Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  taśma z linkami stalowymi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W okresie "życia taśmy" z linkami stalowymi cała taśma lub jej fragmenty mogą być poddane nawet kilkakrotnie procesowi wulkanizacji (regeneracja, połączenia, naprawy). W referacie przedstawiono analizę wpływu nagrzewania taśmy na wytrzymałość na wyrywanie linki z gumy oraz wytrzymałość na rozwarstwi[...]
EN During "life period" of a steel cord conveyor belt the whole belt segment or its parts could be several times vulcanised (reconditionng, splicing, repairs). The analysis of influence of belt heating on strength of pulling out wires from rubber and strength pf ply separation has been presented. Analy[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Kruszywa naturalne są podstawowym materiałem stosowanym w budownictwie, w różnych jego formach. Są pochodzenia lodowcowego bądź rzecznego. Występują powszechnie i ich lokalizacja na obszarze kraju ma charakter rozproszony. Uwarunkowania w pozyskiwaniu kruszyw na różnych obszarach kraju są dość różno[...]
EN Natural aggregates are the basic material applied in different branches of building industry. They are of glacial or fluvial origin as well as they are common and scateered all over the country. The conditions for their gaining in different parts of the country are fairly variable. The areas in whic[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Stomil Bełchatów S.A. jest producentem taśm z linkami stalowymi I taśm tkaninowo-gumowych o różnych wytrzymałościach i klasach gum i kładek. Do trudnych warunków eksploatacyjnych taśm opracowano dwa rodzaje wzmocnień: - tkaninowe typu breaker, - z linek stalowych ułożonych poprzecznie do osi taśmy. [...]
EN STOMIL Bełchatów SA is a manufacturer of steelcord and textile conveyor belting with various strengths and cover rubber grades. For heavy belt operating conditions, 2 kinds of reinforcements have been developed: - a textile reinforcement of breaker type, - made of steel cords arranged transversally [...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL STOMIL Bełchatów SA jest producentem taśm z linkami stalowymi i taśm tkaninowo-gumowych o różnych wytrzymałościach i klasach gum okładek. Do trudnych warunków eksploatacji taśm opracowano dwa rodzaje wzmocnień: tkaninowe typu breaker, z linek stalowych ułożonych poprzecznie do osi taśmy. Omówiono sp[...]
EN STOMIL Bełchatów SA is a manufacturer of steelcord and textile conveyor belting with various strengths and cover rubber grades. For heavy belt operating conditions, 2 kinds of reinforcements have been developed: - a textile reinforcement of breaker type, - made of steel cords arranged transversally [...]
5
75%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2010 nr 3 31-46
PL W referacie przedstawiono charakterystykę Zakładów Górniczych Rudna, omówiono proces technologiczny, podano informację o strukturze odstawy z wykorzystaniem przenośników taśmowych. Podano genezę podjęcia decyzji o przeprowadzenie badań eksploatacyjnych taśm przenośnikowych z linkami stalowymi. Opisa[...]
EN The paper presents the characteristics of "Rudna" mine, discusses the technological process, specifies the structure of belt conveyors system. Describes the genesis of the decision to conduct operational testing of conveyor with steel cord belts, shows the course and results of the laboratory resear[...]
6
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2012 Nr 3 23--28
PL W artykule przedstawiono zakres prac przygotowawczych oraz przebieg wymiany 1500 m dwuprzekładkowej taśmy tekstylnej na taśmę z linkami stalowymi. Podano uwarunkowania techniczne i technologiczne dla przeprowadzenia operacji w ciągu 43 godzin.
EN The scope of preliminary works and the procedure of the replacement of a duoply textile belt with a steel cord belt at the length of 1500m has been presented in the paper. The technical conditions of this operation to be made within 43 hours have been described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last