Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  taras
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
PL Szklane budowie istnieją od czasów, kiedy powstał przemysł szklarski i można było wytwarzać szklane płaskie szyby. Szczególnie znane są oranżerie, które szlachta budowała przy swoich zamkach, aby umożliwić przezimowanie drzewek cytrynowych, pomarańczowych lub migdałowych. Ale również i mieszczanie w[...]
2
100%
Izolacje
PL W konstrukcji tarasu z powierzchniowym odprowadzeniem wody (uszczelnieniem zespolonym - podpłytkowym) woda odprowadzana jest po powierzchni użytkowej. Bardzo ważne jest w tym rozwiązaniu niedopuszczenie do tego, by woda i wilgoć penetrowały w głąb konstrukcji.
3
100%
Izolacje
PL Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników destrukcyjnych, a na tej podstawie przyjęcie poprawnych technicznie rozwiązań materiałowo-konstruk[...]
4
100%
Izolacje
PL Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie byt przyczyną kłopotów w użytkowaniu budynku, projektant i wykonawca powinni rozwiązać kilka nieła[...]
5
100%
Izolacje
PL Tarasy są chętnie stosowane w apartamentach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej [kawiarniach, restauracjach], a także w małych domkach jednorodzinnych. Nic w tym dziwnego - ładnie wykonany taras może znacznie poprawić atrakcyjność budynku, a w przypadku restauracji, kawiarni itp. może by[...]
6
100%
Izolacje
2019 R. 24, nr 4 94--100, 102
PL W artykule wymieniono czynniki, które powinno się brać pod uwagę przy wykonywaniu okładzin z kamieni naturalnych. Pokazano przykładowe układy warstw tarasu i balkonu z drenażowym odprowadzeniem wody. Opisano wymagania stawiane płytom kamiennym. Wymieniono materiały wodochronne do hydroizolacji taras[...]
EN The article lists factors that should be considered when executing coatings of natural stone. Example arrangements of layers on terraces and balconies with water drainage are presented. Requirements for stone panels are described. Water-sealing products for the water insulation of terraces and balco[...]
7
88%
Materiały Budowlane
2000 nr 10 82-82
8
75%
Izolacje
PL Nierzadkie są rozwiązania architektoniczne balkonów i tarasów - konstrukcji i tak wystarczająco skomplikowanych - które trzeba nazwać szczególnymi. Charakteryzują się one tym, że pewne rozwiązania zastosowano w nich bezmyślnie, co jest przyczyną wciąż powtarzających się napraw tych konstrukcji.
9
75%
Izolacje
PL Taras jest to dach płaski z warstwą wierzchnią przeznaczoną do ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. Tarasy nad pomieszczeniami mieszkalnymi odgrywają dodatkową rolę - chronią wnętrza przed opadami atmosferycznymi oraz zmianami temperatury. W związku z tymi funkcjami warstwy nawierzchniowe tarasów powi[...]
10
75%
Izolacje
PL Balkon to element architektoniczny w postaci płyty wysuniętej poza lico ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony balustradą. Loggia zaś to wnęka w elewacji budynku powstała na skutek cofnięcia ściany (ścian], zabezpieczona od zewnątrz balustradą i dostępna z jed-nego [...]
11
75%
Izolacje
PL Trudno sobie wyobrazić konstrukcję tarasu, balkonu, basenu, pomieszczeń sa.nitarnych [pryszniców] czy niektórych użytkowych [np. kuchni w zakładach zbiorowego żywienia, warsztatów samochodowych] bez odpowiedniego za.bezpieczenia przeciwwodnego. Taką funkcję pełni uszczelnienie zespolone - jest to st[...]
12
75%
Przegląd Budowlany
13
75%
Materiały Budowlane
2007 nr 3 16-19
14
75%
Materiały Budowlane
2006 nr 6 37-38
15
75%
Materiały Budowlane
1999 nr 7 74-75
16
63%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 609-616
PL Ten artykuł przedstawia renowację historycznego obiektu przy użyciu rozmaitych metod napraw. Jedna z tych metod polega na zastosowaniu taśm Sika CarboDur do naprawiania balkonu i tarasu Zespołu Pogimnazjalnych Szkół w Biedrzychowicach.
EN In this article, we discuss the renovation of a historic building using various methods of repairing. One of the methods consists in using Sika CarboDur tapes to repair the balcony and the terrace in the Secondary Schools Complex in Biedrzychowice.
17
63%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z hydroizolacją tarasów. Opisano obciążenia oddziałujące na konstrukcję i ich skutki oraz poprawne rozwiązania pozwalające na trwałe i skuteczne zaprojektowanie i wykonanie tarasu. Podano rozwiązania technologiczno-materiałowe w odniesieniu do wariantów [...]
EN The article presents issues related to the waterproofing of terraces. It describes factors which influence these structural components, as well as appropriate solutions which allow for a durable and effective design and implementation of a terrace. It also specifies technological and material soluti[...]
18
63%
Izolacje
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z projektowaniem i wykonywaniem tarasu znajdującego się na dachu budynku. Opisano wpływ nawałnicowych opadów deszczu i obfitych śniegu na konstrukcję tego typu dachu. Szczególną uwagę zwrócono na miejsce wejścia na taras oraz na liczbę i rozmieszczenie wpustó[...]
EN The article discusses issues related to the design and performance of a terrace located on the roof of a building. It describes the influence of heavy rainfall and snowfall on the struc-ture of this type of roof. Particular attention has been paid to the entrance to the terrace, as well as the numbe[...]
19
63%
Świat Szkła
20
63%
Izolacje
PL W drugiej części artykułu poświęconego wykładzinom posadzkowym z płytek opisano podział i dobór klejów do łączenia płytek z podłożem. Szczególną uwagę zwrócono na odkształcalność zaprawy. Zdefiniowano zakres zastosowań klejów klasy C1 i C2. Wyszczególniono wymagania stawiane klejom przeznaczonym do [...]
EN The second part of the article on the issue of tile floor coverings describes the classification and selection of adhesives used for affixing the tiles to the floor base. Particular attention has been paid here to mortar deformability. The article defines the range of application of C1- and C2-class[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last