Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  taśma energooszczędna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2011 Nr 4 6--10
PL Przedstawiono metodę pomiaru oporów ruchu pojedynczego zestawu górnego na przenośniku taśmowym w warunkach w eksploatacyjnych przy losowozmiennej strudze urobku. W badaniach zastosowano system identyfikujący złącza na ruchomej taśmie. Dzięki temu możliwe było przypisanie wyników pomiarów konkretnym [...]
EN The measurements method of resistance to motion of a single carrying idler installed in the belt соnvеуоr loaded with a randomly vаrіаblе transported bulk stream has been presented. For the purpose of these tests the system of automatic identification of соnvеуоr belt joints in the running belting h[...]
2
75%
Przegląd Górniczy
PL W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia, dotyczące górniczych taśm przenośnikowych i ich połączeń, będących częścią projektów badawczych [5, 6, 7] realizowanych w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Przedstawiono metodykę i wyniki oceny efektów ekonomicznych wdrożenia rozwiązań zap[...]
EN This paper presents selected issues concerning mining conveyor belts and belt splices which are described within the frame-work of the research projects [5, 6, 7] performed in the Institute of Mining Engineering of Wroclaw University of Technology. The methodology and results of economic efficiency [...]
3
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule omówiono wpływ oporów toczenia taśmy po krążnikach (oporów wgniatania taśmy w krążnik) na możliwości zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez napędy przenośników taśmowych. Przedstawiono możliwości zmniejszenia zużycia tej energii poprzez modyfikację konstrukcji taśmy i zastosowani[...]
EN The impact of belt rolling resistance along rollers (indentation resistance of the belt into the roller) on possibilities of reducing the power energy consumption of belt conveyor drives, is discussed in the paper. Possibilities of reducing the power energy consumption by modification of belt constr[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last