Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologie wirtualne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Spektrum
2013 nr 3-4 XXXII--XXXVI
PL Zaprezentowano i poddano analizie składowe przedsięwzięć informatycznych opartych na technologiach wirtualnej organizacji działań. Budowane są one jako aplikacje gridowej infrastruktury informatycznej – otoczenia struktur różnorodnych społeczności informacyjnych. Do nich zaliczamy wielozadaniowe prz[...]
EN It presents and analyzes the components of information technology projects based on the virtual activities organization technologies. They are being constructed as a grid information infrastructure – surrounding of the various communities structures. These includes the following multi-task project i[...]
2
60%
Spektrum
2013 nr 3-4 XXIII--XXVI
PL Technologie wirtualne i mobilne są przełomowymi technologiami, które spowodowały istotne zmiany w strukturze przemysłu, rynku i modeli biznesowych. Współczesna gospodarka czy gospodarka cyfrowa jest napędzana informacjami i nowoczesnymi narzędziami, które oferują dostęp do prawie każdego rodzaju inf[...]
EN Virtual and mobile technologies are disruptive technologies that have caused major changes in industry structure, marketplace structure and business models. Current economy or digital economy is driven by modern information and new IT tools, which offer organizations or companies access to almost an[...]
3
41%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1592--1595
PL Artykuł dotyczy problematyki wspomagania procesu obsługi i diagnostyki obiektów technicznych. Przedstawiono w nim możliwość zastosowania nowoczesnych technologii ułatwiających i zwiększających bezpieczeństwo ich obsługi. Do realizacji tego celu zaproponowano mobilne urządzenie doradcze z zaimplement[...]
EN The paper discusses issues connected with aid that can be given during maintenance and diagnostics procedures performed on technical objects. The possibility of usage of modern technologies, that could help to make those procesures easier and safer, is presented in the paper. For this cause a mobile[...]
4
41%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1596--1598
PL Artykuł przedstawia główne aspekty tworzenia wirtualnego środowiska trójwymiarowego na przykładzie prezentowanego symulatora. Opisano w nim podstawowe działania projektowe niezbędne do wykonania w procesie kreowania wirtualnej rzeczywistości oraz sposoby realizacji interakcji pomiędzy operatorem a o[...]
EN The article presents major aspects of a three-dimensional virtual environment development by the presented simulator. Fundamentals of project's activities which were indispensable for carrying out in development process of virtual reality and also the way of achieving interaction between operator an[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last