Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tłumienie sygnału
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule opisany wpływ struktury modelu linii długiej na wynik symulacji przemieszczania się wąskich impulsów. Przedstawiono przykłady wpływu liczby ogniw modelu linii na kształt impulsów powracających z linii. Podano sposób uwzględnienia w modelu tłumienia wnoszonego przez linię. Tłumienie linii [...]
EN The influence of configuration of the selected model of long line on the resulting pr' gation of short impulses is described. The examples of influence of the number of model segments on the shape of returning impulses are presented. A way in which the attenuation delivered, by the line is included[...]
2
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 7b 294--299
PL W artykule opisano mostkową strukture EBG typu meander która umożliwia skuteczne tłumienie szumów szerokopasmowych. Układ umożliwia tłumienie o 30 dB sygnałów w paśmie 500 MHz – 14.5 GHz.
EN This paper proposes an embedded meander bridge planar EBG structure, which can effectively suppress ultra-wideband (UWB) simultaneous switching noise (SSN) in power/ground plane pairs. This paper demonstrates that the valid -30 dB suppression bandwidth of the novel EBG structure is from 500 MHz to 1[...]
3
84%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The paper is aimed to study the propagation of Rayleigh surface waves in a homogeneous isotropic, thermally condueting, and elastic solid halfspace underlying a viscous liquid semi space in the context of generalized theories of thermoelasticity. The investigation is based on modelling the viscous l[...]
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1450--1453
PL Jednym z założeń ochrony środowiska jest możliwie najbardziej efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych. Środowisko naturalne umożliwia nie tylko realizację transmisji bezprzewodowej, ale również może wpływać na tłumienie sygnałów pożądanych, jak i niepożądanych (z punktu widzenia działania dane[...]
EN Paper discussed the impact of natural noise sources on the radio waves propagation. Particular attention was paid to the influence of extraterrestrial natural noise sources on the radio wave propagation among selected frequency. The Author presents e.g. noise figure Fa’ [dB] and equivalent noise tem[...]
5
84%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2018 T. 8, nr 3 65--68
PL Artykuł omawia wpływ wybranych parametrów systemu na odbiór fal radiowych, co ma zastosowanie w optymalizacji systemów łączności. Cel ten realizuje się poprzez dobór parametrów technicznych urządzeń np. współczynnika sprawności anteny odbiorczej. Zwiększenie współczynnika dostępności dla danego syst[...]
EN This article presents the influence of selected parameters on the reception of radio waves to optimize communication systems. That goal is achieved by selection of technical parameters of system, eg. antenna efficiency. The result is to minimize the negative effects of free space propagation and ind[...]
6
67%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2018 T. 6 135--151
PL Na konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki światowej wpływa stan zaawansowania technologii TIK. Jednym z rozwiązań podnoszenia jakości świadczonych usług jest dążenie do optymalizacji współczesnych systemów łączności satelitarnej. Z punktu widzenia ich pracy, w celu zapewnienia zadowalającej p[...]
EN To ensure satisfactory operation of satellite links in the direction of the satellite-to-earth is essential to get an adequate power of the transmitter. In practice, this power depends on many factors such as: geographical coordinates, terrain, frequency, antenna aperture, antenna efficiency, coupli[...]
7
67%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2018 nr 6 242--245, CD
PL W referacie przedstawiono wynik prac nad modelem tłumienia sygnału transmitowanego z zewnątrz budynku do wnętrza budynku (ang. building entry loss – BEL). Zaproponowany przez Orange Polska model BEL został wykorzystany w Zaleceniu ITU-R P.2109 do wyznaczania wartości BEL jakie nie będą przekroczone [...]
EN In this paper the results of the development of the building entry loss (BEL) model. This model was proposed by Orange Polska and accepted as a part of the ITUR Recommendation P.2109 “„Prediction of building entry loss” for the evaluation of the BEL value that is not exceeded in the 50% of locations[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last