Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szyb kopalniany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 9, z. 2/1 469-475
PL Szyby górnicze, a w szczególności ich obudowa, uzbrojenie i wyposażenie, podlegają przemieszczeniom i deformacjom związanym z ruchami górotworu wywołanymi działalnością górniczą. W pracy przedstawiono propozycję komputerowego systemu rejestracji wyników pomiarów przemieszczeń i deformacji prowadzony[...]
EN Mine shafts, especially their casing and equipment are influenced by rock mass deformation caused by underground exploitation. In paper are presented project of computer storage system for recording results from deformation measurements collected in shaft. First working stage of project was implemen[...]
2
80%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono sposób technicznej likwidacji szybu o dużym dopływie wody w ilości 2,0 m3/min, pochodzącej z drenażu warstw nadkładu, a gromadzonej we wnęce szybowej na głębokości 170,0 metrów. Projekt polega na przejęciu całego dopływu wody odwiertem przez szyb sąsiedni, po czym rurę szybo[...]
EN The paper presents the method of technical liquidation of the shaft "Barbara II" with high water inflow, amounting to 2.0 m3/min, originating from overburden layer drainage, collected in the shaft cavity on the level of 170.0 meters. An original solution has been given, consisting in taking over the[...]
3
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2005 z. 65 [222] 365-374
EN The advance of technical state criteria for elements of mining hoists a basic strength-fatigue analysis where the real values of loads and the real time function of the load variability could be used. That problem concerns also the supension gear of skip and balance ropes, where fatigue durability s[...]
4
51%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2006 nr 1 22-26
PL Drugiego stycznia 2000 r. około godziny 9 na osiedlu mieszkaniowym w Bochum (Niemcy) powstało zapadlisko, którego krater szybko się powiększał, osiągając ostateczną szerokość dochodząca do 15 m i głębokość około 20 m. Kolejne zapadlisko podobnych rozmiarów powstało następnej nocy około godziny 3, ki[...]
EN After finishing mine operations, all galleries and shafts lining cannot be continually controlled by the mining teams. In such cases the problem of mine's long-term stability in condition of the dynamic geological and others processes is very difficult for description. From the land owner point of v[...]
5
51%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem mieszanin wysokozagęszczonych do likwidacji nieczynnego szybu. Rozpatrywano dwa rodzaje składów masowych mieszaniny podsadzkowej, a mianowicie mieszaninę żużlowo-popiołowo-wodną, w której zawartość cementu wynosiła 30%, oraz mieszaninę o zawart[...]
EN The paper presents the results of research on the use of highly thickened slurries for closure of abandoned shafts. Two fill slurry compositions were considered, i.e. mixtures of slag, fly ash, cement and water, one of them containing 15 and the other 30% of cement by mass. In the case of closure of[...]
6
51%
Geoinżynieria i Tunelowanie
2005 nr 1 46-54
PL Szyb R-XI dla Zakładów Górniczych jest dwudziestym dziewiątym obiektem tego typu realizowanym na terenie Zagłębia Miedziowego przez Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie. 20.03.2002 r. na zmianie III, po zabudowie ostatnich dwóch żelbetowych pierścieni panelowych i wybraniu urobku dla[...]
EN The R-XI shaft for the Mining Company is the 29th structure of this type, realized in the area of the Copper Basin by the PeBeKa S.A. (Mines Construction Company), located in Lubin. On March 20, 2002, during shift III, following installing the last two reinforced concrete panel rings and extracting [...]
7
41%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2006 nr 3 23-41
PL W artykule dokonano przeglądu stosowanych w Zakładzie Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych Głównego Instytutu Górnictwa sposobów określania wytrzymałości obudowy szybowej, na podstawie badań nieniszczących (metoda sklerometryczna, ultradźwiękowa), półniszczących (metoda "pull-off) oraz niszc[...]
EN In this paper, a review was done of methods of strength tests of mine shaft support used in the Department of Extraction Technologies and Mining Support of Central Mining Institute on a basis of non-destructive testing (sclerometric method, ultrasonic method), semi-destructive ("pull-off method) and[...]
8
41%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2006 nr 3 79-88
PL W artykule przedstawiono wybrane techniki i urządzenia pomiarowe wspomagające prace geodezyjne prowadzone na podstawowych obiektach zakładów górniczych. Zaproponowane rozwiązania zostały opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa i są obecnie stosowane w górnictwie. Przedstawiono także specjalistyczn[...]
EN In this paper, chosen techniques and measuring devices were presented supporting geodetic works for essential mine objects. Proposed solutions were developed in Central Mining Institute and are presently applied in mining. Specialist measuring devices were also presented including laser sensors, ind[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last