Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technology innovation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2012 z. 48 63--75
PL Przemiany zachodzące w gospodarce światowej wskazują na przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy, co uwidacznia się we wzroście przewagi konkurencyjnej państw specjalizujących się w wytwarzaniu produktów zaawansowanych technologicznie. Kierując się tym, że każde działanie innowacyjne jest subie[...]
EN The transformations of the world economy point at transition to the economy based on knowledge that is manifested at the advantage increase of innovative products competitiveness. It is essential to face up challenges and indicate what is decisive in the local innovative potential. This article high[...]
2
100%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2015 z. 2 (11) 110--124
PL W artykule autorzy podejmują próbę odniesienia się do wybranych problemów, związanych z ideą „Technology Assessment”. W kolejnych częściach artykułu przestawiono aktualny stan badań w zakresie wybranych problemów, objętych projektem realizowanym w Instytucie Inżynierii Produkcji w ramach badań statu[...]
EN In this paper the authors refer attempts to selected problems connected with the idea of Technology Assessment. In successive parts of the paper the current state of research is briefly introduced by the project implemented in the Institute of Production Engineering within the statutory research. In[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last