Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia chemiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
1998 Nr 3 63-66
2
84%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Przy zastosowaniu kwantowochemicznego algorytmu AM1 i AM1/COSMO określono optymalne struktury trifenylo- i tetrafenylonitroizoksazolidyn. Omówiono termodynamiczne i kinetyczne aspekty konwersji poszczególnych połączeń do ich diastereomerycznych analogów.
EN By means of AM1 and AM1/COSMO methods the structures of triphenyl- and tetraphenylnitroisoxazolidines were investigated. The thermodynamic properties of possible diastereoisomers, and Eyring parameters of suitable transition states were also calculated.
3
67%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1171-1174
4
67%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1295-1297
5
67%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/4 1903-1914
PL Przedstawiono główne kierunki rozwojowe badań technologicznych oraz zadań techniczno-organizacyjnych wynikających z zasad zrównoważonego rozwoju przy restrukturyzacji przemysłu chemicznego. Wykazano potrzebę działań integracyjnych dla uzyskania przez różne instalacje standardów emisyjnych najlepszyc[...]
EN The paper presents the main development trends of technological studies and technical . management tasks resulting form Sustainable Development policy when restructurization of domestic chemical industry. The need of integrative activities was shown to be necessary to achieve emission standards acco[...]
6
67%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1161-1167
7
67%
Chemik
8
67%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono fizykochemiczne podstawy fotoindukowanych reakcji utleniania i redukcji. Omówiono wybrane procesy stosowane w skali przemysłowej. Technologiczne aspekty reakcji fotochemicznych przedstawiono na przykładzie przemysłowego procesu sulfoutleniania n-parafin. Przedstawiono stan badań w zakr[...]
EN The light induced oxidation and reduction reactions are presented and discussed. Special attention has been paid to the industrial photochemical process currently used as well as to the process of water photoelectrolysis, one of the most important challenge of our days. Some reactions of the degrada[...]
9
67%
Chemik
1998 Nr 2 31-38
10
67%
Chemik
1999 Nr 8 202-204
PL Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego zatwierdził w czerwcu br. uchwałę o utworzeniu modelu imienia Ignacego Mościckicgo, nadawanego za wybitne osiągnięcia w zakresie technologii chemicznej. Z tej okazji, prof. Iwo Pollo przypomniał sylwetkę i zasługi patrona me-dalu w tworzeniu od pods[...]
EN The Polish Chemical Association's Chief Board approved juni this year a resolution on the establishment of the Ignacy-Mościcki-Medal to confer it for outstanding achievements in the chemical technology. On the occasion, prof. Iwo Pollo reminded the silhouette and merits of the medal's patron in the [...]
11
67%
Wiadomości Chemiczne
2011 [Z] 65, 3-4 321-331
12
67%
Wiadomości Chemiczne
2014 [Z] 68, 3-4 329--337
13
67%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 2 117-119
14
59%
Przemysł Chemiczny
2001 T. 80, nr 11 492-496
15
59%
Przemysł Chemiczny
2004 T. 83, nr 3 154-154
16
51%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1218-1221
17
51%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1331-1334
18
51%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1337-1339
19
51%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1340-1341
20
51%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In recent decades, a combination of separation and reaction inside a single unit has become more and more popular. It has been recognised by the chemical process industries for having favourable economics of carrying out reaction simultaneously with separation for certain classes of reacting systems[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last