Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sztywna pianka poliuretanowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Celem prowadzonych prac i badań było opracowanie technologii wytwarzania nowoczesnych kompozytów i mieszanin polimerowych otrzymywanych przez rozproszenie w sztywnej piance poliuretanowej porowatych perełek polistyrenowych lub nitek tego polimeru o bardzo ciekawych wlaściwościach. Kompozyty i miesza[...]
EN The results of study on composites and polymer mixtures are presented. In the present investigation, the rigid polyurthane foams was applied as a continuous phase. First, using the reaction heat, we obtained the composites by expanding substrates together with polyestyrene beads that contain a porof[...]
2
84%
Polimery
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu dodatku napełniacza na wybrane właściwości porowatego kompozytu poliuretanowo-polistyrenowego (RPURF-EPS). W otrzymanym kompozycie spieniany wodą poliuretan (RPURF) stanowił matrycę, natomiast napełniaczem były zdolne do ekspandowania perełki [...]
EN This work presents the results of study of fillers addition influence on selected properties of polyurethane/polystyrene porous composite. The porous materials based on water blown rigid polyurethane foam (RPURF) matrix containing thermoplastic expandable polystyrene (EPS) beads as the fillers were [...]
3
84%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2013 T. 1 135--142
PL Otrzymano sztywne pianki poliuretanowe w reakcjach oligoeteroli uzyskanych z melemu i węglanu propylenu z diizocyjanianem difenylometanu (zawierającym ok. 30% izocyjanianów trójfunkcyjnych) i wodą zawierające dodatek sproszkowanego melemu. Zbadano ich niektóre właściwości fizyczne, jak gęstość pozor[...]
EN The paper describes how the rigid polyurethane foams were obtained from oligoetherols (produced from melem and propylene carbonate), diphenylmethane diisocyanate (containing approx. 30% tri-functional isocyanates), water and melem powder. The following properties of foams were determined: apparent d[...]
4
84%
Polimery
2005 T. 50, nr 9 682-685
PL Stałe odpady sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) upłynniono w procesie ograniczonej glikolizy glikolem dietylenowym. Otrzymanymi glikolizatami zastąpiono (w ilości do 50 % mas.) mieszaniny poliolowe w nowych kompozycjach PUR służących do wytwarzania piankowych materiałów termoizolacyjnych. Stwierdz[...]
EN Solid wastes of rigid polyurethane (PUR) foam were liquefied with diethylene glycol in the limited glycolysis process. Glycolysis products obtained were used to substitute (in the amounts up to 50 wt. %) the polyol mixtures in new PUR compositions (Table 1) used for foamed heat-insulating materials [...]
5
84%
Polimery
2005 T. 50, nr 10 723-727
PL Opisano sposób otrzymywania polioli na podstawie oleju sojowego metodą dwuetapową, z zastosowaniem gliceryny bądź glikolu etylenowego jako donorów atomu wodoru w reakcji otwarcia pierścieni epoksydowych. Na pierwszym etapie nienasycone kwasy tłuszczowe poddawano reakcjom utleniania pod wpływem układ[...]
EN The two-stage method of preparation of polyols based on soybean oil, with the use of either glycerol or ethylene glycol as hydrogen atom donors in the reaction of epoxy ring opening, was described. At the first stage the unsaturated fatty acids were oxidized under the influence of acetic acid/hydrog[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last