Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologie informatyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 12 119-128
EN Decision Support Systems require suitable information technology which is able to support a decision maker in the market economy. In the process of looking for the optimal solution can be used: a)genetic algorithms (GA) - used in the stage of analysis and in the stage of the adjusting of the decisio[...]
2
80%
Logistyka
PL Rozwój transportu oraz rozszerzenie zakresu usług oferowanych przez przedsiębiorstwa TSL wymusił na organizatorach transportu przystosowanie się do coraz bardziej złożonych potrzeb klientów wymagających od nich zarządzania całym łańcuchem usług związanych z zaopatrzeniem i dystrybucją, a nie tylko o[...]
EN Innovative transport it is not only innovative means of transport and infrastructure but also special computer technologies that include computer hardware, software, communication systems and databases that enable information systems operating and further on supporting management and optimization of[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Narastająca intensywność i złożoność zmian zachodzących w otoczeniu oraz postępująca globalizacja i związana z nią globalna konkurencja powodują, że przetrwanie i rozwój współczesnych przedsiębiorstw coraz istotniej zależy od szybkości i skuteczności ich uczenia się. Wskazuje się, że odpowiedni syst[...]
EN The contribution of computer technologies in the learning of contemporary enterprises was characterized, particularly two processes - knowledge acquisition and distribution - were analyzed. It was presented what could be the range of computer technologies' utilization and their key limitations.
4
80%
Logistyka
2010 nr 2 126-128
PL Logistyka wojskowa przechodzi w ostatnich latach gruntowną transformację w kierunku zwiększenia zaangażowania w realizację zadań logistycznych firm zewnętrznych. Specjalistyczne podmioty gospodarcze, realizując zadania na rzecz sił zbrojnych, wnoszą w obszarach objętych umową nowoczesne rozwiązania [...]
EN Military logistics in recent years, undergoing a thorough transformation in the direction of increasing involvement in the tasks of extemal logistics companies. Specialist operator performing tasks for the armed forces make in the areas covered by the agreement modem organizational and technical sol[...]
5
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL CeBIt 2009 gościł 4900 wystawców z 69 krajów (ok. 1000 wystawców mniej niż w roku 2008) i ponad 400 tys. odwiedzających Targi (20% mniej niż w 2008 r.). Odwiedzający z krajów poza Niemcami stanowili - utrzymujące się na stałym poziomie od lat - ok. 20% ogółu wizytujących.
6
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Tegoroczne Targi otworzyła kanclerz Niemiec Angela Merkel, której towrzyszyli Pat Russo, CEO (Chief Executive Officer) nowo powstałej fuzji Alcatel-Lucent, wicepremier Rosji S. J. Naryschkin oraz Willi Berchtold ze związku BITCOM ICT. Największe zainteresowanie towarzyszyło wystąpieniu pani Russo, k[...]
7
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
8
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL 5845 wystawców (o 5% mniej niż w ubiegłym roku) z 77 krajów wyjeżdżało z targów z przekonaniem o wielu pomyślnie przeprowadzonych transakcjach handlowych. Pomimo krótszego czasu trwania targów, odwiedziło je więcej niż zwykle, bo łącznie 495 tys. gości, być może dlatego, że targi nie były przedzielo[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 2 1021-1027
EN Specify of legislative system, financial aspects, variety of realized functions, size of the estate and the influence of surrounding on economy, were the main factors, which had an influence on the implementation of the information System of State Forests (SILP) created especially for STATE FORESTS.[...]
10
80%
Logistyka
2003 Nr 4 42-45
PL Technologia agentowa jest bardzo obiecująca ze względu na możliwości jej zastosowania w logistyce, głównie za sprawą autonomicznego pozyskiwania informacji w rozproszonym środowisku oraz dużej mobilności oprogramowania. Ponieważ tworzenie się rozległych łańcuchów dostaw jest tożsame z tworzeniem się[...]
11
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL CeBIT to akronim Centrum für Büro- und Informationstechnik, pochodzący od wersji pierwotnej CeBOT Centrum für Büro- und Organisationstechnik. Jednakże na co dzień stosuje się dla tych targów określenie ICT (Information and Communication Technology), tj. Targi Technologii Informat[...]
12
80%
Drogownictwo
2003 nr 1 22-25
PL Telematyka utrzymania dróg jest jednym z elementów telematyki transportu drogowego. Systemy telematyczne pomagają w organizowaniu właściwego utrzymania dróg.
13
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
14
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL CeBIT to akronim Centrum fur Buro- und Informationstechnik, jednakże na co dzień stosuje się dla tych targów określenie ICT (Information and Communication Technology), tj. Targi Technologii Informatycznych i Telekomunikacyjnych. I taki charakter tych targów obserwowało się w bieżącym roku.
15
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 27 65-74
PL Popularność technologii informatycznych wykorzystywanych w przemyśle ciągle rośnie. W artykule opisano istotę zakupów zaopatrzeniowych w łańcuchu dostaw. Zwrócono również uwagę na technologie informatyczne stosowane w dziale zakupów zaopatrzeniowych. Pokazano nieefektywność tradycyjnych procedur zak[...]
EN The popularity of the IT used in industry is still growing. The article is about purchasing and supply chain management. It is paid attention to IT applied to purchasing and supply. It is showed also ineffectivity of traditional purchase systems and advantage of using modern IT in it.
16
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2008 R. 12, nr 2 829--835
PL W artykule podjęto tematykę globalizacji i wskazano na niektóre jej aspekty. Omówiono wybrane narzędzia globalizacji, zarówno rozwiązania sprzętowe (komunikacja satelitarna, GPS, RFID) jak i rozwiązania programistyczne – nowoczesne systemy informatyczne (w tym bazy danych, serwisy internetowe, sieci[...]
EN The paper deals with a sound problems of globalization indicating some aspects of them. Selected instruments of globalization has been discussed both hardware ones like satellite communication, GPS, RFID and software including data bases, Internet servers, community networks. The positive impact of [...]
17
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2018 nr 4 42--44, 46--47
PL Sprzęt stosowany w złożonych technologiach informatycznych - komtutery, serwery itd. - wymaga zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w zakresie zasilania, parametrów środowiskowych (chłodzenie i wilgotność), systemów i łączy informatycznych, ochrony przeciwpożarowej, ochrony dostępu, uwaru[...]
18
80%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2007 T. 11, z. 3 459-472
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie technologii informatycznych w edukacji szkolnej. Szczególną uwagę poświęcono nauczaniu na odległość. Wykazano, iż ta technika szkoleniowa spełnia swą rolę zarówno jako metoda kształcenia i samokształcenia, jak i doskonały sposób aktualizacji nabytej wiedzy. Tec[...]
EN The article presents the use ot the Information Technologies in the education services. Special attention is put on the distance learning. It is prooved that this training technique fulfills both learning method, self-learning and an excellent way of updating the gathered knowledge. Such a technique[...]
19
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
20
70%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The purpose of materials products designing is to optimize their functional properties in terms of technological, economic and ecological aspects. Design/methodology/approach: Materials science is an example of a field, in which informative technologies used to understand and anticipate the[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last