Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tankers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The safety of the tanker during the loading operations carried out in the oil terminal is influenced by many factors. Based on the observations of port personnel and weather analyses in that area it was found that for Naftoport one of the most important factors affecting the security of the tanker i[...]
2
86%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Wypadki tankowców powodują często poważne zanieczyszczenia środowiska morskiego mające katastrofalne skutki. Ważnym zagadnieniem jest przeprowadzenie działań ratunkowych zakończonych sukcesem. W tym celu niezbędne jest określenie pozycji unieruchomionego statku w każdym okresie czasu. Badania przepr[...]
EN Tanker casualties cause often serious environment pollution with disastrous effects. The important issue is to perform successful salvage operation and in order to do so, it is necessary to forecast the exact position of the disabled ship at each point of time. Programme of research was installed in[...]
3
86%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Przedmiotem badań opisanych w niniejszym opracowaniu jest dynamiczne oddziaływanie cieczy na ściany poruszającego się zbiornika częściowo zapełnionego. Omówiona ostała konstrukcja stanowiska pomiarowego, założenia pomiarowe, zakres modelowanych zjawisk. Rezultatem badań jest lokalizacja rejonów maks[...]
EN The research described in this paper is the dynamic interaction of the liquid on a moving wall of the container partially filled up. Discussed design survived a test stand, test assumptions, the extent of the modeled phenomena. The result is a localization of areas of maximum impacts dynamically mov[...]
4
86%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2015 nr 43 (115) 108--114
EN Groundings and ship collisions are the two most frequent accident types in the Gulf of Finland, which in the past decades has seen an increase in tanker traffic. This has mainly been oil transport from Russia. Both accident types pose a major hazard to the marine ecosystem, as spills of catastrophic[...]
5
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1476--1480
PL W artykule omówione zostały zagadnia związane z przewozem ropy naftowej przez tankowce specjalnie zaprojektowane do żeglugi w wysokich szerokościach geograficznych, przy estremalnie niskch temperaturach i zalodzeniu morza. Ten nowoczesny typ statków zostal zbudowany dla obslugi arktycznych termiali [...]
EN Paper discussed problems relating to marine oil transportation in Arctic by specialized tankers designed for operations in high geographical latitudes at extremely low temperatures and ice conditions. Such sophisticated kind of vessels was built specifically for Arctic oil export terminals operating[...]
6
86%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono porównanie wyników badań eksperymentalnych i modelu matematycznego zjawiska dynamicznego oddziaływania cieczy na ściany poruszającego się zbiornika częściowo zapełnionego, tzw. Sloshingu. Celem porównania jest określenie maksymalnej wartości ciśnienia dynamicznego przestrzen[...]
EN The paper presents the comparison of the results achieved by experimental investigation numerical modeling of sloshing phenomenon. The range of comparison is the determination maximum dynamic pressure loads areas in ship's tank located in double bottom of the hull. The major assumption of testing a[...]
7
72%
Journal of Polish CIMAC
EN This article discusses several attempts at using AE as a diagnostic signal and a method facilitating technical condition inspections of tankers cargo tanks.
8
72%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 11 1811--1815
9
58%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W przedsiębiorstwach żeglugowych istnieją systemy zarządzania bezpieczeństwem, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa ludzi, statku i przewożonego ładunku. W chwili obecnej, pomimo ich obligatoryjnego wprowadzenia, systemy te nie skutkują znacznym wzrostem poziomu bezpieczeństwa. Jedną z przy[...]
EN Shipping companies make use of safety management systems that result in better safety for workers, vessels and cargo. At present, in spite of mandatory use, these systems do not result in the considerable increase of the safety level. One of the reasons can be the lack of feedback between ship desig[...]
10
58%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono model oceny ryzyka w transporcie morskim, w aspekcie kolizji statków oraz wejść na mieliznę. W modelu przyjęto jeden typ statków, tankowce do przewozu ropy naftowej, z uwagi na fakt, iż w przypadku wystąpienia kolizji lub kontaktu z dnem statek ten może stanowić bardzo poważ[...]
EN The paper presents a model for risk analysis regarding marine traffic, with the emphasis on two types of the most common marine accidents which are: collision and grounding. The focus is on oil tankers as these pose the highest environmental risk. A case study in selected areas of Gulf of Finland in[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last