Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia wykonania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule opisano podstawowe problemy oraz niezbędne zmiany w technologii wytwarzania poszczególnych elementów silnika, modyfikacji narzędzi wykorzystywanych do produkcji poszczególnych części i detali oraz zmian kolejności i przebiegu odpowiednich procesów technologicznych w procesie produkcji sil[...]
EN The work presents basic problems as well as indispensable changes in technology of the production of individual units of motors, modification of tools used to production of individual parts and details as well as changes order and course technological processes in production process of low-power per[...]
2
100%
Polski Cement
1999 nr 4 8-9
3
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2002 nr 4 26-28
4
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2007 nr 3 7-12
PL Artykuł przedstawia etapy budowy sztolni pod masywem góry Chmielnik z opisem technologii wykonania, warunków naturalnych górotworu i zasad drążenia tuneli metodą strzałową. Przedstawiono powody wykonania elementów nieprzewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, a koniecznych dla bezpiecznej[...]
EN The article presents the stages of building of mine tunnel under the Chmielnik Mountain with description of technology of realization, the natural conditions of the strata and principles tunneling with shot firing method. The realization of elements unforeseen in primary technical documentation but [...]
5
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2015 Nr 19 165--175
PL Praca dotyczy systemu pomiarowego zastosowanego podczas monitoringu ram technologicznych wspierających drążenie przejść poprzecznych łączących oba główne korytarze tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. W pracy przedstawiono wyniki badań dwóch typów ram, uzyskane podczas wykonywania dwóch przejść. Wynik[...]
EN This work concerns the measurement system used during the monitoring of technological frameworks which were supports for drilling process of two transversal main corridors of the tunnel under the Dead Vistula River in Gdańsk. The article presents the results for two types of frames obtained during d[...]
6
88%
Polski Cement
2000 nr 4 29-30
7
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2002 nr 4 24-25
8
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2007 nr 2 30-33
9
88%
Materiały Budowlane
2012 nr 5 28-30
PL W artykule przedstawiono niektóre problemy technologiczne, jakie powstały przy wykonywaniu wielkowymiarowych modeli badawczych. Autor ma nadzieję, że przedstawione rozwiązania pozwolą czytelnikom uniknąć większości wymienionych problemów lub będą wskazówką do rozwiązania innych. Ponadto w artykule z[...]
EN The article presents some technical problems that may arise in the construction of large-size models of research. The author hopes that the presented solutionswill helps the readers to avoidmost of these problems and to solve others, as well. Moreover, the article stresses the advantages of cooperat[...]
10
88%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2001 nr 11 32--34
11
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2013 nr 2 40--42
12
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2011 nr 139 21-28
PL W artykule przedstawiono aspekty technologiczne modernizacji jednostopniowych dmuchaw promieniowych, należących do starszej generacji tych maszyn (dmuchawy takie są jeszcze wykorzystywane w przemyśle chemicznym). Omówiono metodykę modernizacji oraz problemy związane ze zmianą technologii wykonania k[...]
EN The paper presents the technological aspects of the modernization of single radial blowers, belonging to the older generation of these machines (such blowers are still used in the chemical industry). The methodology of modernization and the problems associated with changing technology of the rotatin[...]
13
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2012 nr 3 68-71
14
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 2 34-36
PL Autorzy porównują trzy podstawowe sposoby budowy mostów na przykładzie obiektów sprężonych przez BBV Systems Sp. z o.o. Firma stara się sprostać najbardziej skomplikowanym zagadnieniom i zapewnić specjalistyczną pomoc na etapie projektu budowlanego, wykonawczego i realizacji. Każdy z obiektów przed [...]
15
75%
Świat Szkła
16
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2002 nr 3 24-25
17
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2002 nr 3 6-6
18
75%
Materiały Budowlane
2011 nr 3 42-43
19
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2006 nr 2 42-44
20
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2005 nr 4 24-25
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last