Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 809
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 11 9-13
2
100%
Przegląd Spawalnictwa
3
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2013 nr 1 25-27
EN The reasearch shows technologies,which are used in a process of Feather dressing and finishing.The products of international companies i.e. BASF, TANAC, ZSCHIMMER&SCHWARZ, TENSIS, TRUMPLER were used in a leather dressing part of the research. As a result, the optimal metod of leather tanning was bar[...]
4
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 nr 12 38--40
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Korozja siarczanowa występuje w większości przypadków związanych z zagrożeniem korozyjnym betonu, dlatego też problem ten analizowany jest szeroko w literaturze światowej. Autor na podstawie własnych badań określił te parametry materiałowe i technologiczne, które umożliwiają ocenę potencjalnej odpor[...]
EN In the spectrum of type the sulphate corrosion the most popular. This problem is analysed in large range in world literature. Author determined the material and technological parameters, which permit on calculate the potential degree of the corrosive resistance of cement concrete.
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono niektóre aspekty technologiczno-budowlane trzech silosów na popiół lotny o pojemności całkowitej 50000 m3, które ostatnio oddano do eksploatacji w Elektrociepłowni Opole S.A. Podano charakterystykę uzyskiwania popiołu lotnego w procesie spalania węgla, jak również technologię p[...]
EN Some operational-constructional design aspects of fly-ash silos of total volume of 50000m3, which lately put into service at Opole Power Station Company in paper are presented. Moreover production technology ash accumulation during coal combustion, as well as ash handling, ash removal and storage co[...]
7
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono ideę zastosowania zintegrowanych konstrukcji budowlanych w świetle współczesnych rozwiązań technologii wznoszenia obiektów budowlanych. Ze względu na ciągły postęp technologii robót w wielu przypadkach odchodzi się od idei konstrukcji zintegrowanych, w innych natomiast powra[...]
EN The article presents idea of the integrated building constructions in present solutions of erection process. In many cases there is a tendency to give up the integrated construction methods because of continuous progress of technology of building works, in other cases there is a trend to come back t[...]
8
80%
Logistyka
PL Zagospodarowanie placu budowy opracowuje się na etapie projektowania w ramach założeń realizacyjnych, następnie uściśla się przez głównego wykonawcę. Koszty zagospodarowania placu budowy wynoszą 1,6 do 5,5 % i więcej wartości obiektów realizowanych na określonym placu budowy. Dla inwestycji, której [...]
EN The phase of preliminary plan of works should be containing the organization of a site. The costs of a site amount 1,6 to 5,5 % of whole building cost. In the big capital expenditure is proper to conduct analyses the management of materials distribution and the storage them on a site. Author bases h[...]
9
80%
Przegląd Komunalny
2012 nr 2 34-37
PL W styczniu 2012 r. na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska zamieszczono projekt rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Z doświadczeń projektowych i eksploatacyjnych wynika, że powinno ono określić przede wszystkim wartości wskaźnik[...]
10
80%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 3 26-31
PL Współczesne metody ulepszania słabego podłoża pozwalają eliminować kosztowne fundamenty palowe lub masową wymianę gruntu, umożliwiają wykorzystanie miejscowego gruntu jako "materiału budowlanego", zwykle skracają czas budowy i obniżają jej koszty, a także są przyjazne dla środowiska - zmniejszają em[...]
EN Modern methods for improving soft subsoil eliminate expensive pile foundations or mass exchange of soil, allow for the use of local soil as a "building material", usually shorten construction time and reduce its costs, and are environmentally friendly - by reducing CO2 emissions.
11
80%
Logistyka
PL W artykule zostały przedstawione wybrane aspekty projektowania technologiczno - organizacyjnego konstrukcji mostów składanych w budownictwie transportowym. Autor opiera swoją wiedzę na praktycznych przykładach takich rozwiązań. Zastosowanie konstrukcji składanych w niektórych przypadkach jest jedyną[...]
EN In the paper were introduced technological, organisational aspects uses of the bridges assembled. Author bases on practical examples of his knowledge and investigations in real scale. Suggests the development of expert system.
12
80%
Logistyka
2010 nr 1 84-92
PL W artykule przedstawiono genezę i standardy funkcjonowania gospodarki trzeciej fali, opartej na parytecie informacji, wiedzy i technologii, w której dominującą rolę odgrywają dynamiczne przepływy towarów, usług, kapitału i osób. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i związanej z nim nowej gospodarki [...]
EN In the article genesis and standards of functioning of economy of third wave based on Information, knowledge and technology were presented. In the age of III wave dynamie flows of goods play the dominating role, of services, capital and persons. The development of Information society and e-Economy n[...]
13
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main reason to commence research concerning new methods of transformation technology into structure was introduced in the process of creating ordered technologies on the basis of series of structure. The worked out datum for these methods is as elaborated ordered families of structure i[...]
14
80%
Logistyka
2009 nr 3 C-C
PL W artykule zostały przedstawione wybrane aspekty ekonomiczne, organizacyjne i technologiczne wykorzystania konstrukcji mostów składanych do budowy mostów tymczasowych w okresie remontu obiektów stałych. Autor opiera swoją wiedzę na praktycznych przykładach takich rozwiązań, w których brał czynny udz[...]
EN In the paper were introduced technological, organisational and economic aspects uses of the bridges assembled. Author bases on practical examples of his knowledge and investigations in real scale.
15
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2011 nr 1 29-31
16
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2011 nr 1 26-28
17
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2009 z. 26 263-263
18
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 359-367
PL Modernizm, jako empiryczny sposób kształtowania formy architektonicznej zakładał, że piękno formy tkwi w jej entelechii: ukształtowaniu nakierowanemu na cel, jaki ma pełnić. Piękno nie jest dane naocznie, można je odszyfrować w racjonalnych spekulacjach. Takie stanowisko jest formalnym redukcjonizme[...]
EN Modernism, as an empirical architectural modelling made the assumption that form followed function. Beauty of the building, deeply rooted in its structure is not given evidently. We can detect it in a way of rational speculation. Modernism is a kind of structural reduc-tionism, trying to redefine re[...]
19
80%
Konstrukcje Stalowe
2010 nr 2 36-41
20
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W dniach 9-12 czerwca br. odbyła się w Poznaniu osiemdziesiąta edycja ITM Polska - największych targów nowoczesnych technologii dla przemysłu w Polsce.
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last