Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia budowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2002 nr 3 35-44
PL W artykule omówiono nowoczesne technologie stosowane zarówno w budownictwie ogólnym, jak i inżynierskim; wśród nich m.in.: metodę top and down - równoczesnego wykonywania nadziemnej i podziemnej części budowli; metodę stropową realizacji obiektów podziemnych, polegającą na eliminacji klasycznych roz[...]
EN The article discussed modern technologies applied both in civil construction and in engineering one, including, among others, the top-down method - of simultaneous execution of the surface and underground parts of a construction; roof method of underground objects construction consisting in elimina[...]
2
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 5 405--407
PL Metodyka i wyniki badań eksperymentalnych, w trakcie których poddawano wymuszeniom harmonicznym dwa fragmenty zewnętrznych ścian konstrukcyjnych drewnianego budynku szkieletowego. Zwiększenie odporności dynamicznej konstrukcji na skutek usztywnienia konstrukcji w wyniku wypełnienia przestrzeni międz[...]
EN Methodology and results of an experimental study concerning the behaviour of exterior wall models of the timber-frame house under harmonic loading. The increase in the dynamic resistance of the structure as a result of filling the skeleton with the polyurethane foam.
3
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano problemy związane z realizacją pylonów mostów podwieszonych: Siekierkowskiego i Świętokrzyskiego w Warszawie oraz przez Martwą Wisłę w Gdańsku.
EN Problems associated with realization of pylons for the new cable stayed bridges in Warsaw and Gdańsk have been described.
4
80%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2010 nr 2 16-18
5
80%
Nowoczesne Hale
2015 Nr 3 27--29
PL W artykule przedstawiono przegląd rozwiązań materiałowych niecek oraz sposobów ich posadowienia.
6
70%
Materiały Budowlane
2008 nr 11 77-78
7
70%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano rozwiązanie mostu w postaci jednoprzęsłowego łuku kołowego o promieniu krzywizny 2,75 m i rozpiętości 5,25 m, wykonanego jako most objazdowy. Ustrój nośny stanowi powłoka z blachy stalowej, opartej na podatnej podporze, i zasypka gruntowa. Stwierdzono, że tego rodzaju mosty są efektywne jako[...]
EN The structure of the single span arch bridge of span 5,25 m and curving 2,75 m used as by-pass bridge is described. The bearing structure comprizes steel plate supported on flexible subgrate and the soil backfill. Authors have stated that this type of bridges is effective for smali span by-passes.
8
70%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 9 504-508
PL Omówiono problematykę związaną ze wznoszeniem budynków o konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Przedstawiono przykłady realizacji tego rodzaju budynków w Warszawie.
EN Problems connected with the use of new reinforced concrete technologies for realization of modern public buildings are discussed. Some examples of realization of such buildings in Warsaw are presented.
9
61%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 5 256-258
PL Przedstawiono nietypowy sposób realizacji części wiaduktów o konstrukcji z betonu sprężonego w dużym węźle komunikacyjnym w Warszawie - metodą nasuwania przęseł. Roboty wykonywano bez zatrzymania ruchu kołowego na ul. Czerniakowskiej.
EN An unusual method is presented for the assembly of parts of post-tensioned concrete viaducts at a large express road junction in Warsaw - the longitudinal sliding method. The works were carried out without stopping traffic on Czerniakowska Street.
10
61%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano rozwiązanie konstrukcyjne estakady. Szczegółowo naświetlono problemy realizacji jej centralnej części w postaci trzech przęseł łukowych rozpiętości 103,84 m, w tym jednego usytuowanego na krzywej przejściowej i łuku poziomym.
EN The construction of the arch part of flyover is described and realization problems of the central part of arch spans 103,84 m are presented.
11
61%
Przegląd Budowlany
12
61%
Materiały Budowlane
2007 nr 5 86-87
13
61%
Inżynieria i Budownictwo
PL Most ma rozpiętość 39,00 m i całkowitą szerokość 8,04 - 9,60 m. Jest wykonany jako drogowy, w postaci ustroju kratowego z płytą dolną. Opisano rozwiązanie konstrukcyjne i technologię realizacji mostu.
EN The traffic bridge in the shape of truss structure with down deck has span 39,00 m and the total with 8,04 - 9,60 m. The structural solution and realization technology is described.
14
61%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 9 473-478
PL Most wykonano z betonu sprężonego, o przęsłach rozpiętości 45 + 55 + 100 + 55 + 45 + 45 + 40 m. Zastosowano metodę betonowania wspornikowego (nawisowego). Omówiono rozwiązanie konstrukcji mostu oraz jej realizację.
EN The new bridge is constructed in prestressed concrete and has seven spans: 45 + 55 + 100 + 55 + 45 + 45 + 40 meters. The structural system of bridge and cantilevered method of its realization is described.
15
61%
Inżynieria i Budownictwo
PL Scharakteryzowano różne rodzaje magazynów na węgiel w elektrowniach. Omówiono ich konstrukcję oraz technologię budowy.
EN Different types of large capacity coal storages used at power stations have been characterized. Their structure and construction technology are described.
16
61%
Inżynieria i Budownictwo
PL Scharakteryzowano rozwiązania konstrukcyjne i materiały oraz technologię budowy platform. Omówiono przykłady wykorzystania doświadczeń z tego zakresu w budowie i projektowaniu mostów przez duże przeszkody wodne.
EN Material, structural solutions and building technology off-shore platforms are characterized. Some possibilities of using platform constructional experiences in designing of capital bridge foundations are pointed out.
17
61%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2001 nr 3 27--29
18
61%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 12 643-650
PL Przedstawiono wyniki badań elementów z betonu architektonicznego mających na celu zweryfikowanie składu mieszanki betonowej samozagęszczalnej i technologii ich wykonania, a także wyniki analizy dotyczącej niezbędnego zbrojenia powierzchniowego i skośnego elementów konstrukcyjnych, zapewniającego ogr[...]
EN Some selected problems concerning architectural concrete members used in a view to verified semicondenced concrete mix and production method, as well as necessary reinforcement of structural elements, provide restraint of crack widths and also demands concerning necessary perfect durability of the m[...]
19
61%
Konstrukcje Stalowe
2017 nr 2 30--33
20
61%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Potrzeba ograniczenia kosztów utrzymania nawierzchni kolejowej skłania do poszukiwania rozwiązań umożliwiających wydłużenie okresów między naprawami. Przedstawiono wyniki badań nawierzchni z warstwą podsypki zbrojonej geosiatkami oraz stabilizowanej żywicą. Omówiono technologię układania kilku waria[...]
EN The need of reducing superstructure maintenance costs stimulates seeking solutions which extend the time period between subsequent track repairs. The new superstructure with ballast layer reinforced by the geo-grid and stabilized by the resin have been observed and the results of this investigation [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last