army for 10 years, during which time a number of modifications were introduced. Given this fact, it was decided to develop a new versio[...]
18
80%
Logistics and Transport
EN The International University of Logistics and Transport in Wroclaw, Poland The article presents: the essence of bimodal transport, technical measures, technologies and setting bimodal trains in bimodal transport systems. Summary of the article is the analysis of advantages and disadvantages of road-[...]
19
80%
Geology, Geophysics and Environment
2015 Vol. 41, no. 1 123--124
EN The contribution deals with grain size analysis and leaching test of fly ash as a solid waste from gas treatment technology at sludge incinerator. Grain size analysis and leaching test was carried out to determine hazardous substances which have adverse effect on environment. Sludge incinerator is [...]
20
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Przedstawiono rosyjską instalację typu RM-5M do mechanicznej regeneracji osnowy ze zużytych mas chemoutwardzalnych, na przykład z procesu - set, lecz przydatnej także do obróbki regeneracyjnej zużytych mas ze szkłem wodnym. Interesującym, zasługującym na uwagę elementem stanowiska, jest rozwiązani[...]
EN The Russian equipment type RM-SM for mechanical reclamation of the used chemically hardened moulding sand, e.g. from the alfa-set process, but usefull also for the reclamantion of water-glass sands, was described. An interesting, notice deserving element of the equipment is the solution of the mec[...]
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last